Tổng Điện Tích Dương Và Tổng Điện Tích Âm Trong Một 1 Cm3 Khí Hiđrô Ở Điều Kiện Tiêu Chuẩn Là

     

Mỗi phân tử H2 lại sở hữu 2 nguyên tử, mỗi nguyên tử hidro gồm 1 proton cùng 1 electron.

Bạn đang xem: Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm trong một 1 cm3 khí hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là

Số hạt phường = số hạt e =2.4,46.10−5.6,02.1023=5,375.1019

Điện tích của proton là +1,6.10−19C, điện tích của electron là −1,6.10−19C.

Từ kia tính được tổng năng lượng điện dương trong 1 cm3 khí hidro

∑+=5,375.1019.1,6.10−19=8,6 C

∑−=5,375.1019.−1,6.10−19=−8,6 C


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cường độ năng lượng điện trường gây ra bởi năng lượng điện Q = 5.10-9(C), trên một điểm trong chân không phương pháp điện tích một khoảng 10 (cm) có độ béo là


A. E = 0,450 (V/m)


B. E = 0,225 (V/m)


C. E = 4500 (V/m)


D. E = 2250 (V/m)


Câu 2:


Hai điện tích điểm đều nhau được để trong nước (ε = 81) phương pháp nhau 3 (cm). Lực đẩy thân chúng bởi 0,2.10-5(N). Hai năng lượng điện đó


A.trái dấu, độ lớn là 4,472.10-2 (μC)


B.cùng dấu, độ lớn là 4,472.10-10 (μC)


C. trái dấu, độ lớn là 4,025.10-9 (μC)


D.cùng dấu, độ lớn là 4,025.10-3 (μC)


Câu 3:


Hai trái cầu nhỏ tuổi có điện tích 10-7 (C) cùng 4.10-7(C), cửa hàng với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là


A. R = 0,6 (cm)


B. R = 0,6 (m)


C. R = 6 (m)


D. R = 6 (cm)


Câu 4:


Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q  0, tại một điểm vào chân không, giải pháp điện tích Q một khoảng tầm r là


A.E=9.109Qr2


B.E=-9.109Qr2


C.E=9.109Qr


D.E=-9.109Qr


Câu 5:


Ba năng lượng điện q như nhau nhau được đặt cố định và thắt chặt tại cha đỉnh của một tam giác đều sở hữu cạnh a. Độ bự cường độ điện trường tại chổ chính giữa của tam giác kia là


A.E=9.109Qa2


B.E=9.3.109Qa2


C.E=9.9.109Qa2


D.E=0


Câu 6:


Một năng lượng điện điểm dương Q vào chân không khiến ra tại điểm M phương pháp điện tích một khoảng chừng r = 30 (cm), một điện trường có cường độ E = 30000 (V/m). Độ phệ điện tích Q là


A.Q = 3.10-5 (C)


B.Q = 3.10-6 (C)


C.Q = 3.10-7 (C)


D.Q = 3.10-8 (C)


Câu 7:


Phát biểu như thế nào sau đó là không đúng


A. Điện trường tĩnh là do các hạt sở hữu điện đứng lặng sinh ra


B. đặc thù cơ bạn dạng của năng lượng điện trường là nó công dụng lực năng lượng điện lên điện tích đặt trong nó


C. Véctơ cường độ điện trường trên một điểm luôn luôn cùng phương, thuộc chiều với vectơ lực điện công dụng lên một điện tích đặt tại điểm này trong điện trường


D. Véctơ độ mạnh điện trường trên một điểm luôn cùng phương, cùng chiều cùng với vectơ lực điện tác dụng lên một năng lượng điện dương đặt tại đặc điểm đó trong điện trường


Bình luận


comment
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại tandk.com.vn


*

liên kết
tin tức tandk.com.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


tandk.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Đặc Điểm Nhận Diện Các Loại Phương Thức Biểu Đạt Bạn Cần Ghi Nhớ


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


tandk.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Sữa Mẹ Mới Vắt Ra Có Cần Hâm Nóng Không ? Có Cần Hâm Nóng Không


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để mang lại mật khẩu
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


tandk.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
tandk.com.vn