Tiếng anh lớp 10

     

Phần listening hướng dẫn bí quyết làm bài nghe với chủ đề một ngày trong cuộc sống thường ngày của.... Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu tạo cần chú ý cũng như gợi ý giải bài xích tập phần listening trong sách giáo khoa.


*

I. Từ bỏ vựng

District: QuậnPassenger: hành kháchCyclo: Xích lô

II. Kết cấu cần lưu ý:

III. Lý giải giải bài xích tập:

1. Before you listen:

Work in pairs. Ask & answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

Have you ever travelled by cyclo?

Yes,! have.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10

When was it?

It was when I went shopping with my sister last month.

Is it interesting lớn travel by cyclo?

No. I think it isn’t interesting at all. Instead, I think it’s hard work for cyclo drivers. They must sell their labor for money.

Which bởi vì you prefer, going by bicycle or by cyclo? Give reason(s).

I prefer going by bicycle, because I can enjoy my time. & moreover, it’s good exercise for health.

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đây là nội dung bài nghe:

Hello everyone, my name"s Lam. I"m a cyclo driver in Ho chi Minh City. I usually have a busy working day. I get up at five thirty in the morning. I start work at six. My first passenger is usually an old man. I take him from District 5 to District 1. After I drop him at a cafe near Ho bỏ ra Minh Teachers" Training College. I pedal lớn Thai Binh Market My next passenger is a lady who does shopping there every two days. I help her put all her purchases into the cyclo and then take her to lớn her siêu thị in Tran Hung Dao Street. At about ten thirty, I ride off toward Nguven Thi phố minh khai School. There I park my cyclo. Chill with some of my fellows và wait for my third passengers. They are two school pupils, a girl và a boy. I take them home. At twelve. I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree,take a short rest & then continue my afternoon’s work.

Task 1: You will hear Mr Lam, a cyclo driver, talk about his morning activities. Listen to lớn his talk và number the pictures in their correct order.

(Em đang nghe, Ông Lam một fan đạp xích lộ, nói tới những chuyển động buổi sáng sủa của mình. Nghe bài xích nói chăm của ông và đánh số những hình đúng sản phẩm tự.).

Picture 1 : 3, Picture 2 : 5, Picture 3 : 4 Picture 4 : 6, Picture 5 : 1, Picture 6 : 2

Task 2: Listen again. Decide whether ihe statements are true (T) or false (F). (Nghe lại. Quvết định đa số câu nói này đúng (T) hay sai(F)

1. Mr. Lam lives in District 1 (Ông Lam sống sinh hoạt Quận 1)

F

2. Mr. Lam usually gets up early (Ông Lam hay dậy sớm)

T

3. After Mr. Lam gets up, he rides his cyclo from District 5 to lớn District 1 (Sau khi ngủ dậy, ông Lam sút xích lô từ bỏ Quận 5 mang lại Quận 1)

F

4. Mr. Lam’s first passengers are two people (Khách bậc nhất tiên của ông Lam là nhì người)

F

5. Mr. Lam has lunch at trang chủ with his family (Ông Lam ăn trưa trong nhà cùng gia đình)

F

6. After lunch Mr. Lam immediately goes back to lớn work (Sau khi ăn trưa ông Lam lập tức quay trở lại làm việc)

F

3. After you listen:

Work in pairs. Take turns khổng lồ ask & answer question about Mr. Lam’s activities, using the cues below. The retell his story khổng lồ the class.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Canh Chua Cá Lóc ❤️️Canh Bí Đỏ Hay, Thuyết Minh Về Món Canh Chua

Gợi ý:

What’s his name?

His name’s Lam.

What’s his occupation? (What"s his job?)

He’s a cyclo driver.

What time does he start work?

He starts work at six a.m.

What time does he have lunch?

He has lunch at twelve o’clock noon.

Where does he have lunch? At home?

No. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market.Who are his passengers?His first passenger is usually an old man who goes from District 5 to District 1. The second passenger is a lady from Tran Hung Dao Street, who goes shopping at bầu Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils, a girl & a boy at Nsuyen Thi phố minh khai School.

Does he take a rest?

Yes. He takes a short rest after lunch.

Xem thêm: Chính Hãng Bảo Hành Máy Giặt Samsung Trong Bao Lâu? Thông Tin Bảo Hành Sản Phẩm Samsung

Does he take a rest at home?

No. He lakes a rest on his cyclo under a tree.

Gợi ý nhắc lại mẩu truyện của ông Lam:

His name’s Lam. He’s a cyclo driver. He starts work at six o’clock His first passenger is usually an old man who goes from Districtto District 1. & his sccond passenscr is a lady who does shopping at bầu Binh Market every two days. & his third passengers are two school pupils (whom) he takes from Nguyen Thi phố minh khai School khổng lồ their house. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market. Alter lunch, he parks his cyclo under a tree & takes a short rest