TRIPEPTIT MẠCH HỞ X VÀ TETRAPEPTIT MẠCH HỞ Y

     

Câu 210300: Tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y hầu hết được tạo ra từ một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm –COOH với 1 nhóm –NH2. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X thu được thành phầm gồm H2O, CO2 và N2 trong các số đó tổng trọng lượng CO2 và H2O bởi 14,25 gam. Ví như đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thì số mol O2 bắt buộc phản ứng là

A.

Bạn đang xem: Tripeptit mạch hở x và tetrapeptit mạch hở y

0,45

B.

Xem thêm: Công Nghệ Thông Tin Khối C, Xét Tuyển Khối C Vào Công Nghệ Thông Tin!

0,75 

C.

Xem thêm: Tủ Bếp Mini Có Bồn Rửa Freeship Tphcm, Tủ Bếp Mini Có Bồn Rửa

1,5

D. 0,075


Amino axit bao gồm CTTQ là: CnH2n+1NO2

⟹ X: C3nH6n-1N3O4 với Y: C4nH8n-2­N4O5

C3nH6n-1N3O4 ⟶ 3nCO2 + (3n - 0,5)H2O

⟹ n = 3 ⟹ Y ⟹ nO2 


Giải đưa ra tiết:

Amino axit có CTTQ là: CnH2n+1NO2

⟹ X: C3nH6n-1N3O4 và Y: C4nH8n-2­N4O5

C3nH6n-1N3O4 ⟶ 3nCO2 + (3n - 0,5)H2O

0,05 ⟶ 0,15n ⟶ 0,05(3n - 0,5)

⟹ 44.0,15n + 18.0,05.(3n - 0,5) = 27,45 ⟹ n = 3

⟹ Y: C12H22N4O5

C12H22N4O5 + 15O2 ⟶ 12CO2 + 11H2O + 2N2

0,1 ⟶ 1,5


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát