LANGUAGE FOCUS UNIT 11 : SOURCES OF ENERGY

     

Phần trọng tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói về về kiểu cách phát âm trong tiếng Anh, cũng như ôn tập về mệnh đề quan hệ giới tính được sửa chữa thay thế bằng phân từ với to infinitives. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và kết cấu cần xem xét cũng như trả lời giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen and repeat(Lắng nghe với nhắc lại)

Shred

Shrill

Shrimp

Shrine

Splash

Split

Spleen

Splutter

Spring

Spray

Spread

Sprightly

Practise reading aloud these sentences.

Bạn đang xem: Language focus unit 11 : sources of energy

(Thực hành phát âm to những câu sau.)

1. They were shrieking with laughter.2. He shrugged (his shoulder), saying he didn’t know & didn’t care.3. My dad hates shrimp paste.4. What a splendid spring day!5. The stream splits into three smaller streams at this point.6. The house has a narrow front, but it plays out at the back.

GRAMMAR(Ngữ pháp)

Exercise 1.Rewrite the following sentences, using a present participial phrase.

Xem thêm: Tư Thế Nằm Cho Bà Bầu - Tư Thế Ngủ Nào Tốt Nhất Cho Cả Mẹ Và Thai Nhi

(Viết lại câu, sử dụng cụm bây giờ phân từ.)

1.The boy playing the piano is Bend. (Cậu bé bỏng đang chơi lũ piano là Bend.)2.Do you know the woman coming toward us? (Bạn gồm biết người đàn bà đang mang đến gần bọn họ không?)3.The people waiting for the bus in the rain are getting wet. (Mọi người đợi xe buýt dưới trời mưa sẽ dần bị ướt rồi.)4.The scientists researching the causes of cancer are making progress. (Các nhà khoa học nhưng mà tìm kiếm lý do của ung thư đang tạo nên nhiều tiến triển.)5.The fence surrounding our house is made of wood. (Hàng rào bao bọc nhà của chúng tôi làm bằng gỗ.)6.We have an apartment overlooking the park. (Chúng tôi có 1 căn hộ quan sát ra công viên.)

Exercise 2.Rewrite the following sentences, using a past participial phrase.

Xem thêm: Mách Bạn Những Công Dụng Của Bã Cà Phê, 7 Bí Quyết Làm Đẹp Bằng Cafe Tại Nhà Hiệu Quả

(Viết lại câu, áp dụng cụm quá khứ phân từ.)

1.The ideas presented in that book are interesting. (Ý tưởng mà được đưa ra trong cuốn sách thì rất thú vị.)2.I come from a thành phố located in the southern part of the country. (Tôi đến từ một tp nằm sống phía Nam khu đất nước.)3.They live in a house built in 1890. (Họ sống trong ngôi nhà được xây năm 1890.)4.The photographs published in the newspaper were extraordinary. (Các bức ảnh được xuất phiên bản trong tờ báo vô cùng không bình thường.)5.The experiment conducted at the University of Chicago was successful. (Thí nghiệm được thực hiện ở trường đại học Chicago đang thành công.)6.They work in a hospital sponsored by the government. (Họ làm việc trong cơ sở y tế được bảo trợ bởi bao gồm phủ.)

Exercise 3.Rewrite the following sentences, using an infinitive phrase.(Viết lại câu, sử dụng cụm nguyên thể.)

1.John was the last man to reach the top of the mountain. (John là người ở đầu cuối chạm mang đến đỉnh núi.)2.The last person to leave the room must turn off the light. (Người cuối cùng rời phòng phải tắt điện.)3.The first person for us to see is Mr. Smith. (Người đầu tiên họ phải chạm chán là ông Smith.)4.This is the second person to be killed in that way. (Đây là người thứ hai bị giết theo cách đó.)5.The first person to lớn catch the ball will be the winner. (Người trước tiên bắt được nhẵn là fan thắng cuộc.)