Tiếng Anh 11 Unit 1 Listening Sgk Trang 13 Sách Mới

     

Phần listening phía dẫn giải pháp làm bài bác nghe với chủ đề tình chúng ta - một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Bài viết cung cấp những từ vựng, cấu tạo cần xem xét cũng như gợi nhắc giải bài tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

I.Từ vựng

Rumour: tin đồnSorrows: nỗi buồnPursuit: kim chỉ nam theo đuổiPleasures: niềm vuiExist: tồn tại

II. Cấu trúc cần lưu lại ý

III.Hướng dẫn giải bài tập

1. Before you listen

Work in pairs.Ask and answer the followinii questions (Làm bài toán theo cặp. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau phía trên .)

1. Who is your best friend? tín đồ bạn giỏi nhất của người tiêu dùng là ai?- My best friend is……2. How did you happen to meet him or her? Làm cố gắng nào bạn chạm chán bạn ấy? — I met him/ her when I ...3. How long have vou known each other? các hạn biết nhau được bao lâu rồi?- We have known each other for... /since...4. What qualities vì you admire in your best friend? bạn cảm phục phẩm hóa học gì sinh sống người chúng ta của mình? - I admire him/ her because he/ she is helpful, unselfish, truthful, reliable, etc.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11 unit 1 listening sgk trang 13 sách mới

2. While you listen

You will hear Lan và Lona talk about their best friends. Listen to their talks and then vày the tasks that follow. (Bạn đang nghe Lan với Long nói tới những fan bạn xuất sắc nhấtcủa họ. Hãy nghe cuộc thì thầm của họ và làm các bài tập theo sau.)

Tapescript: Dưới đấy là nội dung bài bác nghe

Lan’s talk

My best triend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to lớn live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved to lớn Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started khổng lồ set lớn know her when I was going on a two-day trip khổng lồ Doson last year và I didn’t know anybody there. I gave Ha a ring và she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come to visit you.” So she rode on her motorbike khổng lồ Doson và twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, & we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing and Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he’s very very funny, & that’s one of my favourite things about him. & over the years. We have been through good times and bad times with each other, và that’s one of the thines I like best about him. Và we have a lot of the same interests. We like to go lớn plays & movies together. But when we’re going through a rough time, he’s really a good friend, và he’s a very good listener, và he always helped me through

Task 1.Listen & decide whether the statements are true (T) or false (F). (Hãy nghe với quyết định những câu sau đúng tốt sai.)

Lan’s Talk

1. Ha và Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi. (Hà và Lan đã từng sống thông thường trong một căn hộ ở trong khu dân cư Nguyễn Công Trứ nghỉ ngơi Hà Nội)

F

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.( Lan nghĩ rằng người tp. Hải phòng thì ko thân thiện)

F

3. Lan spent two days in vị Son.( Lan đã trải qua hai ngày ngơi nghỉ Đồ Sơn)

4. Ha took Lan to vày Son on her motorbike.( Hà chở Lan đi Đồ Sơn bởi xe trang bị của mình)

T

4. Ha took Lan to bởi Son on her motorbike.( Hà chở Lan đi Đồ Sơn bởi xe sản phẩm của mình)

F

5. Ha introduced Lan khổng lồ a number of her friends there.(Hà trình làng Lan cho một số anh em của cô ấy sinh sống đó)

T

6. Ha & Lan have become friends since Lan’s trip to do Son. (Hà và Lan đã trở thành bạn của nhau đề cập từ chuyến hành trình Đồ sơn của Lan)

F

Long’s Talk

1. Minh & Long have been friends since school.(Minh và Long là bằng hữu kể từ lúc còn học tập phổ thông)

F

2.Long was a guitarist.( Long là 1 tay chơi lũ ghi-ta)

F

3. Long loves Minh’s sense of humour.( Long mê thích tính hài hước của Minh)

T

4. They have a lot of things in common.( Họ có khá nhiều điểm giống nhau)

T

5. Minh always helped Long out of difficulties. (Minh luôn luôn giúp Long lúc cạnh tranh khăn)

T

Task 2.Listen again and note down the ideas in the table below. (Hãy nghe lại và ghi lại các ý tưởng trong bảng dưới đây.)

Gợi ý:

How and where they met

What they lượt thích about their friends

Lan

- They used to lớn live in the same residential area in Hanoi.

- Lan went on a holiday to do Son and Ha went there to visit her.

- Ha"s very friendly & helpful.

- Ha"s sociable. She"s got many friends in bởi vì Son & she introduced Lan around.

Long

- They met in college.

- Minh played the guitar. Long was a singer.

Xem thêm: Thế Nào Là Lẽ Phải? Nêu Ý Nghĩa Của Tôn Trọng Lẽ Phải Là Gì?

- They worked together.

- Minh has a sense of humour.

- Minh likes to lớn no lớn plass và movies.

- Minh is a good listener.

- Minh is friendly và helpful.

3. After you listen

Work in pairs. Take turns to lớn talk about how Ha has been Lan"s best friend and how Minh has been Lan"s best friend.

Xem thêm: Cách In Hình Trên Máy Tính Cho Người Mới Sử Dụng, In Từ Chrome

(Làm bài toán theo cặp. Hãy cụ phiên hỏi làm thế nào Hà trở thành bạn bạn tốt nhất có thể của Lan, với Minh trở thành fan bạn cực tốt của Long.)

Ha has been Lan’s best friend because they used to lớn live in the same residential area in Hanoi. Beside, Ha went to vì Son lớn visit Lan when she is on a holiday there. With Lan, Ha is very friendly & helpful. She is also sociable and has got many friends và she introduced Lan around.

Long has been Minh’s best friend because he is a singer & Minh is a guitar player. They worked together và Minh is a guy who has a sense of humour. He is also a good listener, he is friendly & helpful.