LISTENING UNIT 13 : FILMS AND CINEMA

     

Bài học Listening Unit 13 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em nghe và chấm dứt bảng tin tức về planer xem phim của 2 bạn học sinh.

Bạn đang xem: Listening unit 13 : films and cinema


1. Before You Listen Unit 13 Lớp 10

2. While You Listen Unit 13 Lớp 10

2.1.Unit 13 Listening Task 1

2.2.Unit 13 Listening Task 2

2.3.Unit 13 Listening Task 3

3. After You Listen Unit 13 Lớp 10

4. Tapescript Listening Unit 13 Lớp 10

5. Bài tập trắc nghiệm

6. Hỏi đáp Listening Unit 13 Lớp 10


How often vì you vày each of the following? Put a tick (✓) in the right column. Then compare your answers with a partner"s. (Bao lâu em có tác dụng mỗi việc tiếp sau đây một lần? Tích vết (✓) vào cột mặt phải. Sau đó so sánh các câu trả lời của em với của người sử dụng cùng học.)

Guide to lớn answer
oftensometimesnever
go to the cinema
watch TV
listen khổng lồ the radio
go dancing
chat on the Net
listen to music


Listen lớn the dialogue. What are Lan and Huong planning to vị together? (Nghe bài xích hội thoại. Lan với Hương đang ý định làm gì?)

*

Guide lớn answer

They are going khổng lồ go lớn the cinema together to lớn see "The Titanic".


Listen again. Write their plans for the next week on the calendar. (Nghe lại. Viết kế hoạch của họ cho tuần cho tới trên lịch.)

Guide khổng lồ answer
LanHuong
MonSee a play
Tue
Wedwork và go lớn the singing club
ThuVisit grandparents
Fristudy Chinese
SatWork (busy)
SunGo on a picnic


Compare your answers with a partner"s. On what day can they meet? (So sánh câu trả lời của em cùng với câu vấn đáp của một bạn cùng học. Họ bao gồm thể chạm mặt nhau vào trong ngày nào?)

Answer

They can meet on Tuesday.


Work in groups. Talk about Lan và Huong"s plan for the next week. Use the information you have written on the calendar. (Làm câu hỏi nhóm. Nói đến kế hoạch của Lan với Hương mang lại tuần tới. Dùng thông tin em vẫn viết trên lịch.)

Guide to lớn answer

According khổng lồ the calendar, we find out what Lan và Huong are planning to vày for the next week.

On Monday, Lan is going to lớn see a play with her friend, Tuyet. And on Thursday, she is visiting her grandparents, và on Saturday, she"ll be busy working.

Meanwhile on Wednesday, Huong has lots of work lớn do and she is going khổng lồ the singing club at night. Và on Friday, she is studying Chinese & on Sunday, she"s going on a picnic with some of her friends.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Flan Bằng Sữa Tươi Cực Kỳ Đơn Giản Tại Nhà, Cách Làm Bánh Flan Sữa Tươi Ngon Tại Nhà


4. Tapescript Listening Unit 13 Lớp 10


Lan:Hi, Huong. The Titanic is on at Thanh Tam Cinema next week. Can you go with me on Wednesday?

Huong:Wednesday? Sorry, Lan. I have lots of work to vày during the day & I"m going khổng lồ the singing club at night. Can we go on Thursday, instead?

Lan:I don"t think so. I"m going khổng lồ see a play with Tuyet on Monday. What about Friday?

Huong:Sorry Lan. Friday is not a good time for me. I"m taking Chinese classes on Fridays. How does your weekend look like, Lan?

Lan:Um... I"m busy on Saturday. But I"m free the whole day Sunday.

Huong:I"m going on a picnic to lớn Hoa Lu with some of my friends on Sunday. I"ll be back late at night.

Lan:Well, I guess that we just leave ... Uh, wait a second, what day are we both free, Huong?


5. Bài bác tập trắc nghiệm


Như vậy là những em vẫn xem qua bài bác giảng phần Listening Unit 13 Lớp 10. Để củng cố kỹ năng và kiến thức bài học tập mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 13 lớp 10 Listening.


Câu 1:Choose the best sentence that can be made from the cues given"Tarzan” / interesting film / attract / children / adult.


A.“Tarzan” is an interesting film which has attracted both children & adults.B.“Tarzan” is an interesting film which has attracted children until they become adults.C.“Tarzan” is an interesting film has attracted both children & adults.D.“Tarzan”, an interesting film, so it has attracted both children and adults.

Câu 2:

film / a little boy / parents / die / raise / a gorilla / become / jungle man.


A.The film is about a little boy when his parents died was raised by a gorilla after then he became a jungle man.B.The film is about a little boy, his parents died, was raised by a gorilla, so he became a jungle man.C.The film is about a little boy, although parents died, was raised by a gorilla, because he became a jungle man.D.The film is about a little boy, whose parents died, was raised by a gorilla, so then he became a jungle man.

