Toán tính nhanh lớp 3

     

Bài tập Toán tu dưỡng học sinh tốt lớp 3: Dạng Toán tính nhanh được tandk.com.vn sưu tầm với tổng hòa hợp giúp các học sinh luyện tập các dạng bài xích tính cấp tốc với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

Bạn đang xem: Toán tính nhanh lớp 3

Bạn vẫn xem: Toán tính cấp tốc lớp 3

Để tiện thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo và giảng dạy và học tập những môn học lớp 3, tandk.com.vn mời những thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và chúng ta học sinh truy vấn nhóm riêng giành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 3. Rất mong muốn nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.

Hướng dẫn:

Bước 1: bóc tách các biểu thức theo từng tích vào phép tính.

Bước 2: Quan tiếp giáp để tìm ra thừa số bình thường cùng xuất hiện thêm ở toàn bộ các tích.

Bước 3: Đưa vượt số vừa kiếm được ra không tính (trở thành vượt số chung).

Xem thêm: Kể Tóm Tắt Văn Bản Cây Bút Thần Ngắn Gọn, Tóm Tắt Cây Bút Thần Hay, Ngắn Nhất (4 Mẫu)

Ví dụ: Tính nhanh:

24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5+ 3 + 2)

= 240

Bài tập:

1) 99 : 5 – 26 : 5 – 14 : 5 2) 24 x 5 + 24 x 4 + 24 x 1
3) 217 x 45 + 50 x 217 + 207 x 5 4) 456 x 36 + 456 x 61 + 4 x 456 + 456 x 1
5) (16 x 6+ 16 x3 + 16) – (12 x 65 + 12 x 3 + 2 x 12)
6) (16 x 6+ 16 x3 + 16) – 12 x 65 – 12 x 3 – 2 x 12
7) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213
8) 9 + 9 x 3 + 18 : 2 x 6 9) 2007 x 16 – 2007 x 14 – 2007 x 2 + 2007
10) 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 11) (145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)
12) 2006 x ( 43 x 10 – 2 x 43 x 5) + 100 13) 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8
14) 44 x 5 + 18 x 10 + trăng tròn x 5 15) 3 x 4 + 4 x 6 + 9 x 2 + 18
16) 2 x 5 + 5 x 7 + 9 x 3 17) 15 : 5 + 27 : 5 + 8 : 5

B. Dạng 2: Tính cấp tốc (Một vế bởi không)

Hướng dẫn:

Khi chia 0 cho một trong những (hoặc một tổng, một hiệu) thì kết quả của phép tính đó bởi 0.

Ví dụ: Tính nhanh:

(18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= (18 - 18) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0 x (2 + 4 + 6 + 8 + 10) = 0

Bài tập:

1) (7 x 8 – 56 ) : (2 + 4 + 6 + 8 + 112)

2) (2 + 125 + 6 + 145 + 112) x (42 – 6 x 7)

3) (12 x 6 – 12 x 4 – 12 x 2) x ( 347 + 125)

4) (a x 7 + a x 8 – a x 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

5) 58 – 58 x (6 + 54 – 60)

6) 32 + 63 x a x ( a x 1 – a : 1) + 32 x 8 + 32

7) (1 + 2 + 3 + 4 + .... + 9) x (21 x 5 – 21 – 4 x 21)

8) (9 x 7 + 8 x 9 – 15 x 9) : (1 + 3 + 5 + 7 + ........+ 17 + 19)

9) (2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20) x (56 x 3 – 72 : 9 x 21)

C. Dạng 3: Tính cấp tốc (ghép số)

Hướng dẫn:

Ở bài xích tập này ta đang ghép các số nhằm khi tiến hành phép tính đang được tác dụng là một vài tròn trục hoặc tròn trăm.

Ví dụ:

5 x trăng tròn x 4 x 2 = (5 x 4) x đôi mươi x 2 = đôi mươi x đôi mươi x 2 = 400 x 2 = 800

Bài tập:

1) 5 x trăng tròn x 4 x 2

2) 94 + 87 + 81 – 71 – 77 – 84

D. Dạng 4: Tính cấp tốc (Tổng hàng số)

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính số số hạng tất cả trong dãy: (Số hạng lớn số 1 của hàng - số hạng nhỏ nhắn nhất của dãy): khoảng cách giữa nhị số hạng thường xuyên trong hàng + 1

Bước 2: Tính tổng của dãy: (Số hạng lớn nhất của hàng + số hạng bé xíu nhất của dãy) x số số hạng gồm trong hàng : 2

Ví dụ: Tính:

7 + 7 + 7 + 7 + ......... + 7 + 777 (Có 111 số 7)

Số số 7 có trong hàng là: 111 - 3 = 108 số

Tổng của dãy số là:

7 + 7 + 7 + 7 + ......... + 7 + 777

= (7 x 108) + 777 = 756 + 777 = 1533

Bài tập:

1) 2 – 4 + 6 – 8 + 10 – 12 + 14 – 16 + 18 – trăng tròn + 22

2) 10 + 12 + 14 + 16 + ......... + 80

3) 60 – 61 + 50 – 51 + 40 – 41 + 30 – 31 + đôi mươi – 21 + 10 – 11 + 70

4) 1999 – 2000 + 2999 – 3000 + 3999 – 4000 + 4999 – 5000 + 5999 – 1000.

................................................................................................

Xem thêm: Tuyển Chọn 20 Bài Thuyết Minh Về Bút Bi Lớp 9 Hay Nhất, Thuyết Minh Về Cây Bút Bi Lớp 9 Hay Nhất

Đề cương cứng ôn tập học kì 1 lớp 3:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học tập năm 2020 - 2021:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 - 2021:

Như vậy, tandk.com.vn sẽ gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Dạng Toán tính nhanh. Ngoại trừ ra, các em học tập sinh hoàn toàn có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 khá đầy đủ khác, để học xuất sắc môn Toán rộng và chuẩn bị cho những bài thi đạt kết quả cao.