Unit 14 lớp 12 speaking

  -  

Bài viết hướng dẫn phương pháp học và phương pháp giải bài tập của phần speaking về chủ thể International Organizations (Các tổ chức quốc tế), một công ty điểm rất rất đáng quan vai trung phong trong lịch trình tiếng Anh 12. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, cấu tạo cần nhớ và tham khảo gợi nhắc giải bài bác tập bên dưới đây.


*

Task 1.Read the passage and answer the questions.

Bạn đang xem: Unit 14 lớp 12 speaking

(Đọc đoạn văn và vấn đáp các câu hỏi.)

Dịch:

WHO

Tổ chức Y tế nhân loại (WHO) là một cơ quan liêu của lhq chuyên về vấn đề sức khỏe. Tổ chức triển khai này được thành lập vào ngày 7 tháng tư năm 1948. Như được trình bày trong Hiến chương, kim chỉ nam của WHO là nhằm giúp toàn bộ mọi fan đạt được chuẩn chỉnh sức khỏe xuất sắc nhất. Các vận động chủ yếu của WHO là tiến hành các nghiên cứu về trở nên tân tiến y học và nâng cấp hệ thống y tế vắt giới.

Năm thành lập: 1948

Trụ sở: New York

Mục đích: ủng hộ việc đảm bảo an toàn quyền của thiếu thốn nhi, giúp thỏa mãn nhu cầu nhu mong cơ bản và góp chúng có được tiềm năng đầy đủ.

Hoạt động:

Cung cấp cung ứng và quỹ mang đến thiếu nhi trở ngại nhất: nạn nhân chiến tranh, thiên tai với khốn cùng.Thực hiện chương trình trở nên tân tiến giáo dục mang lại thiếu nhi.

Năm thành lập: 1961

Trụ sở: New York

Mục đích: đảm bảo an toàn động thiết bị hoang dã có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng và môi trường sống của chúng.

Hoạt động:

Thực hiện việc nghiên cứu và phân tích các chủng loại có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng.Thu thập tài liệu về rượu cồn thực vật quý và hiếm và có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Học Lớp 7 Qua Các Năm Có Đáp Án

UNICEF:

A:What does UNICEF stand for?B:It stands for (the) United Nations Children"s Fund.A:When was it established?B:In 1948.A:Where is its headquarters located?B:In New York.A:What are its aims?B:It advocates for the protection of children s rights, lớn help khổng lồ meet their basic needs & help them reach their full potential.A:What are its activities?B:It provides supports and funds for the most disadvantaged children such as victims of war, disasters & extreme poverty, & carry out education development programs for children.

Dịch:

A: UNICEF viết tắt cho mẫu gì?B: Nó viết tắt đến Quỹ nhi đồng liên hợp quốc.A: Nó được ra đời khi nào?B: Năm 1948.A: Trụ sở thiết yếu được đặt tại đâu?B: Ở New York.A: mục tiêu của nó là gì?B: Nó ủng hộ việc bảo đảm an toàn quyền của thiếu thốn nhi, giúp thỏa mãn nhu cầu nhu cầu cơ bạn dạng và giúp chúng đạt được tiềm năng đầy đủ.A: Các hoạt động của nó là gì?B: cung ứng hỗ trợ và quỹ mang lại thiếu nhi trở ngại nhất như thể nạn nhân chiến tranh, thiên tai và túng bấn khốn cùng, và thực hiện các chương trình phát triển giáo dục mang lại trẻ em.

WWF:

A:What does WWF stand for?B:It stands for World Wildlife Fund.A:When was it established?B:In 1961.A:Where is its head office located?B:In New York.A:What are its aims?B:Its major aims is lớn protect endangered wild animals and their habitat.A:What are its activities?B:Its main activities are carrying out research on endangered species and collecting data on rare và endangered animals và plants.

Dịch:

A: WWF viết tắt cho loại gì?B: Nó viết tắt đến Quỹ quốc tế bảo đảm an toàn thiên nhiên.A: Nó được thành lập và hoạt động khi nào?B: Năm 1961.A: Trụ sở thiết yếu được đặt ở đâu?B: Ở New York.A: mục đích của nó là gì?B: mục đích chính là đảm bảo an toàn động trang bị hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường xung quanh sống của chúng.A: Các hoạt động chính của chính nó là gì?B: Các hoạt động chính của nó là thực hiện việc nghiên cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng và thu thập dữ liệu về động thực vật quý và hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.

Task 3.Tell a partner what you know about one of the above mentioned international organizations. Use the information from Tasks 1 và 2.

Xem thêm: Cách Để Đổi Phân Số Ra Số Thập Phân Số Thành Số Thập Phân, Cách Đổi Phân Số Thành Số Thập Phân & Ngược Lại

(Hãy nói cho một bạn cùng học hầu như gì bạn biết về 1 trong hai tổ chức triển khai quốc tế được nói tới ở trên. Sử dụng tin tức từ bài bác tập 1 cùng 2.)

Gợi ý:

I am going khổng lồ tell you about the WWF. First, its name stands for World Wildlife Fund. This organization founded in 1961, has its headquarters in New York. Its aims are khổng lồ protect endangered wild animals và their habitats. WWF"s main activities are khổng lồ carry out research on endangered species and collect data on rare & endangered plants and animals. So far, thanks khổng lồ its activities, a large number of endangered animals have been saved and preserved in reserves.