TRUNG TÂM TIẾNG ANH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM

     
Hoàn 100.000 ₫ trường đoản cú tandk.com.vn cùng nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay lập tức Khóa học tập kèm vạc âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ tandk.com.vn với nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay Khóa học tập kèm vạc âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm đọc EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ tandk.com.vn với nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay lập tức Khóa học kèm phân phát âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember

Đối tượng:

+ dành cho tất cả những học viên ý muốn học và rèn luyện khả năng nghe và tiếp xúc tiếng Anh chuẩn.

Bạn đang xem: Trung tâm tiếng anh đại học sư phạm tphcm

Phương pháp giảng dạy:

+ học tập viên được phân phát triển kỹ năng nghe - nói trải qua các hoạt động sinh hễ trong và xung quanh lớp học.

+ Chú trọng tùy chỉnh nền tảng ngôn ngữ phục vụ cho các hoạt động nghe – nói.

Mô tả khóa học:

+ Chương trình được thiết kế với với những đề tài gần gụi với cuộc sống đời thường và nhu cầu giao tiếp của học viên như gia đình, công việc, thói quen, làng mạc giao, tải sắm, thời sự…

+ rèn luyện các kỹ năng thực hành: hỏi thông tin, trình bày ý định, thuyết phục, tranh luận, giải thích, ủng hộ, trường đoản cú chối, đưa ra lời khuyên...


Xem đưa ra tiếtTư vấn

TOEIC 300


TOEIC
12 tuần
Học tổn phí 4.100.000 ₫

Hoàn phí 100.000 ₫ mang lại EduMember
TOEIC
12 tuần
Học chi phí 4.100.000 ₫
Hoàn chi phí 100.000 ₫ cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ cùng với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ trường đoản cú tandk.com.vn và nhận thêm ưuđãi trên TTTặng tức thì Khóa học kèm phân phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm hiểu EduMember
Tư vấn

TOEIC 450


TOEIC
12 tuần
Học giá tiền 4.300.000 ₫
Hoàn tầm giá 100.000 ₫ mang đến EduMember
TOEIC
12 tuần
Học tầm giá 4.300.000 ₫
Hoàn tầm giá 100.000 ₫ cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ tandk.com.vn cùng nhận thêm ưuđãi trên TTTặng tức thì Khóa học kèm phát âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Tư vấn

IELTS 4.0 Plus


IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
12 tuần
Học giá thành 4.300.000 ₫
Hoàn phí tổn 100.000 ₫ mang đến EduMember
IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
12 tuần
Học phí tổn 4.300.000 ₫
Hoàn tầm giá 100.000 ₫ đến EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ trường đoản cú tandk.com.vn và nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay lập tức Khóa học tập kèm phạt âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm phát âm EduMember
Tư vấn

IELTS 5.0 Plus


IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
12 tuần
Học tầm giá 4.500.000 ₫
Hoàn giá tiền 100.000 ₫ mang lại EduMember
IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
12 tuần
Học tổn phí 4.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫ mang đến EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ tự tandk.com.vn với nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay lập tức Khóa học kèm phát âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm hiểu EduMember
Tư vấn

IELTS 6.0 Plus


IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
12 tuần
Học phí 4.500.000 ₫
Hoàn giá thành 100.000 ₫ đến EduMember
IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
12 tuần
Học chi phí 4.500.000 ₫
Hoàn mức giá 100.000 ₫ mang đến EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ tự tandk.com.vn cùng nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm đọc EduMember
Tư vấn

Luyện thi IELTS


IELTS
12 tuần
Học phí tổn 4.500.000 ₫
Hoàn giá tiền 100.000 ₫ mang đến EduMember
IELTS
12 tuần
Học mức giá 4.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫ cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ tự tandk.com.vn cùng nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay Khóa học kèm phân phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá chỉ 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm phát âm EduMember
Tư vấn

TOEFL iBT 60


TOEFL Advanced: 60 - 101
12 tuần
Học phí 4.800.000 ₫
Hoàn tổn phí 100.000 ₫ đến EduMember
TOEFL Advanced: 60 - 101
12 tuần
Học giá tiền 4.800.000 ₫
Hoàn giá tiền 100.000 ₫ cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ tandk.com.vn cùng nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay lập tức Khóa học kèm vạc âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Tư vấn

CEFR A2


Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học phí tổn 400.000 ₫
Hoàn tổn phí 100.000 ₫ cho EduMember
Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học mức giá 400.000 ₫
Hoàn phí tổn 100.000 ₫ đến EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ tandk.com.vn với nhận thêm ưuđãi trên TTTặng tức thì Khóa học kèm phân phát âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Tư vấn

CEFR B1


Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học mức giá 4.200.000 ₫
Hoàn giá thành 100.000 ₫ đến EduMember
Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học tổn phí 4.200.000 ₫
Hoàn giá thành 100.000 ₫ cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ tandk.com.vn và nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay lập tức Khóa học kèm phạt âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm đọc EduMember
Tư vấn

CEFR B2, C1


Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học chi phí 4.400.000 ₫
Hoàn mức giá 100.000 ₫ đến EduMember
Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học giá thành 4.400.000 ₫
Hoàn phí tổn 100.000 ₫ mang đến EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ tandk.com.vn và nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay lập tức Khóa học kèm vạc âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm phát âm EduMember
Tư vấn

tiếng Anh bằng A2


Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Học tầm giá 4.000.000 ₫
Hoàn tầm giá 100.000 ₫ đến EduMember
Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Học tổn phí 4.000.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫ đến EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ tandk.com.vn cùng nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay Khóa học kèm phạt âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm hiểu EduMember
Tư vấn

giờ Anh bằng B1


Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Học tổn phí 4.200.000 ₫
Hoàn phí tổn 100.000 ₫ mang lại EduMember
Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Học tầm giá 4.200.000 ₫
Hoàn tổn phí 100.000 ₫ cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ tự tandk.com.vn với nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay lập tức Khóa học kèm phạt âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá chỉ 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Tư vấn

tiếng Anh bởi B2


Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Học tổn phí 4.400.000 ₫
Hoàn mức giá 100.000 ₫ cho EduMember
Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Học chi phí 4.400.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫ đến EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ tandk.com.vn và nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay lập tức Khóa học kèm phát âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm đọc EduMember
Tư vấn

giờ đồng hồ Nhật


Luyện thi JLPT
Học tầm giá 1.200.000 ₫
Luyện thi JLPT
Học giá tiền 1.200.000 ₫
Tư vấn

giờ Hoa


Luyện thi HSK
Học mức giá 1.200.000 ₫
Luyện thi HSK
Học phí tổn 1.200.000 ₫

Lộ trình khóa học

Trung tâm huấn luyện và đào tạo nhiều lever tiếng Trung: HA1, HA2, HA3, HA4, HA5, HA6, HB2.

Phương pháp giảng dạy

Tiêu chí đào tạo và giảng dạy của trung tâm: "Kiến thức vững, hiệu quả cao, môi trường thiên nhiên thân thiện"

Chương trình học có thiết kế kỹ lưỡng nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu mong và trình độ của nhiều đối tượng khác nhau.


Xem đưa ra tiếtTư vấn

giờ Pháp


Các khóa huấn luyện và đào tạo khác
Học chi phí 1.200.000 ₫

Hoàn tổn phí 100.000 ₫ đến EduMember
Các khóa đào tạo khác
Học giá tiền 1.200.000 ₫
Hoàn tổn phí 100.000 ₫ đến EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫với thành viênEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ tandk.com.vn với nhận thêm ưuđãi trên TTTặng tức thì Khóa học kèm phạt âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm đọc EduMember
Tư vấn

LỢI ĐỦ ĐƯỜNG lúc CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA tandk.com.vn

Vừa ngày tiết kiệm thời gian tự tra cứu hiểu, vừa tiết kiệm ngân sách và chi phí được kha khá tiền.


Đăng ký kết tài khoản

Đánh giá

37 tấn công giá


Viết tấn công giá
Ưu điểm nổi bật
Giáo viên Việt Nam
Máy chiếu
Giáo trình
Thư viện
Mức độ hài lòng
Giáo viên
7.0
Cơ sở trang bị chất
7.4
Môi trường HT
6.7
Thực hành kỹ năng
7.5
Tiến bộ bạn dạng thân
7.8
Tư vấn xếp lớp
7.2
Số lượng học viên
7.3
Quan trọng tâm học viên
7.6
Hài lòng về học phí
7.5
Sẵn sàng giới thiệu
7.8
Giáo viên
7.0
Cơ sở đồ dùng chất
7.4
Môi ngôi trường HT
6.7
Thực hành kỹ năng
7.5
Tiến bộ bạn dạng thân
7.8
Tư vấn xếp lớp
7.2
Số lượng học viên
7.3
Quan trọng tâm học viên
7.6
Hài lòng về học tập phí
7.5
Sẵn sàng giới thiệu
7.8
chi tiết từ học tập viên

Hiền Đặng

Trung Tâm là 1 trong những Nơi tin yêu Để Theo rèn luyện Tiếng Anh


Đã học khoá học: Ngôn ngữ Anh tại đây.

Ưu điểm

Giảng viên có kiến thức, vô cùng nhiệt tình môi trường thiên nhiên học tập vui vẻ, dễ dàng học. Cách làm việc nhanh chóng, rõ ràng.

Điểm nên cải thiện

Giáo trình không quá nhiều dạng. Lớp học tập chật Mất mức giá gửi xe số lượng khá đông so với cùng 1 giáo viên đứng 1 lớp.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trình độ anh văn của tớ từ lúc theo học trung tâm đã cải thiện. Tôi rất hài lòng với sự hiện đại đó. Sau này chắc chắn sẽ theo học để ren luyện, trau dồi thêm ngôn ngữ tiếng anh cho phiên bản thân.


