Trung Bình Cộng Của Hai Số Là 50 Tìm Hai Số Đó Biết Số Này Gấp 3 Lần Số Kia Toán Lớp 4 Nâng Cao

     
Dạng 1: tìm kiếm trung bình cộng của các số sẽ biết.

Bạn đang xem: Trung bình cộng của hai số là 50 tìm hai số đó biết số này gấp 3 lần số kia toán lớp 4 nâng cao

Ví dụ: tra cứu trung bình cộng của những số sau: 10, 15, 30, 45.

Giải:

Trung bình cộng của các số:

(10+15+30+45):4=25.

Đáp số: 25.

Bài 1:

Tìm trung bình cộng của các số sau: 24, 40, 84, 124, 100, 300

Bài 2:

Khối 4 của ngôi trường em tất cả lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A có 21 học sinh, lớp 4B gồm 23 học tập sinh, lớp 4C có số học sinh nhiều rộng trung bình cộng 2 lớp 4A với 4B là 2 bạn. Hỏi lớp 4C gồm bao nhiêu bạn làm việc sinh?

Bài 3:

Bạn An tất cả 13 quyển vở, các bạn Lan tất cả 15 quyển vở. Số vở của Nam hèn trung bình cùng số vở cặp đôi An với Lan cùng 2 quyển. Tính số vở của Nam.

Bài 4:

Tìm vừa đủ cộng của các số: 9, 12, 15, 18, 21, 24 ,27.

Dạng 2: Tính vừa đủ cộng của những số liên tục cách đều.

Ví dụ : Tính vừa phải cộng của các số trong dãy số: 3,6,9,…, 105.

Giải:

+Cách 1 : Ta đi tính tổng các số hạng hàng số bên trên rồi chia cho số số hạng.

Lời giải:

Số số hạng là: (105 - 3) : 3 + 1 = 35.

Tổng là: ( 3 +105 ) x 35 : 2 = 1890.

Trung bình cùng là:

1890 : 35 = 54.

Đáp số: 54.

+Cách 2: do dãy số bên trên là hàng số biện pháp đều ta có:

Tổng = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2.

Trung bình cùng = tổng : số số hạng

= (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 : số số hạng

=(số đầu + số cuối) : 2

Lời giải:

Vì hàng số bên trên là hàng số phương pháp đều bắt buộc trung bình cộng của những số hạng trong hàng là:

(3 +105) : 2 = 54.

Đáp số: 54.

Xem thêm: Môn Văn Lớp: 8 4) Kể Tên Các Bài Thơ Lớp 8 Tập 2, Các Bài Thơ Cách Mạng Lớp 8

Bài 1:

Tính trung bình cộng của những số vào dãy: 10, 20, 30,…, 240.

Bài 2:

Cho hàng số sau: 14,18, 22,…, 142.

Tìm vừa phải cộng của những số trong hàng số trên,

Bài 3:

Cho hàng số: 6,11, 16,…,a. Biết trung bình cộng của các số trong hàng số trên là 56. Tính a.

Dạng 3: Dạng toán không nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa hoặc bằng trung bình cộng.

1 .Bằng trung bình cộng

Ví dụ: An có 24 cái kẹo. Bình tất cả 28 mẫu kẹo. Cường có số mẫu kẹo bởi trung bình cùng của 3 bạn. Hỏi Cường bao gồm bao nhiêu chiếc kẹo?

Giải:

Sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ thiết bị ta thấy:

2 lần trung bình cộng số kẹo của ba bạn là:

24 + 28 = 52 (cái)

Trung bình cùng số kẹo cha bạn giỏi số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái).

Đáp số: 26 cái.

Bài 1:

Hải có 14 chiếc nhãn vở, Lâm có trăng tròn cái nhãn vở. Số nhãn vở của Hà bằng trung bình cùng số nhãn vở của tất cả ba bạn. Hỏi Hà bao gồm bao nhiêu mẫu nhãn vở?

Bài 2:

Xe thứ nhất chở được 5t hàng, xe lắp thêm hai chở được 7t hàng. Xe pháo thứ ba chở bằng trung bình cộng của ba xe. Hỏi xe cộ thứ tía chở được từng nào tấn mặt hàng ?

Bài 3:

Số đầu tiên là 98, số sản phẩm công nghệ hai gấp 2 lần số máy nhất. Số thứ bố bằng trung bình cùng của 3 số. Kiếm tìm số trang bị ba?

2 .Nhiều hơn trung bình cộng.

Ví dụ: Lan bao gồm 30 viên kẹo, Bình bao gồm 12 viên kẹo. Hoa gồm số viên kẹo lơn rộng trung bình cộng của ca tía bạn là 4 viên. Hỏi Hoa tất cả bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:

2 lần trung bình cùng số kẹo của bố bạn là:

30 + 12 + 4 = 46 (cái).

Trung bình cộng số kẹo cha bạn là:

46 : 2 = 23 ( cái)

Số kẹo của Hoa là:

23 + 4 = 27 (cái).

Đáp số: 27 cái.

Bài 1:

Thùng trước tiên có 50 lít dầu, thùng thứ hai có 37 lít dầu. Thùng sản phẩm công nghệ ba có không ít hơn trung bình cộng số dầu của cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có từng nào lít dầu?

Bài 2:

Sốthứ nhất là 155, số vật dụng hai là 279. Số thứ bố hơn mức độ vừa phải cộng của cả 3 số là 26đơn vị. Tìm số máy ba.

Bài 3:

Số đầu tiên là 267, số đồ vật hai là hơn số thứ nhất 32 đơn vị nhưng yếu số thứ bố 51đơn vị. Số thứ tư hơn vừa phải cộng của tất cả 4 số là 8đơn vị. Tìm kiếm số máy tư?

3. Ít hơn trung bình cộng.

Bình tất cả 8 quyển vở, Nguyên gồm 4 quyển vở. Mai có số vở thấp hơn trung bình cộng của cả ba các bạn là 2 quyển. Hỏi số vở của Mai là bao nhiêu?

Giải:

Ta tất cả sơ đồ:

*

2 lần trung bình cùng số vở của tía bạn là:

8 + 4 - 2 = 10 (quyển)

Trung bình cùng số vở của tía bạn là:

10 : 2= 5 (quyển)

Số vở của Mai là:

5 – 2 = 3 (quyển).

Xem thêm: Biểu Hiện Của Chân Tay Miệng, Các Dấu Hiệu Nặng Và Hướng Dẫn Chăm Sóc

Đáp số: 3 quyển.

Bài 1:

Khánh có 20 viên bi, Bảo gồm 31 viên bi, Nam có số bi thấp hơn trung bình cộng của tất cả 3 các bạn là 5 viên bi. Hỏi Nam gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 2:

Túi kẹothứ nhất có 25 viên, túi thứ hai nhiều hơn túi đầu tiên 7 viên kẹo. Túi trang bị ba ít hơn trung bình cùng số kẹo của tất cả ba túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi thứ ba có từng nào viên kẹo?

Bài 3:

Khối lớp 4 của trường Tiểu học tập Kim Liêntham gia trồng cây vào vườn sinh thái xanh của trường. Lớp 4A trồng được 35cây, lớp 4Btrồng được không ít hơn lớp 4A 12cây, lớp 4C trồng thấp hơn lớp 4B 5 cây. Lớp 4Dtrồng được thấp hơn trung bình số kilomet bốnlớp trồng được là 7cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Dowload tư liệu Tại đây!

Phụ huynh và các em học tập sinh xem thêm KHÓA HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 4tại đây: TOÁN NÂNG CAO LỚP 4