Toán tính nhanh lớp 2

     

a) Viết số lớn nhất có bố chữ số.b) Viết số nhỏ nhắn nhất có tía chữ số.

Bạn đang xem: Toán tính nhanh lớp 2

Bài 2.Đặt tính rồi tính:a) 283 + 611 b) 864 – 210 c) 527 + 162 d) 875 – 263

Bài 3.Tính theo phong cách hợp lí:

*

Bài 4.Tính nhanh:

a) 23+ 15 + 7 + 24 + 31b) 32- 15 + 18 – 5 + 20

Bài 5.Tính nhanh:

a) 34 + 14 + 36 + 46b) 38 – 5 + 35 – 8

Bài 6.Thay chữ số ham mê hợp vào dấu ? để được những phép tính đúng:

*

Bài 7.Thay chữ số say đắm hợp vào dấu ? để được các phép tính đúng:

a) ?? + 5 = 55b) ?00 + ?0 + ? = 888

Bài 8.Thay chữ số mê say hợp vào dấu ? để được những phép tính đúng:

*

Bài 9.Tìm X,biết:

a) X – 422 = 415 b) 204 + X = 376c) X + 210 = 311 d) X – 325 = 261

Bài 10.Tìm X, biết:

a) X + 423 = 675b) X – 214 = 300 + 53c) x + 112 + 143 = 999 – 102

Bài 11.Tìm X,biết:

a) X – 123 = 400 + 56b) 962 – X = 869 – 28c) 45 + 47 – X = 59 + 9

a) 9; 12; 15; 18; …b) 100; 200; 300; 400; …c) 110; 120; 130; 140; …

Bài 13.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Số tám trăm linh chín viết là:A. 8009 B. 809 C. 890 D. 8090

Bài 14.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Số bé nhất có tía chữ số khác nhau là:A.102 B. 201 C. 890 D. 8090

Bài 15.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả phép tính 35 + 17 + 610 là:A. 685 B. 662 C. 626 D. 652

Bài 16.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả phép tính 789 – 315 – 43 là:A. 430 B. 134 C. 431 D. 341

Bài 17.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Ngày thứ nhất ô tô đi được 475km, ngày thứ hai xe hơi đó đi được 314km. Hỏi cả hai ngày xe hơi đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?A. 978km B. 798km C. 789km D. 161 km

Bài 18.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Một trang trại bao gồm 987 con gà mái. Số kê trống ít hơn số gà mái 283 con. Hỏi trang trại đó có bao nhiêu nhỏ gà trống?A. 704 bé B. 703 nhỏ C. 702 nhỏ D. 720 con

Bài 19.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Để thực hiện chương trình kế hoạch nhỏ, ngày thứ nhất trường của Hà thu được 276kg giấy vụn, ngày thứ nhị thu được 323kg giấy vụn. Vậy cả nhì ngày trường của Hà thu được số giấy vụn là:

A. 599kg B. 630kg C. 995kg D. 959kg

Bài 20.Viết tất cả những số có tía chữ số mà chữ số sản phẩm đơn vị lớn hơn chữ số sản phẩm chục là 7 đơn vị, chữ số mặt hàng trăm bằng 4.

Bài 21.Tổng của nhị số cố gắng đổi thế làm sao nếu một số hạng của nó tăng thêm 300 đơn vị với giữ nguyên số hạng kia?

Bài 22.Tính tổng với hiệu số nhỏ nhất có tía chữ số cùng số nhỏ nhất tất cả hai chữ số.

Bài 23.Xe thứ nhất chở được 980kg gạo, xe thứ nhì chở không nhiều hơn xe cộ thứ nhất 250kg gạo. Hỏi xe thứ nhị chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 24.

Xem thêm: Tiếng Anh 12 Unit 5: Reading (Trang 62, Reading Unit 5: Higher Education Giáo Dục Đại Học

Đường từ nhà Lan đến trường đi qua một trạm xe pháo buýt, biết đường từ đơn vị tới trạm xe buýt dài 220m, đường từ đơn vị đến trường dài 550m. Tính quãng đường từ trạm xe pháo buýt đến trường.

Bài 25.Viết những số sau thành tổng những trăm, chục, đơn vị:234; 230; 405

Bài 26.Đặt tính rồi tính:

a) 235 + 451b) 637 + 162c) 503 + 354d) 200 + 627e) 408 + 31

g) 67+132

Bài 27.Tính nhẩm:

a) 400 + 300b) 700 + 300c) 500 + 100d) 200 + 200e) 500 + 200

g)300 + 100

Bài 28.Đặt tính rồi tính:

a) 595 – 354b) 987 – 244c) 798 – 145d) 899 – 842e) 289 – 25

g) 258 – 105

II. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Bài 1.Tính giá trị biểu thức:

a) 3 x 8 + 56b) 4 x 9 – 16c) 5 x 9 + 38

Bài 2. Tính nhanh:

a) 4 + 4 + 4 +15b) 5 + 5 + 5 + 5 – 18c) 3 + 3 + 3 + 3 – 8

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 4 x 9 + 423 là:A. 460 B. 459 C. 458 D. 549

Bài 4.Lan tất cả 80 quyển vở. Hà tất cả số vở kém số vở của Lan 4 lần, nhưng lại ít hơn Mai 8 quyển. Hỏi:a) Mai có bao nhiêu quyển vở?b) Cả tía bạn gồm bao nhiêu quyển vở?

Bài 5.Trong vườn trồng bố loại cây: xoài, bưởi, na. Tổng số cây trong vườn là 1000 cây, biết số cây xoài gấp 2 lần số cây bưởi và số cây xoài là 200 cây. Tính số cây bưởi và số cây na.

Bài 6.Một trại lợn có tất cả 600 con lợn. Lần xuất chuồng thứ nhấtngười ta đã phân phối đi một nửa số lợn. Hỏi:a) Số lợn đem phân phối là bao nhiêu con?b) Số lợn còn lại là bao nhiêu con?

Bài 7.Một trại lợn, lần xuất chuồng thứ nhất buôn bán đi 300 nhỏ lợn, lần xuấtchuồng thứ hai bán đi 1/3 số lợn so với lần thứ nhất và còn lại 20con lợn. Hỏi ban đầu trại lợn gồm tất cả từng nào con lợn?

Bài 8.Tổng số kê và vịt là 120 con, biết số gà gấp 2 lần số vịt. Hỏi tất cả bao nhiêu gà? bao nhiêu vịt?

Bài 9.Tổng khối lượng thóc và ngô là 300kg, biết khối lượng thóc bằng 1/2khối lượng ngô. Hỏi tất cả bao nhiêu ki-lô-gam ngô, bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 10.A cùng B thuộc đi xe máy, xuất phát đồng thời tại hai đầu đường cùng đi ngược chiều nhau, sau 1 giờ nhì người gặp nhau. Biết trong1 giờ, A đi được quãng đường gấp đôi quãng đường nhưng B đi được, cùng A đi được quãng đường lâu năm 60km. Tính quãng đường B đi được với tổng độ nhiều năm quãng đường A với B đi được.

Bài 11.Hồng, Hà, Huệ bao gồm tổng số vở là 120 quyền. Biết số vở của Hà gấp 3 lần số vở của Huệ, số vở của Huệ là 20 quyển. Tính số vở của mỗi bạn Hồng với Hà.

Bài 12.Nhà Lan đến trường xa gấp đôi nhà Giang đến trường, quãngđường từ công ty Hà đến trường bằng 1/2 tổng quãng đường từ đơn vị Giang với nhà Lan đến trường. Biết quãng đường từ bên Hà đến trường dài 300m. Tính độ nhiều năm quãng đường từ bên Lan với nhà Giang đến trường.

Bài 13.Tính số xăng ban đầu của một trạm xăng, biết buổi sáng sủa trạm xăng đã bán được 200 lít, buổi chiều chào bán gấp cha lần buổi sáng cùng cuối ngày còn lại 105 lít nữa.

Bài 14.Một đại lí phân phối bưởi Năm Roi tại Hà Nội, lần thứ nhất đại lí nhập về 300 quả bưởi, lần thứ nhì nhập về số bưởi bằng 2 lần số bưởi nhập về lần thứ nhất với cộng thêm 50 quả bưởi. Hỏi cả nhị lần đại lí nhập tổng số từng nào quả bưởi?

Bài 15.

Xem thêm: Nên Làm Gì Vào Ngày That Tịch Nên Làm Gì, Không Nên Làm Gì?

Nhà Lan giải pháp nhà Hà một quãng đường dài 400m, bên Hà lạicách bên Huệ một quãng đường bằng 50% quãng đường từ công ty Lan đến nhà Hà. Hỏi quãng đường từ nhà Lan đến đơn vị Huệ dài bao nhiêu mét, biết rằng muốn tới được nhà Huệ, Lan phải đi qua đơn vị Hà?

Bài 16.Từ bên Lan về quê ngoại phải đi một quãng đường nhiều năm 27km. Trên đường đi xe hơi về quê, Lan phải đi qua một nhà máy sản xuất sảnxuất gạch, biết rằng xe hơi đi với vận tốc đều, nhưng mới chỉ điđược 1/3 số thời gian cần thiết để về quê thì đã đi tới công ty máysản xuất gạch. Hỏi từ nhà máy sản xuất gạch về quê ngoại còn baonhiêu ki-lô-mét nữa?