Câu 3:

until / a professor and daughter / study / wildlife in the jungle / he / surprised / discover / he / human.

Xem thêm: Giải Bài 4.1 Sbt Vật Lý 9 Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp, Giải Sbt Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp


A.It was not until a professor and his daughter came khổng lồ study the wildlife in the jungle that he was surprised to lớn discover that he was human.B.As until as a professor & his daughter came to study the wildlife in the jungle & he was surprised to discover that he was human.C.It was not until a professor và his daughter came to lớn study the wildlife in the jungle as he was surprised to discover that he was human.D.It was until a professor and his daughter came khổng lồ study the wildlife in the jungle that he was surprised khổng lồ discover that he was human.

Câu 4-10:Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi test Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!


6. Hỏi đáp Listening Unit 13 Lớp 10


Trên đó là nội dung bài học kinh nghiệm Listening Unit 13 giờ đồng hồ Anh lớp 10, trong quy trình học bài xích và thực hành nghe hiểu gồm điểm nào chưa hiểu những em rất có thể đặt thắc mắc trong mục Hỏi đáp để được sự cung cấp từ xã hội HỌC247. Chúc những em học tốt!


-- gian lận Tiếng Anh 10 HỌC247


*

MGID

Bài học cùng chương


Unit 13 lớp 10 Reading - bài bác dịch Films và Cinema
Unit 13 lớp 10 Speaking - hội thoại Films và Cinema
Unit 13 lớp 10 Writing - bài viết Films & Cinema
Unit 13 lớp 10 Language Focus - Ngữ pháp Films and Cinema
Unit 13 lớp 10 Vocabulary - trường đoản cú vựng Films và Cinema
ADSENSE
ADMICRO

bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

XEM cấp tốc CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10


Toán 10

Toán 10 liên kết Tri Thức

Giải bài xích tập SGK Toán 10

Giải BT sách cải thiện Toán 10

Trắc nghiệm Toán 10

Đại số 10 Chương 1


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 liên kết Tri Thức

Soạn văn 10 KNTT

Soạn văn 10 (ngắn gọn)

Soạn Văn 10 liên kết Tri Thức

Văn mẫu 10

Soạn bài xích Truyện An Dương Vương


Tiếng Anh 10

Giải tiếng Anh 10 kết nối Tri Thức

Giải bài Tiếng Anh 10 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 10

Unit 1 tiếng Anh lớp 10

Tiếng Anh 10 new Unit 1


Vật lý 10

Vật lý 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập SGK đồ dùng Lý 10

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 10

Trắc nghiệm thiết bị Lý 10

Vật lý 10 Chương 1


Hoá học tập 10

Hóa học tập 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập SGK hóa học 10

Giải BT sách nâng cấp Hóa học 10

Trắc nghiệm Hóa 10

Hoá học 10 Chương 1


Sinh học 10

Sinh học 10 liên kết Tri Thức

Giải bài xích tập SGK Sinh 10

Giải BT sách nâng cấp Sinh 10

Trắc nghiệm Sinh 10

Sinh học tập 10 Chương mở đầu


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 liên kết Tri Thức

Giải bài xích tập SGK lịch sử vẻ vang 10

Trắc nghiệm lịch sử 10

Lịch Sử 10 Chương 1 LSTG Cổ Đại


Địa lý 10

Địa Lý 10 kết nối Tri Thức

Giải bài tập SGK Địa lý 10

Trắc nghiệm Địa lý 10

Địa Lý 10 bạn dạng Đồ


GDKT & PL 10

GDKT và PL 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập SGK GDCD 10

Trắc nghiệm GDKT & PL 10

GDCD 10 học kì 1


Công nghệ 10

Công nghệ 10 kết nối Tri Thức

Giải bài tập SGK công nghệ 10

Trắc nghiệm công nghệ 10

Công nghệ 10 Chương 1


Tin học tập 10

Tin học tập 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập SGK Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học tập 10

Tin học tập 10 Chương 1


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 10

Tư liệu lớp 10


Xem những nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 10

Đề thi giữa HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Video bồi dưỡng HSG môn Toán

Lịch sử 10 bài 31: cách mạng tư sản Pháp

Truyện An Dương Vương với Mị Châu - Trọng Thủy

Đọc tiểu Thanh kí - Ngữ văn 10

Tổng quan lại văn học tập Việt Nam

Lập dàn ý bài xích văn từ sự

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 1

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 2

Văn mẫu mã truyện Tấm Cám lựa chọn lọc


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm công nghệ 7: từ 08h30 - 21h00

tandk.com.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục Học 247