UNIT 12 LỚP 10 LANGUAGE FOCUS

     

Phần trọng tâm kiến thức và kỹ năng của unit này nói về về phong thái phát âm /s/ cùng /z/, cũng giống như ôn tập về khổng lồ + infinitive và câu hỏi Wh_. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và cấu tạo cần xem xét cũng như lý giải giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen và repeat(Lắng nghe và nhắc lại)

/s//z/

Sue

Sip

Piece

Said

Bus

Price

Zoo

Zip

Peas

Please

Buzz

Prize

Practise these sentences.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 10 language focus

(Thực hành đọc các câu sau.)

1. Susan loves classical music.2. I lượt thích to listen lớn jazz records.3. My aunt likes khổng lồ watch the film “The Sound of music”.4. But my cousin prefers going khổng lồ concerts.5. He’s won the first prize for singing folk songs.6. I’d lượt thích a piece of bread and some peas, please.

GRAMMAR(Ngữ pháp)

to+ infinitive

Exercise 1.Use the words in brackets to lớn answer the quesions.

Xem thêm: Xem Ngày Giờ Tốt Tháng 11 Năm 2021, Xem Ngày Tốt Tháng 11 Năm 2021

(Sử dụng những từ trong ngoặc để trả lời các câu hỏi.)

1.What did you phone her for? (Bạn điện thoại tư vấn điện mang lại cô ấy để làm gì?)=> I phoned her to lớn tell her the good news. (Tôi gọi điện mang lại cô ấy nhằm thông báo tin tốt lành.)2.What are you saving money for? (Bạn tiết kiệm chi phí tiền để triển khai gì?)=> I"m saving money to buy a cassette player. (Tôi đang tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền để mua một cái máy nghe nhạc.)3.What does she practise singing all day for? (Cô ấy luyện hát cả ngày để có tác dụng gì?)=> She practises singing all day khổng lồ win the singing contest. (Cô ấy luyện hát một ngày dài để thắng lợi trong hội thi hát.)4.What are you learning French for? (Bạn đã học giờ Pháp để gia công gì?)=> I"m learning French to lớn sing French songs. (Tôi đang học tiếng Pháp để hát những bài bác hát của Pháp.)5.What does the monitor always go lớn class on time for? (Lớp trưởng luôn tới trường đúng giờ để triển khai gì?)=> The monitor always goes khổng lồ class on time to set a good example for the class. (Lớp trưởng luôn đi học đúng giờ để gia công gương cho tất cả lớp.)

Exercise 2.Complete each sentence with the right form of a suitable verb.

Xem thêm: Kí Hiệu Của Nhựa Pet Trên Bao Bì Sản Phẩm Bao Bì, Chai Nhựa Hiện Nay

(Hoàn thành từng câu cùng với dạng đúng của một rượu cồn từ mê say hợp.)

1.My father didn"t have timeto readthe newspaper. (Bố tôi không tồn tại thời gian nhằm đọc báo.)2.I wish I had enough moneyto buya new bicycle. (Tôi cầu tôi có đủ tiền để mua một chiếc xe đạp điện mới.)3.I went to the post officeto posta letter. (Tôi cho bưu điện nhằm gửi một bức thư.)4.He telephoned meto inviteme to the party. (Anh ấy điện thoại tư vấn điện mang lại tôi để mời tôi cho bữa tiệc.)5.She"s going khổng lồ Britainto learnEnglish. (Cô ấy sẽ đi đến Anh nhằm học giờ Anh.)

Wh-questions

Exercise 3.Ask questions for theunderlined words/phrasesin the following sentences.(Hỏi thắc mắc cho đa số từ/cụm tự đượcgạch dướitrong đông đảo câu sau.)

1.What will you vị if it rains? (Bạn sẽ làm những gì nếu trời đổ mưa?)2.What sort of music does your father enjoy listening to? (Bố bạn thích nghe thể loại âm nhạc nào?)3.When did he leave for Ho bỏ ra Minh City? (Khi làm sao anh ấy đến thành phố Hồ Chí Minh?)4.Who wants to talk lớn me? (Ai muốn thì thầm với tôi vậy?)5.How did you spend the evening last night? (Tối qua các bạn đã làm gì?)6.When does the film start? (Bộ phim ban đầu lúc nào?)7.Who is your favourite musician? (Nhạc sĩ yêu thương thích của người sử dụng là ai?)8.Why vì chưng you lượt thích pop music? (Tại sao mình muốn nhạc pop?)