Đánh giá bán từ học viên, chưa hẳn từ tandk.com.vn.
*

Phạm Thị Minh Thư

Trung Tâm là một trong Nơi tin yêu Để Theo tập luyện Tiếng Anh


Đã học tập khoá học: TOEIC 450 trên đây.

Xem thêm: Tìm Hiểu Bản Đồ 63 Tỉnh Thành Việt Nam Và 63 Tỉnh Thành Khổ Lớn

Ưu điểm

Thầy cô nhiệt độ tìnhCơ sở vật chất ổnThầy cô tập dượt kĩ

Điểm đề xuất cải thiện

Trung chổ chính giữa khá giỏi nên không thấy điểm yếu kém nào

Trải nghiệm cùng lời khuyên

Trình độ anh văn của mình từ lúc theo học tập trung trung ương đã cải thiện. Tôi rất ưa chuộng với sự tân tiến đó. Sau này chắc hẳn rằng sẽ theo học nhằm ren luyện, trau dồi thêm ngữ điệu tiếng anh cho bạn dạng thân.


Đánh giá từ học viên, chưa phải từ tandk.com.vn.
*

Tram Quynh

Môi Trường học tập Tập chất lượng Cao


Đã học khoá học: Tiếng anh trên đây.

Ưu điểm

Giáo viên có trình độ cao, thân thiện, nhiệt huyết, cách thức dạy đa dạng, phù hợp với tín đồ học

Điểm nên cải thiện

Ít các chuyển động trau dồi kĩ năng, các đại lý vật hóa học chưa cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau lúc tham gia khóa đào tạo của trung tâm, trình độ chuyên môn TA của bản thân đã hiện đại đáng kể, tất cả thêm nhiều bạn bè. Môi trường thiên nhiên học tập thân thiện, vui vẻ.


Đánh giá bán từ học tập viên, chưa hẳn từ tandk.com.vn.

Người cần sử dụng tandk.com.vn

Chất Lượng Tốt


Đã học khoá học: Tiếng Anh bởi A2 tại đây.

Ưu điểm

có thang máy, phòng ốc rộng rãi, thầy giáo nhiệt tình

Điểm phải cải thiện

bãi gởi xe giỏi kẹt, phòng không có máy lạnh

Trải nghiệm với lời khuyên

Chất lượng xuất sắc so với mặt bằng chung, chi phí khóa học rẻ, gia sư nhiệt tình, gần gũi với học sinh.


Đánh giá từ học viên, không hẳn từ tandk.com.vn.
Xem tiếp33đánh giá

Giới thiệu


Đối với những nhiều người đang muốn kiếm tìm một showroom học giờ đồng hồ Anh, Nhật, Trung hay Pháp vừa đáng tin tưởng vừa có tiền học phí “mềm” thì gồm thể suy nghĩ đến Trung vai trung phong Ngoại ngữ Đại học Sư Phạm.

*

Trung tâm chắp cánh mang đến học viên đoạt được ngoại ngữ

Giới thiệu tầm thường về TTNN ĐHSP CN1

Dưới sự thành lập của hàng loạt trung trung ương Anh ngữ, trung trung ương Ngoại ngữ Đại học Sư Phạm vẫn trông rất nổi bật lên như một showroom uy tín và hóa học lượng. Hằng năm, trung trọng điểm nhận được rất nhiều sự đon đả và đổi thay sự lựa chọn của không ít học viên.

Hoạt động chính của trung trung tâm là tổ chức các lớp giờ đồng hồ Anh tổng quát, luyện thi chứng chỉ quốc tế, tổ chức kỳ thi quốc gia, demo Site vị ETS chỉ đạo...

Cơ sở đồ gia dụng chất

Tuy không tuyệt vời và hoàn hảo nhất như các trung chổ chính giữa Anh ngữ tư nhân, nhưng có thể nói rằng cơ sở vật hóa học tại TTNN ĐHSP CN1 hơi tốt, rất có thể tạo mang đến học viên cùng giảng viên một môi trường thoải mái và dễ chịu để học hành và làm cho việc. Toàn bộ các chống học phần nhiều được trang bị trang bị lạnh, đồ vật chiếu đa chức năng giúp quy trình giảng dạy dỗ hiệu quả.

Xem thêm: Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Cân, Đều, Vuông, Công Thức Tính Tam Giác Cân

*

Trung tâm gồm có phòng học khang trang

Đội ngũ giảng viên

Khi học tại trung trung tâm Ngoại ngữ Đại học tập Sư Phạm chi nhánh 1, học tập viên trả toàn hoàn toàn có thể yên trọng tâm với quality giảng viên. Những giảng viên trên trung trọng tâm đều giỏi nghiệp đại học và sau đh trong và ko kể nước, tận tậm, giàu ghê nghiệm. Bên cạnh ra, các thầy cô còn tiếp tục tham gia những khóa tập huấn trong phòng xuất bạn dạng Cambridge để nâng cấp kỹ năng nghiệp vụ.