UNIT 10 LỚP 10 LANGUAGE FOCUS

     

Phần trọng tâm kiến thức và kỹ năng của unit này nói về về kiểu cách phát âm /b/ với /p/, cũng giống như ôn tập về thể bị động. Bài viết cung cấp các từ vựng và cấu tạo cần xem xét cũng như chỉ dẫn giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen and repeat(Nghe với nhắc lại)

/b//p/

Bee : bé ong

Ban : cấm đoán

Bad : tồi, tệ, xấu

Cab : xe cộ tắc-xi

Bright : sáng sủa sủa

Back : đằng sau, lưng

Pea : đậu Hà Lan

Pan : cái chảo

Paul (tên người)

Cap : nón lưỡi trai

Provide : cung cấp

Power : mức độ mạnh

Practise these sentences.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 10 language focus

(Thực hành các câu sau.)

1. Pat buys Bill a big pad of paper.2. A đen bee is picking some pollen.3. Put the blouses in the paper bags.4. Paul borrowed a book about pupppies from the library.5. The beautiful carpet is my brother’s present.6. Is this picture painted on the pupils’ caps?

GRAMMAR(Ngữ pháp)

The passive voice(Thể bị động)

Exercise 1.Choose the right form of the verbs in brackets.(Chọn dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc.)

1. The children __were reported__to be homeless. (Những đứa trẻ được đưa tin rằng bọn chúng vô gia cư.)2. Trees __grow__ well in this soil. (Cây cối vạc triển xuất sắc với loại đất này.)3. Can English __be spoken__ at the club? (Tiếng Anh rất có thể được nói sống câu lạc cỗ chứ?)4. I __am not invited__ khổng lồ parties very often. (Tôi ko được mời đến tham dự tiệc thường xuyên.)5. Many new roads __are being built__ in this city. (Nhiều tuyến phố mới đang rất được xây dựng trong tp này.)

Exercise 2.Put the verbs in brackets in the correct form.

Xem thêm: Write Unit 5 : Study Habits, Tiếng Anh Lớp 8 Unit 5 Write Trang 50

(Chia dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc.)

1. When they __came__, the meeting __had started__. They __were__ ten minutes late. (Khi chúng ta đến, buổi họp đã bắt đầu. Họ cho muộn mười phút.)2. He __is standing__ in front of a large audience. He __is being photographed__ by many journalists now. (Anh ấy đang đứng trước một lượng mập khán giả. Hiện giờ anh ấy đang rất được chụp hình bởi nhiều bên báo.)3. __Have__ the students __been told__ about the changes of their timetable yet? (Học sinh đang được thông tin về sự biến đổi thời khóa biểu chưa?)4. At that time the table __was being laid__ và I __decided__ not khổng lồ come in. (Lúc đó, bàn ăn đang rất được sắp xếp cùng tôi quyết định không lấn sân vào trong.)5. Where __will__ these young coconut trees __be planted__? (Những cây dừa bé này sẽ được trồng làm việc đâu?)

Exercise 3.Fill in each blank with the correct form of a verb in the box.

Xem thêm:

(Điền vào mỗi vị trí trống dạng đúng của hễ từ trong khung.)

How was the holiday?Oh, it was fantastic. Everything (1)__was organized__ so well. As soon as we (2)__arrived__ at the airport, we were (3)__met__ & (4)__taken__ lớn the hotel. All the rooms (5)__had been cleaned__ well & fresh flowers (6)__had been put__ on the table.Oh, how lovely! và what about the food?It (7)__was__excellent. They freshly (8)__prepared__it all in the hotel and they even (9)__made__bread in the khách sạn kitchen. The bread rolls (10)__were served__hot every morning for breakfast.

Dịch:

Kì nghỉ của bạn thế nào?Ồ, nó khôn xiết tuyệt. Những thứ được tổ chức triển khai rất tốt. Tức thì khi chúng tôi đến sảnh bay, shop chúng tôi được đón cùng dẫn về khách hàng sạn. Tất cả các phòng vẫn được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ với hoa tươi đã được ném lên bàn.Ồ đáng yêu quá! ráng còn đồ ăn thì sao?Thật sự tuyệt vời. Họ sẵn sàng tất cả trong hotel một biện pháp tươi ngon và thậm chí là họ còn hỗ trợ bánh mì vào gian nhà bếp của khách hàng sạn. Bánh mỳ cuộn được ship hàng cho bữa sáng mỗi buổi sáng.