TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ

     

Bài 9. Trình diễn giữ liệu bằng biểu đồ

1. Minh học số liệu bằng biểu đồ

- Biểu đồ là cách minh họa dữ liệu trực quan, dễ hiểu, dễ so sánh, dự đoán xu thế tăng - giảm của số liệu.

Bạn đang xem: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

2. Một số dạng biểu đồ

Biểu đồ cột: Rất đam mê hợp để đối chiếu dữ liệu gồm trong nhiều cột.

Biểu đồ đường gấp khúc: sử dụng để so sánh dữ liệu cùng dự đoán xu thế tăng giỏi giảm của dữ liệu.

Biểu đồ hình tròn: ưa thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá bán trị dữ liệu so với tổng thể.

3. Tạo biểu đồ

- Để tạo biểu đồ ta thực hiện như sau:

1. Chọn 1 ô trong miền dữ liệu cần vẽ biểu đồ

2. Nháy nút lệnhChart Wizard. Xuất hiện hộp hội thoạiChart Wizard.

3. Lựa chọn những thông số vẽ biểu đồ:

- Chọn dạng biểu đồ

- Xác định miền dữ liệu vẽ biểu đồ

- Nhập các thông tin giải say mê biểu đồ

- Chọn vị trí đặt biểu đồ

- ChọnFinishđể tạo biểu đồ

a. Chọn dạng biểu đồ

- Chart Types: Chọn nhóm biểu đồ.

- Chart Sub-types: Chọn dạng biểu đồ trong nhóm.

- Nháy Next để quý phái bước 2.

b. Xác định miền dữ liệu

- Data Range: Kiểm tra miền dữ liệu với sửa đổi nếu cần.

- Series in: Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hàng giỏi cột.

Xem thêm: Giải Bài 37 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 30, 31 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 37 Trang 30 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 37

- Nháy Next để chuyển lịch sự bước 3.

c. Nhập những thông tin giải yêu thích biểu đồ

- Chart title: Tiêu đề.

- Ctegory (X) axis: Chú giải trục ngang.

- Value (Y) axis: Chú giải trục đứng.

- Nháy Next để thanh lịch bước 4.

*

d. Chọn vị trí đặt biểu đồ

- As a new sheet: trên trang tính mới.

- As object in: bên trên trang chứa DL.

- Nháy Finish để chấm dứt việc tạo biểu đồ.

*

4. Chỉnh sửa biểu đồ

-Thay đổi vị trí của biểu đồ:Nháy chuột bên trên biểu đồ để chọn với kéo thả đến vị trí mới

- cụ đổi dạng biểu đồ:

Nháy mũi tên để ở bảng chọn biểu đồ.

Xem thêm: Cách Làm Ruốc Thịt Lợn Miền Bắc, Cách Làm Ruốc Thịt Lợn (Ruốc Thịt Heo) Ngon Nhất

Chọn kiểu biểu đồ ham mê hợp.

- Xoá biểu đồ:Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete