Speaking

     

Work in pairs. Below are some reasons why nature is threatened. Put them in the order of importance.

Bạn đang xem: Speaking


Task 1

Task 1. Work in pairs. Below are some reasons why nature is threatened. Put them in the order of importance.

(Làm vấn đề theo cặp. Dưới đấy là một số lí do tại sao thiên nhiên hiện nay đang bị đe dọa. Đặt bọn chúng theo lắp thêm tự quan liêu trọng.)

• killing endangered animals for fur, skin and food

• keeping animals as pets

• hunting or capturing animals for recreation or entertainment

• burning forests

• cutting down trees for wood

• using fertilizers và pesticides for cultivation

• discharging chemical pollutants into the environment

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Burning forests

2. Cutting down trees for wood

3. Discharging chemical pollutants into the environment

4. Using fertilizers & pesticides for cultivation

5. Killing endangered animals for fur, skin và food

6. Hunting or capturing animals for recreation or entertainment

7. Keeping animals as pets

Tạm dịch: 

1. Đốt rừng

2. Chặt cây đem gỗ

3. Thải các chất thải hóa học vào môi trường

4. Sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu để canh tác

5. Giết động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng để lấy lông, da cùng thức ăn

6. Săn phun và bắt giữ động vật để giải trí

7. Giam giữ động vật làm cho thú cưng 


Task 2

Task 2. Match the reasons in Task 1 with possible measures for protecting the environment below.

(Nối những lí vì chưng trong bài 1 với các biện pháp hoàn toàn có thể để bảo đảm tự nhiên vẫn bị đe dọa dưới đây.)

A. Killing endangered animals for fur, skin và food should be banned.

B. Keeping animals as pets should be discouraged.

C. Animals should not be captured for recreation and entertainment.

Xem thêm: Top #10 Cách Ghi Người Thế Cúng Giao Thừa : Cách Bày Lễ Và Văn Sớ Khấn Nguyện

D. Planting trees should be encouraged.

E. Decreasing the use of fertilizers and pesticides for farming should be encouraged.

F. Discharging chemical pollutants into the environment should be prohibited.

Lời giải chi tiết:

1 - 2 - D 3. F 4. E

5. A 6. C 7. B

Tạm dịch: 

A. Vấn đề giết động vật để mang lông, da với thức nạp năng lượng nên bị phòng cấm. 

B. Giữ động vật là thú cưng không nên được khuyến khích. 

C. Động thứ không nên bị tóm gọn giữ để giải trí. 

D. Nên khuyến khích trồng cây. 

E. Giảm sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu nhằm canh tác yêu cầu được khuyến khích. 

F. Việc thải những chất chất hóa học vào môi trường thiên nhiên nên bị ngăn chặn. 


Task 3

Task 3. Work in pairs. State the negative impacts made by people on the environment and suggest measures khổng lồ protect it.

(Làm vấn đề theo cặp. Hãy nói tới tác động xấu đi của con người lên môi trường thiên nhiên và lời khuyên các biện pháp để bảo vệ nó.)

Example:

A: People are killing endangered animals for fur, skin and food.

Xem thêm: Tuổi Giáp Thân Sinh Năm 2004 Hợp Màu Gì ? Tuổi Giáp Thân Hợp Tuổi Nào, Màu Gì?

B: Killing endangered animals for fur, skin và food should be banned.

Ví dụ: 

A: Con tín đồ đang giết những động đồ gia dụng có nguy cơ tiềm ẩn bị tuyệt chủng để lấy lông, da với thức ăn. 

B: vấn đề giết các động vật có nguy cơ bị tốt chủng để đưa lông, da cùng thức nạp năng lượng nên bị ngăn cấm.