Trộn 10 8g bột al với 34 8g bột fe3o4

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trộn 10,8 g bột Al với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm trong điều kiện không tồn tại không khí. Hòa tan trọn vẹn hỗn thích hợp rắn sau bội nghịch ứng bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 10,752 lít khí H2 (đktc). Năng suất của phản ứng nhiêt nhôm là

A.Bạn đang xem: Trộn 10 8g bột al cùng với 34 8g bột fe3o480%

B.

Bạn đang xem: Trộn 10 8g bột al với 34 8g bột fe3o4

90%

C.70%

D.60%


*

Đáp ánA

Ta tất cả : nAl = 10,8 / 27 = 0,4 mol ;

nFe3O4 = 34,8 / 232 = 0,15 mol ; n H2 = 10,752 / 22,4 = 0,48 mol

8 Al + 3 Fe3O4 → 4Al2O3 + 9 Fe

8x/3 x 3x

Gọi số mol Fe3O4 phản ứng là x mol

Vì công suất không đạt 100% nên cả Al với Fe3O4 phần lớn chưa phản nghịch ứng hết.

⇒ tất cả hổn hợp chất rắn Al dư, Fe3O4 dư , Al2O3 cùng Fe.

Theo phản nghịch ứng :

n Alp/ư = 8x/3mol ⇒ nAldư = (0,4 -8x/3) mol

2 Al + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

(0,4 - 8 3 x ) 3 2 0 , 4 - 8 3 x

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

3x3x

⇒3/2(0,4 -8x/3)+ 3x = 0,48 ⇒ x = 0,12 mol

⇒ H = 0,12/0,15. 100% = 80%

Đúng 0
comment (0) Các câu hỏi tương từ

Trộn 10,8 gam bột Al cùng với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm vào điều kiện không có không khí. Hòa tan trọn vẹn hỗn vừa lòng rắn sau làm phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 10,752 lít khí H2 (đktc). Công suất của phản nghịch ứng sức nóng nhôm là:

A.60%.

B.90%.

C.70%.

D. 80%.

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi triển khai phản ứng nhiệt độ nhôm vào điều kiện không có không khí. Hoà tan trọn vẹn hỗn hợp rắn sau phản nghịch ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) chiếm được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của làm phản ứng nhiệt nhôm là

A. 80%.

C. 70%.

Xem thêm: Kĩ Năng Mềm Là Gì? Kỹ Năng Mềm Gồm Những Gì ? Kỹ Năng Mềm Bao Gồm Những Gì?

D. 60%.

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Trộn 10,8 gam bột Al cùng với 34,8 gam bột F e 3 O 4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm vào điều kiện không tồn tại không khí. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H 2 S O 4 loãng (dư), chiếm được 10,752 lít khí H 2 (đktc). Tính công suất của phản ứng nhiệt độ nhôm.

Lớp 12 hóa học 1 0

Trộn 10,8 gam bột nhôm cùng với 34,8 gam bột sắt 3 O 4 rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm vào điều kiện không có không khí. Hòa tan các thành phần hỗn hợp rắn sau làm phản ứng bởi dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thu được 10,752 lít H 2 (đktc). Trả sử sắt 3 O 4 chỉ bị khử thành Fe. Công suất phản ứng sức nóng nhôm là

A. 80%

B. 90%

C. 70%

D. 60%

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Trộn 16,2 gam bột nhôm cùng với 34,8 gam bột sắt 3 O 4 rồi triển khai phản ứng sức nóng nhôm vào điều kiện không tồn tại không khí. Hòa tan hỗn hợp rắn sau bội phản ứng bởi dung dịch H 2 SO 4 loãng dư chiếm được 17,472 lít H 2 (đktc). Giả sử sắt 3 O 4 chỉ bị khử thành Fe. Công suất phản ứng nhiệt nhôm là

A. 80%

B. 90%

C. 70%

D. 60%

Lớp 12 hóa học 1 0

Trộn 5,4 gam bột Al cùng với 17,4 gam bột Fe3O4rồi triển khai phản ứng sức nóng nhôm (trong điều kiện không có không khí). đưa sử chỉ xẩy ra phản ứng khử Fe3O4thành Fe. Hòa tan hoàn toàn chất rắn sau phản ứng bởi dung dịch H2SO4loãng (dư) nhận được 5,376 lít khí H2(ở đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt độ nhôm với số mol H2SO4đã phản nghịch ứng là:

A. 75 % với 0,54 mol

B. 80 % cùng 0,52 mol

C. 75 % và 0,52 mol

D. 80 % và 0,54 mol

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Trộn 5,4 gam bột Al cùng với 17,4g bột Fe3O4 rồi thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe). Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp hóa học rắn sau làm phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thì chiếm được 5,376 lít H2 (đktc). Năng suất phản ứng là:

A. 62,5%

B. 20%

C. 60%

D. 80%

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Hỗn vừa lòng X tất cả Al, Fe2O3 có trọng lượng 21,67 gam. Triển khai phản ứng nhiệt độ nhôm các thành phần hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí. Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp chất rắn sau phản bội ứng bằng dung dịch NaOH dư nhận được 2,016 lít H2 (đktc) với 12,4 gam chất rắn ko tan. Hiệu suất của phản bội ứng nhiệt độ nhôm là:

A.

Xem thêm: Viết Bài Viết Số 1 Lớp 10 Cơ Bản, Viết Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 10

60%

C. 80%

D. 75%

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Hỗn đúng theo X bao gồm Al, fe 2 O 3 có cân nặng 40,1 gam. Tiến hành phản ứng sức nóng nhôm hỗn hợp X vào điều kiện không có không khí. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp hóa học rắn sau bội nghịch ứng bởi dung dịch NaOH dư thu được 4,032 lít H 2 (đktc) và 27,68 gam chất rắn không tan. Công suất của bội phản ứng sức nóng nhôm là:

A. 80%

B. 75%

C. 60%

D. 71,43%

Lớp 12 hóa học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN