Unit 16 Lớp 11 Reading

     
A. READING trang 178 sgk giờ đồng hồ Anh 112. While you read trang 179 sgk giờ đồng hồ Anh 11B. SPEAKING trang 181 sgk tiếng Anh 11C. LISTENING trang 182 sgk tiếng Anh 112. While you listen trang 183 sgk giờ Anh 11E. Language Focus trang 185 sgk giờ Anh 112. Grammar trang 185 sgk tiếng Anh 11F. Test YOURSELF F trang 187 sgk giờ Anh 11H. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 16. The wonders of the world trang 178 sgk giờ đồng hồ Anh 11 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài bác tập tất cả trong sách giáo khoa giờ anh lớp 11 cùng với 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu tạo ngữ pháp, từ bỏ vựng,.. để giúp các em học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 11, luyện thi thpt Quốc gia.

Bạn đang xem: Unit 16 lớp 11 reading

Unit 16. The wonders of the world – các kì quan thế giới

A. READING trang 178 sgk tiếng Anh 11

1. Before you read trang 178 sgk giờ Anh 11

Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions.

(Dưới đây là hai kì quan nhân tạo nổi tiếng. Nhìn vào bọn chúng và vấn đáp các câu hỏi.)

*

1. Can you name these two wonders of the world?

2. Where vày you think they are located?

3. What vày you know about them?

Answer: (Trả lời)

1. These two wonders are Great Pyramid Cheop (Khufu), and the Taj Mahal.

2. The Great pyramid Cheop is in Cairo, Egypt, và the Taj Mahal in India.

3. They were built as tombs for their royal families. The Great Pyramid was built over 4000 years ago. Và the Taj Mahal was built from 1630 lớn 1652 by an Indian king.

Tạm dịch:

1. Chúng ta có thể kể tên đến hai kỳ quan trái đất này? ⇒ hai kỳ quan liêu là Đại Kim tự tháp Cheop (Khufu), với Taj Mahal.

2. Bạn nghĩ chúng ở đâu? ⇒ Kim từ tháp Cheop mập mạp là làm việc Cairo, Ai Cập với Taj Mahal ngơi nghỉ Ấn Độ.

3. Các bạn biết gì về chúng? ⇒ bọn chúng được xây đắp làm lăng chiêu tập cho mái ấm gia đình hoàng gia. Kim từ bỏ tháp được xây dựng từ thời điểm cách đây hơn 4000 năm. Cùng Taj Mahal được xây dựng từ thời điểm năm 1630 đến 1652 vì một vị vua Ấn Độ.

2. While you read trang 179 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Read the passage và then do the task that follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và tiếp nối làm nhiệm vụ tiếp theo.)

THE GREAT PYRAMID OF GIZA

The Great Pyramid of Giza was built by the Egyptian pharaoh Khufu around the year 2560 BC. The purpose of this huge stone pyramid was khổng lồ serve as a tomb when he died and to protect the burial chamber from the weather and from thieves who might try to steal the treasures and belongings there. The Great Pyramid is believed khổng lồ have been built over a 20-year period. First, the site was prepared & then the huge blocks of stone were transported & put in their places.

When it was built, the Great Pyramid was 147 metres high on a base of 230 square metres. It ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries, only khổng lồ be surpassed in height in the nineteenth century AD. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone, each weighing about 2.5 tons. It has been suggested that there are enough blocks in the three pyramids lớn build a 3-metre high. 0.3-metre-thick wall around France.

Although it is not known how the blocks were put in place, several theories have been proposed. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.

Today, the Great Pyramid of Giza is enclosed, together with the other pyramids in the tourist region of the Giza Plateau on the west bank of the River Nile. Also in the area is the museum housing the mysterious Sun Boat, only discovered in 1954 near the south side of the pyramid. The boat is believed lớn have been used to carry the body toàn thân of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Dịch bài:

ĐẠI KIM TỰ THÁP GIZA

Đại Kim tự Tháp Giza được desgin bởi những Pharaoh Ai Cập vào tầm khoảng 2560 thời gian trước công nguyên. Mục đích của kim tự tháp bằng đá lớn lao này là làm tuyển mộ cho Pharaoh sau khoản thời gian qua đời với để bảo đảm an toàn phòng an táng khỏi khí hậu và hầu hết tên trộm nỗ lực ăn cắp các kho báu và của cải ở đó. Đại Kim trường đoản cú Tháp biết đến được tạo ra trong khoảng thời hạn 20 năm. Vị trí thi công được sẵn sàng đầu tiên và sau đó các khối đá lớn tưởng được vận chuyển và chuyển vào ghép nối cùng với nhau.

Khi trả thành, Kim từ bỏ Tháp cao 147 mét, được để lên một bệ móng rộng lớn 230 mét vuông. Nó được xếp vào hàng cấu trúc tối đa trên trái đất trong vòng 43 ráng kỉ, chỉ bị quá qua về chiều cao ở thay kỉ XIX sau Công nguyên. Kết cấu bao gồm khoảng 2 triệu khối đá, từng khối nặng khoảng tầm 2,5 tấn. Bạn ta mang đến rằng khối lượng đá xây bố kim tự tháp đầy đủ để phát hành một bức tường chắn thành cao 3m, dày 3m vòng quanh nước Pháp.

Mặc dù không một ai biết làm cố kỉnh nào những khối đã được ghép lại cùng với nhau, một vài giả thuyết được gửi ra. Một mang thuyết cho rằng người ta sản xuất một đoạn đường dốc thẳng hoặc xoắn ốc trong quá trình xây dựng Kim tự tháp. Giả thuyết sản phẩm công nghệ hai cho rằng các khối sẽ được thổi lên và xếp lại với nhau bằng phương pháp sử dụng hàng chục ngàn cánh tay khổng lổ, lực lưỡng.

Ngày nay, Đại Kim từ bỏ Tháp Giza đã được xây rào kín xung quanh thuộc với các Kim từ bỏ Tháp khác trong quần thể vực du lịch của đồng bởi Giza bên trên bờ phía Tây của sông Nile. Cũng trong khu vực này cũng có bảo tàng trưng bày phi thuyền Mặt Trời bí ẩn được phạt hiện vào thời điểm năm 1954 ngay sát phía nam giới của Kim từ bỏ Tháp. Chiếc thuyền này được hiểu đã được dùng để làm chở xác của Khufu vào chuyến du hành sau cuối của ông xung quanh đất trước khi được chôn cất phía bên trong Kim từ Tháp.

Task 1 trang 180 sgk giờ Anh 11

The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ ham mê hợp.)

mysterious ramp tomb

chamber spiral wonder

1. Last week we paid a visit lớn the _______ of an unknown mandarin.

2. The movie was about a _______ of the world.

3. A _______ is needed at the exit và entrance for wheelchairs users.

4. The Queen’s private _______ is not opened to lớn public.

5. It’s not known why Beson disappeared in _______ circumstances.

6. A snail’s shell is _______ in form.

Answer: (Trả lời)

1. Tomb2. Wonder3. Ramp
4. Chamber5. Mysterious6. Spiral

Tạm dịch:

1. Tuần trước, cửa hàng chúng tôi đã mang đến thăm một ngôi chiêu tập của một vị quan ko nổi tiếng.

2. Bộ phim truyền hình nói về một kỳ quan tiền của cố gắng giới.

3. Một dốc thoải là cần thiết tại lối ra với lối vào cho tất cả những người sử dụng xe cộ lăn.

4. Ngôi nhà riêng của cô bé hoàng không được mở cho công chúng.

5. Không biết nguyên nhân Beson mất tích trong yếu tố hoàn cảnh bí mật.

7. Vỏ ốc tất cả dạng xoắn ốc.

Task 2 trang 180 sgk giờ Anh 11

Answer the following questions.

(Trả lời những thắc mắc sau đây.)

1. Where is the Great Pyramid of Giza situated và when was it built?

2. How high and large was the Great Pyramid of Giza?

3. What was the purpose of this huge stone Pyramid?

4. How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid?

5. According to the passage, what is the boat believed khổng lồ have been used for?

Answer: (Trả lời)

1. It is located on the west bank of the River Nile and it was built around the year 2560 B.C.

2. It was about 147 metres high on a base of 230 metres square.

3. The purpose of this huge stone Pyramid was to serve as a tomb when the Egyptian Pharaoh Khufu died & to protect the burial chamber from the weather và from thieves who might try khổng lồ steal the treasures & belongings there.

4. It is thought that the ancient Egyptian used straight or spiral ramps/or huge weight arms to lift và place the blocks of stone.

5. The boat is believed lớn have been used lớn carry the body toàn thân of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Tạm dịch:

1. Kim từ bỏ tháp Giza nằm chỗ nào và được xây dừng khi nào? ⇒ Nó vị trí bờ phía tây của sông Nile cùng nó được xây dựng vào thời gian năm 2560 trước Công nguyên.

2. Kim từ tháp Giza béo và cao bao nhiêu? ⇒ Nó cao khoảng 147 mét trên một nền rộng lớn 230 mét vuông.

3. Mục tiêu của Kim tự tháp đá lớn lao này là gì? ⇒ mục tiêu của Kim trường đoản cú tháp đá lớn lao này là để giao hàng như một ngôi mộ khi Pharaoh Ai Cập Khufu qua đời và để đảm bảo an toàn phòng táng khỏi thời tiết với từ đông đảo kẻ trộm gồm thể cố gắng ăn cắp kho báu và đồ đạc ở đó.

4. Tín đồ Ai Cập cổ đại xây đắp Kim trường đoản cú Tháp như thế nào? ⇒ bạn ta nghĩ rằng Ai Cập cổ đại áp dụng dốc thẳng hoặc xoắn ốc / hoặc cánh tay lực lưỡng nhằm nâng với đặt khối đá.

5. Theo đoạn văn, dòng thuyền được cho là đã được sử dụng để gia công gì? ⇒ Thuyền được cho là đã được sử dụng để mang cơ thể của Khufu trong hành trình dài cuối cùng của bản thân mình trên trái đất trước khi bị chôn vùi bên phía trong kim từ tháp.

Task 3 trang 180 sgk tiếng Anh 11

Scan the text & say what the following words refer to.

(Đọc lướt đoạn văn và nói đầy đủ từ sau chỉ gì?)

1. Who (line 4) _________.

2. It (line 8) _________.

3. It (line 9) _________.

4. Each (line 12) _________.

Answer: (Trả lời)

1. Who (line 4) refers khổng lồ the thieves.

2. It (line 8) refers lớn the Great Pyramid.

3. It (line 9) refers khổng lồ the Great Pyramid.

4. Each (line 12) refers to lớn the block of stone.

Tạm dịch:

1. Who (dòng 4) đề cập tới những tên trộm.

2. It (dòng 8) đề cập cho Đại Kim tự tháp.

3. It (dòng 9) đề cập mang đến Kim tự tháp vĩ đại.

4. Each (dòng 12) đề cập đến khối đá.

3. After you read trang 180 sgk giờ Anh 11

Work in pairs. Discuss the question: Which of the wonders of the world do you prefer & why?

(Làm vấn đề theo cặp. Bàn bạc câu hỏi: bạn muốn kì quan quả đât nào với tại sao?)

Answer: (Trả lời)

A: Which of the wonders of the world bởi you prefer and why?

B: I prefer Ha Long Bay.

A: Why?

B: Because it is very beautiful và it makes me feel proud of my country.

Reasons:

+ It is very beautiful/wonderful/mysterious/special.

+ It makes me feel proud of my country. (Ex: Ha Long Bay.)

+ It helps me khổng lồ know much about history.

B. SPEAKING trang 181 sgk giờ Anh 11

1. Task 1 trang 181 sgk tiếng Anh 11

The sentences below all appear in the reading passage. Work in pairs. Which sentences express facts (F) and which ones, opinions (O)? Put a tick (✓) in the right column.

(Các câu bên dưới đều lộ diện trong bài xích đọc. Thao tác làm việc theo cặp. Xác định các câu câu nào là sự thật (F), câu làm sao là ý kiến (O). Đặt vệt () vào ô đúng.)

FO
1. The Great Pyramid is believed to lớn have been built over a 20-year period.
2. The Great Pyramid was 147 metres high.
3. The Great Pyramid ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries.
4. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone.
5. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded.
6. A second theory suggests that the blocks were lifted và placed using thousands of huge weight arms.
7. The boat is believed to lớn have been used lớn carry the toàn thân of Khufu in his last joumey on earth before being buried inside the pyramid.

Answer: (Trả lời)

FO
1. The Great Pyramid is believed to lớn have been built over a 20-year period.
2. The Great Pyramid was 147 metres high.
3. The Great Pyramid ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries.
4. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone.
5. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded.
6. A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.
7. The boat is believed khổng lồ have been used khổng lồ carry the body toàn thân of Khufu in his last jouney on earth before being buried inside the pyramid.

Tạm dịch:

FO
1. The Great Pyramid được biết đã được phát hành trong khoảng thời gian 20 năm.
2. The Great Pyramid cao 147 mét.
3. The Great Pyramid được xếp thứ hạng là cấu trúc cao nhất trên trái đất trong hơn 43 cầm kỷ.
4. Công trình bao hàm khoảng 2 triệu khối đá.
5. Một kim chỉ nan liên quan đến sự việc xây dựng một đoạn đường thẳng hoặc xoắn ốc được chỉ dẫn khi tiến hành xây dựng.
6. Một kim chỉ nan thứ hai cho biết rằng các khối đã làm được dỡ bỏ và đặt bằng cách sử dụng hàng ngàn vũ khí trọng lượng siêu lớn.
7. Thuyền được hiểu đã được áp dụng để mang khung người của Khufu trong chuyến du ngoạn cuối cùng của bản thân mình trên trái đất trước khi được chôn cất phía bên trong kim từ bỏ tháp.

2. Task 2 trang 181 sgk giờ Anh 11

Work in pairs. Tell your partner about some facts & opinions of the Great Pyramid of Giza, using the information in Task I.

(Làm vấn đề theo cặp. Giới thiệu bạn học tập cùng bạn về một trong những sự thật và quan điểm về Đại Kim từ Tháp Giza, sử dụng thông tin trong Task 1.)

Answer: (Trả lời)

A: Hi, What are you doing?

B: I’m searching for some wonders of the world.

A: Great. Can you tell me something about the Great Pyramid of Giza?

B: What do you need lớn know about it?

A: Who built the Great Pyramid of Giza?

B: I think the Great Pyramid of Giza was built by a giant.

Tạm dịch:

A: Chào, bạn đang làm gì đó?

B: Tôi sẽ tìm kiếm một trong những kỳ quan của ráng giới.

A: thiệt tuyệt. Bạn cũng có thể cho tôi biết điều nào đó về Kim tự Tháp Giza?

B: Bạn nên biết gì về nó?

A: ai đã xây dựng Kim từ bỏ tháp Giza?

B: Tôi cho là Kim trường đoản cú Tháp Giza được xây dựng vì một fan khổng lồ.

3. Task 3 trang 181 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in groups. Discuss possible answers lớn the following question, using the suggestions below.

(Làm bài toán theo nhóm. đàm luận về câu vấn đáp cho các câu hỏi sau đây, thực hiện các gợi nhắc dưới đây.)

• Who built the Great Pyramid of Giza?

• How long did it take to lớn build it?

• Where did the builders find the stones?

• How could they build the Pyramid so high?

Useful language:

– I think /I am sure….

– It is said that …

– The pyramid is said / believed / thought khổng lồ have been …

– Probably they…

– They must /can / may / might have …

Answer: (Trả lời)

A: How long did it take khổng lồ build it?

B: It is believed/ said/supposed/thought that the Great Pyramid was built over a 20-year period.

A: Where did the builders find the stones?

B: The stones are believed/ said/ supposed/ thought khổng lồ be found in Everest Mountain.

A: How did they transport them?

B: The stones are believed/ said/ supposed/ thought to lớn be transported by thousands of huge weight arms.

A: How could they build the Great Pyramid of Giza?

B: People say/ think/ believe/ suppose that its construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. The blocks were lifted và placed using thousands of huge weight arms.

Tạm dịch:

• ai đã xây dựng Kim từ bỏ tháp Giza?

• Mất bao thọ để thiết kế nó?

• các thợ tạo ra tìm đá nghỉ ngơi đâu?

• Làm ráng nào họ có thể xây dựng Kim trường đoản cú tháp cao như thế?

Ngôn ngữ hữu ích:

– Tôi nghĩ / tôi chắc chắn là ….

– Ngươi ta bảo rằng …

– Kim tự tháp được cho là / tin yêu / nghĩ rằng …

– có lẽ họ …

– Họ đề xuất / có thể / rất có thể / hoàn toàn có thể có …

A: Mất bao thọ để kiến tạo nó?

B: người ta tin / nói / suy nghĩ / nghĩ rằng Kim tự tháp lớn lao được desgin trong khoảng thời gian 20 năm.

A: những người thợ xây kiếm tìm đá ngơi nghỉ đâu?

B: đông đảo viên đá được hiểu / biết tới / được mang đến là rất có thể được search thấy sinh hoạt Núi Everest.

A: Họ vận chuyển chúng như vậy nào?

B: phần nhiều viên đá được biết / được biết / nghĩ về / được biết được vận chuyển bởi hàng chục ngàn cánh tay lực lưỡng.

A: Làm nạm nào nhưng họ có thể xây dựng Kim từ Tháp Giza?

B: Mọi fan nói / nghĩ về / tin / mang sử rằng vấn đề xây dựng một đoạn đường thẳng hoặc xoắn ốc được nảy ra khi quy trình xây dựng được tiến hành. Các khối đã được dỡ quăng quật và đặt bằng cách sử dụng hàng chục ngàn cánh tay lực lưỡng.

C. LISTENING trang 182 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Before you listen trang 182 sgk tiếng Anh 11

Look at the picture & answer the question that follow.

(Nhìn vào bức ảnh và trả lời thắc mắc theo sau.)

*

1. What can you see in the picture?

2. Where vày you think it is?

3. When did you think it was built?

Answer: (Trả lời)

1. It’s the Great Wall of China.

2. I think it’s located in China.

3. I think it was built around 1368.

Tạm dịch:

1. Chúng ta có thể nhìn thấy gì trong hình? ⇒ Đó là Vạn Lý Tường Thành.

2. Chúng ta nghĩ nó nghỉ ngơi đâu? ⇒ mình nghĩ nó sống Trung Quốc.

3. Chúng ta nghĩ nó được xây khi nào? ⇒ bản thân nghĩ nó được xây vào mức năm 1368.

Listen & repeat (Nghe và lặp lại)

man-made wonder Ming Dynasty

magnificense and significance ancient

World Heritage stone roadway

UNESCO Beijing

2. While you listen trang 183 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Task 1 trang 183 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen lớn the passage about the Great Wall of đài loan trung quốc and fill in the missing information.

(Nghe đoạn văn về Vạn Lý ngôi trường Thành của Trung Ouốc với điền vào những thông tin còn thiếu.)

The Great Wall of China

Attraction of the wall– It is said to lớn be visible from (1)________– It was listed as a World Heritage by UNESCO in (2) ________
Construction of the wall– It was mostly built during (3) ________– It took (4) ________ years to complete the wall.– Some of its parts were built around (5) ________
Special features of the wall– The length of the wall is (6) ________– The average height of the wall is (7) ________– The ancient people used (8) ________ khổng lồ build the roadway.

Answer: (Trả lời)

1. The moon 2.1987

3. The Ming Dynasty 4.200

5. 200 B.C 6. 6000km

7. 11 metres 8. Stones

Tạm dịch:

Điểm ham mê của tường thành– fan ta nói rằng nó hoàn toàn có thể nhìn thấy từ (1) mặt trăng.– Nó được liệt kê là di sản trái đất bởi UNESCO vào năm (2) 1987.
Kiến trúc của tường thành– Nó gần như được thiết kế ở trong cả triều đại nhà (3) Minh.– Mất (4) 200 năm để chấm dứt tường thành.– một vài phần được xây dựng vào năm (5) 200 trước Công nguyên.
Đặc trưng của tường thành– Chiều lâu năm của tường thành là (6) 6000 km.– chiều cao trung bình của tường thành là (7) 11 m.– fan xưa đã sử dụng (8) đá nhằm xây dựng tuyến phố này.

Audio script: (Bài nghe)

THE GREAT WALL OF CHINA

The Great Wall of China, which is said lớn be visible from the moon, winds up và down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It is considered as one of the greatest man-made wonders in the world thanks lớn its magnificence & significance. In 1987, the Great Wall was listed as a World Heritage by UNESCO.

The Great Wall as we see today was mostly built during the Ming Dynasty for defence purposes. It started in 1368 and took 200 years lớn complete. Some parts of the wall are much older và goes back lớn around 200 B.C. It stretches for about 6,000km from east to lớn west. The wall is about 11 meters high & a stone roadway runs along the đứng top of it.

The Great Wall is a symbol of the Chinese nation throughout history. If you prefer lớn see the wall in a relatively natural state, you’d better go to northwest of Beijing. This part of the wall is the best choice because it is still in original state. A visit to the Great Wall will certainly bring tourists great excitement in each step of the wall.

Dịch bài:

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

Vạn Lý trường Thành, được mang lại là hoàn toàn có thể nhìn thấy từ khía cạnh trăng, trải nhiều năm qua sa mạc, đồng cỏ với núi của 5 tỉnh. Nó được xem là một giữa những kỳ quan tự tạo vĩ đại tốt nhất trên quả đât nhờ vào sự lung linh và nguy nga của nó. Năm 1987, Vạn Lý trường Thành được UNESCO công nhận là di sản cố giới.

Vạn Lý ngôi trường Thành như chúng ta thấy ngày nay chủ yếu được tạo trong thời bên Minh vì mục đích quốc phòng. Nó bắt đầu vào năm 1368 với mất 200 năm nhằm hoàn thành. Một trong những phần của bức tường cũ hơn nhiều và được xây lại khoảng 200 trước công nguyên. Nó trải dài khoảng 6.000km từ đông sang trọng tây. Bức tường chắn cao khoảng 11 mét cùng một con phố bằng đá chạy dọc theo đỉnh của nó.

Vạn Lý trường Thành là biểu tượng của non sông Trung Quốc trong suốt định kỳ sử. Nếu bạn muốn nhìn thấy bức tường chắn này tại một trạng thái khá tự nhiên, chúng ta nên đến phía tây-bắc của Bắc Kinh. Phần này của bức tường là việc lựa chọn xuất sắc nhất cũng chính vì nó vẫn còn trong tinh thần ban đầu. Một chuyến viếng thăm Vạn Lý ngôi trường Thành chắc chắn rằng sẽ đem lại cho khác nước ngoài sự phấn khích to đùng trong mỗi bước của bức tường.

Task 2 trang 183 sgk giờ Anh 11

Listen to lớn the passage again và answer the questions.

(Nghe đoạn văn một đợt nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. When did the ancient Chinese start building the Great Wall?

2. How many provinces does the wall cover?

3. Why is it considered one of the greatest man-made wonders in the world?

4. Which part of the wall is the best choice for visit? Why?

Answer: (Trả lời)

1. The ancient Chinese started to build the Great Wall in 1368.

2. Five provinces.

3. Because it can be seen from the moon.

4. The part of the northwest of Beijing is the best choice for visit because it is still in its original state.

Tạm dịch:

1. Fan xưa ban đầu xây dựng Vạn Lý trường Thành lúc nào? ⇒ tín đồ xưa bắt đầu xây dựng Vạn Lý trường Thành năm 1368.

2. Bức tường che phủ bao nhiêu tỉnh? ⇒ 5 tỉnh.

3. Nguyên nhân nó được coi là một giữa những kỳ quan tự tạo vĩ đại độc nhất của vậy giới? ⇒ cũng chính vì nó hoàn toàn có thể được bắt gặp từ phương diện trăng.

4. Phần như thế nào của bức tường là việc lựa chọn tốt nhất để tham quan? tại sao? ⇒ Phần phía tây-bắc của Bắc Kinh là sự việc lựa chọn cực tốt để du lịch thăm quan vì nó vấn còn sinh sống trạng thái nguyên sơ.

3. After you listen trang 183 sgk giờ Anh 11

Work in groups. Tell your partners why the Great Wall is considered one of the greatest wonders in the world & how it was built.

(Làm việc theo nhóm. Nói cho mình học của khách hàng lí do vì sao Vạn Lý ngôi trường Thành được xem như là một trong những kì quan béo phì nhất trên quả đât và nó được xây dựng như vậy nào?)

Answer: (Trả lời)

A: Why is the Great Wall considered one of the greatest wonders in the world?

B: Because it takes very, very long time lớn complete, about 200 years.

C: & it is said to be visible from the moon và down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It stretches for about 6,000km from east to west.

A: How was it built?

D: It was made of stone, brick, tamped earth, wood, và other materials.

Tạm dịch:

A: tại sao Vạn Lý ngôi trường Thành được xem là một trong số những kỳ quan vĩ đại nhất trên nắm giới?

B: cũng chính vì phải mất không hề ít thời gian nhằm hoàn thành, khoảng 200 năm.

C: và nó được đến là có thể nhìn thấy từ mặt trăng và thông qua sa mạc, đồng cỏ cùng núi của 5 tỉnh. Nó trải dài khoảng chừng 6.000km từ đông sang trọng tây.

A: Nó được xây dựng như thế nào?

D: Nó được thiết kế bằng đá, gạch, khu đất dốc, mộc và các vật liệu khác.

D. WRITING trang 184 sgk giờ Anh 11

Below are some notes made by a visitor khổng lồ the Ponagar Cham Towers in Nha Trang. Use her/ his notes to lớn write a report on the visit.

Xem thêm: Ngạt Mũi, Viêm Xoang: Đốt Bồ Kết Có Tác Dụng Gì ? Đốt Bồ Kết Có Tác Dụng Gì

(Dưới đó là một số biên chép của một khách thăm Tháp Chàm Ponagar ở Nha Trang. Sử dụng những biên chép của cô/ anh ấy nhằm viết một trần thuật về chuyến thăm này.)

Answer: (Trả lời)

Last year, during my stay in Nha Trang, I had a brief tour to Ponagar Cham Towers, one of the most beautiful examples of Cham architecture in central Vietnam.

The Ponagar Cham Towers consist of four towers. They are located on Cu Lao Marble Hill, two kilometers north of Nha Trang. They were built between the 8th và 13th centuries.

The remaining towers were dedicated lớn different god. The largest tower was built in honor of Lady Thien Y. The 22.5m high tower contains her sandstone statue sitting on Buddha’s throne. The 2.6m high statue has 10 hands, holding specific objects illustrating the power nguồn of Buddha.

The tour to lớn Ponagar Cham Towers lasted 5 hours. I was rather tired, but the tour was enjoyable, memorable & informative.

Tạm dịch:

Giới thiệu ngắn gọn:

• Tour ngắn đến Tháp Chàm Ponagar làm việc Nha Trang

• lấy một ví dụ về kiến trúc Chăm ở miền trung Việt Nam

• bao gồm 4 tòa tháp

• nằm tại Đồi Đá Cẩm Thạch, cách Nha Trang 2km về phía bắc

• Được desgin từ nỗ lực kỷ 8 mang đến 13

• mỗi tháp dành riêng cho một vị thần không giống nhau

• Tháp lớn số 1 cao 22,5m, được tạo ra để vinh danh Đức chị em Thiên Y, đựng tượng sa thạch, ngồi bên trên ngai kim cương của Đức Phật

• Tượng cao 2,6m, cùng với 10 tay, thay đồ vật, minh họa sức mạnh của Đức Phật

Tóm tắt chuyến thăm:

• kéo dãn dài 5 giờ

• căng thẳng nhưng thú vị, xứng đáng nhớ

Năm ngoái, trong chuyến hành trình đến Nha Trang, tôi đã gồm một chuyến du ngoạn ngắn mang lại Tháp Chàm Ponagar, một trong những ví dụ đẹp nhất về phong cách xây dựng Chăm ở khu vực miền trung Việt Nam.

Tháp Chàm Ponagar bao gồm bốn tòa tháp. Bọn chúng nằm trên Đồi Đá Cẩm Thạch, phương pháp Nha Trang 2 km về phía bắc. Chúng được xây dựng thời điểm giữa thế kỷ 8 và 13.

Các tháp còn sót lại được dành riêng cho thần khác nhau. Tòa tháp tối đa được desgin để vinh danh Đức chị em Thiên Y. Tháp cao 22,5m chứa bức tượng bằng đá điêu khắc sa thạch của bà ngồi trên ngai kim cương của Đức Phật. Tượng phật cao 2,6m bao gồm 10 tay, giữ các vật thể cụ thể minh họa sức khỏe của Đức Phật.

Tour du lịch đến Tháp Chàm Ponagar kéo dãn 5 giờ. Tôi đã khá mệt mỏi, nhưng chuyến đi thật thú vị, đáng nhớ và cung cấp nhiều thông tin.

E. Language Focus trang 185 sgk tiếng Anh 11

– Pronunciation: /ft/ – /vd/ – /fs/ – /vz/

– Grammar:

1. It is said that …

2. People say that …

Tạm dịch:

– phát âm: /ft/ – /vd/ – /fs/ – /vz/

– Ngữ pháp:

1. It is said that …

2. People say that …

1. Pronunciation trang 185 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Practise reading aloud these sentences. (Thực hành đọc gần như câu sau)

1. They are not on the roofs now. They’ve been moved khổng lồ the ground. Use the lift. I’ll ring to say you’ve arrived.

2. I think he’s improved, but he still coughs a lot.

3. We have plenty of laughs. We miss him when he leaves.

4. He loves a nurse. Her name’s Soft. He wants me lớn bring her this gift.

5. He brought me a gift when he arrived.

Tạm dịch:

1. Hiện nay chúng không ở bên trên mái nhà. Bọn chúng đã được chuyển xuống đất. Sử dụng thang máy. Tôi sẽ hotline để thông báo bạn sẽ đến.

2. Tôi nghĩ anh ấy đang đỡ hơn, dẫu vậy anh ấy vẫn ho nhiều.

3. Cửa hàng chúng tôi có không hề ít tiếng cười. Chúng tôi nhớ anh ấy khi anh ta rời đi.

4. Anh ấy yêu một y tá. Tên cô ấy là Soft. Anh ấy mong muốn tôi mang cho cô ấy món tiến thưởng này.

5. Anh ấy mang đến tôi một món rubi khi anh ấy đến.

2. Grammar trang 185 sgk tiếng Anh 11

Exercise 1 trang 185 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it.

(Viết lại câu sao cho nghĩa của nó y như câu ban đầu.)

Example:

It is said that the Great Pyramid of Giza was built over a 20-year period.

The Great Pyramid of Giza is said________.

– The Great Pyramid of Giza is said khổng lồ have been built over a 20-year period.

1. It is said that many people are homeless after the floods.

2. It is thought that the prisoner escaped by climbing over the wall.

3. It is believed that he drove through the town at 90km an hour.

4. It is reported that two people were seriously injured in the accident.

5. It is said that three men were arrested after the explosion.

6. It is expected that the strike will begin tomorrow.

7. It is said that he speaks English very well.

Answer: (Trả lời)

1. Many people are said to lớn be homeless after the floods.

2. The prisoner is thought khổng lồ escape by climbing over the wall.

3. He is believed to lớn drive through the town at 90km an hour.

4. Two people are reported to lớn be seriously injured in the accident.

5. Three men are said lớn be arrested after the explosion.

6. The strike is expected lớn begin tomorrow.

7. He is said to lớn speak English very well.

Tạm dịch:

Ví dụ:

Người ta bảo rằng Kim tự Tháp Giza được chế tạo trong khoảng thời hạn 20 năm.

Kim tự tháp Giza bụ bẫm được chỉ ra rằng ________.

– Kim từ bỏ tháp Giza béo tốt được cho là đã được kiến thiết trong khoảng thời gian 20 năm.

1. Tín đồ ta nói rằng không ít người dân vô gia cư sau bầy lụt. = nhiều người dân được cho là vô gia cư sau đồng minh lụt.

2. Bạn ta cho là tù nhân đã trốn thoát bằng cách leo lên tường. = tù đọng nhân được cho là trốn thoát bằng cách trèo qua tường.

3. Người ta tin tưởng rằng ông đã lái xe cộ qua thị xã với vận tốc 90km một giờ. = Ông ấy biết đến lái xe pháo qua thị xã với tốc độ 90km / giờ.

4. Tín đồ ta thông tin rằng hai người đã trở nên thương nặng nề trong vụ tai nạn. = Hai tín đồ được báo cáo là bị thương nặng trong vụ tai nạn.

5. Fan ta nói rằng cha người đàn ông đã bị bắt sau vụ nổ. = ba người lũ ông được đến là bị bắt sau vụ nổ.

6. Tín đồ ta dự con kiến cuộc bãi khoá sẽ bắt đầu vào ngày mai. = Cuộc đình công dự kiến sẽ bước đầu vào ngày mai.

7. Người ta bảo rằng anh ấy nói giờ Anh khôn xiết tốt. = Anh ấy được bảo rằng nói giờ đồng hồ Anh khôn xiết tốt.

Exercise 2 trang 186 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it.

(Viết lại câu thế nào cho nghĩa của nó giống như câu ban đầu.)

Example:

People say that he is 108 years old.

He is said_______

– He is said lớn be 108 years old.

1. People think that he is very clever.

2. People believe that the wanted man is living in New York.

3. People know that he is very rich.

4. People suppose that the film is very good.

5. People think that many people were killed in the accident.

6. People think that about a million puppies are born each year.

7. People say that the factories are much worse.

8. People say that those dogs are dangerous.

Answer: (Trả lời)

1. He is thought to lớn be very clever.

2. The wanted man is believed lớn be living in the New York.

3. He is known lớn be very rich.

4. The film is supposed khổng lồ be very good.

5. Many people are thought to be killed in the accident.

6. About a million puppies are thought to be born each year.

7. The factories are said to be much worse.

8. Those dogs are said to lớn be dangerous.

Tạm dịch:

Thí dụ:

Mọi fan nói rằng ông ấy 108 tuổi.

Ông ấy đang nói rằng… – Ông ấy được nói rằng đã làm được 108 tuổi.

1. Mọi bạn nghĩ rằng anh ấy siêu thông minh. = Anh ấy được cho là rất thông minh.

2. Mọi bạn tin rằng người bọn ông bị truy hỏi nã đang sống ở New York. = Người đàn ông bị truy vấn nã được mang lại là đang sinh sống và làm việc ở New York.

3. Mọi người biết rằng anh ấy hết sức giàu có. = Anh ấy được biết là hết sức giàu có.

4. Mọi tín đồ cho rằng bộ phim truyền hình rất hay. = bộ phim truyền hình được chỉ ra rằng rất hay.

5. Mọi người nghĩ rằng nhiều người đã chầu giời trong vụ tai nạn. = nhiều người được cho là bị bỏ xác trong vụ tai nạn.

6. Mọi tín đồ nghĩ rằng khoảng chừng một triệu con chó được có mặt mỗi năm. = khoảng tầm một triệu nhỏ chó được hiểu được xuất hiện mỗi năm.

7. Mọi người nói rằng những nhà máy trở nên xấu đi nhiều. = các nhà lắp thêm được mang đến là tồi tệ hơn nhiều.

8. Mọi người nói rằng những nhỏ chó đó nguy hiểm. = Những con chó được biết nguy hiểm.

F. Test YOURSELF F trang 187 sgk giờ Anh 11

I. Listening trang 187 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen to the passage about Man in Space & decide whether the statements are True (T) or False (F).

(Nghe đoạn văn về người trong thiên hà và đưa ra quyết định việc các report đúng (T) hoặc không nên (F).)

Questions

1. The first artificial satellite was launched on 4th October, 1957.

2. Many other heavier Sputniks và rockets have been launched by the former Soviet Union & other countries since that time.

3. The first manned spaceship was launched on 20th April, 1961.

4. Yuri Gagarin, the Soviet pilot, took mankind’s first step into space.

5. This historical event has proved that step by step man can conquer outer space.

Answer: (Trả lời)

1 – T; 2 – F; 3 – F; 4 – T; 5 – T

Tạm dịch:

1. Vệ tinh nhân tạo trước tiên được phóng vào ngày 4 tháng 10 năm 1957.

2. Nhiều các loại Sputnik với tên lửa nặng khác đã làm được phóng bởi vì Liên Xô cũ với các quốc gia khác kể từ thời điểm đó.

3. Tàu ngoài hành tinh có bạn lái đầu tiên được phóng vào ngày 20 tháng 4 năm 1961.

4. Yuri Gagarin, phi công bạn Liên Xô, đã bước bước trước tiên của quả đât vào vũ trụ.

5. Sự kiện lịch sử này đã chứng tỏ rằng mỗi bước con người có thể đoạt được không gian mặt ngoài.

Audio script: (Bài nghe)

On 4th October, 1957 Moscow radio broadcast the news of the tremendous achievements, the former Soviet Union launched the world’s first artificial satellite. The Russian word “sputnik” in one day became an international word. Since that time, the former Soviet Union has launched many other heavier sputniks and rockets to trail the path of man khổng lồ the planets và the stars.

The whole world was waiting for the first manned space flight. Few people doubted that it would happen in the former Soviet Union. Nevertheless, the actual flight came as a complete surprise. On 12th April 1961, a Soviet Union pilot, Yuri Gagarin, took mankind’s first step into space. This historical event has provided that man can reach out & touch the distant stars and discover the secrets of the universe.

Dịch bài:

Vào ngày 4 tháng 10 năm 1957, đài vạc thanh Moscow phân phát sóng tin tức về hầu như thành tựu khổng lồ lớn, Liên Xô cũ đang phóng vệ tinh nhân tạo thứ nhất của nuốm giới. Từ tiếng Nga “Sputnik” vào một ngày đang trở thành một từ bỏ quốc tế, tính từ lúc thời điểm đó, Liên Xô cũ vẫn tung ra những Sputnik và tên lửa nặng nề hơn để đi theo tuyến phố của con bạn tới những hành tinh và những vì sao.

Cả thế giới đang ngóng chuyến bay không gian có người lái đầu tiên. Cực kỳ ít người nghi vấn rằng nó sẽ xảy ra ở Liên Xô cũ. Mặc dù nhiên, chuyến bay thực sự đến như một sự kinh ngạc hoàn toàn. Vào ngày 12 tháng bốn năm 1961, một phi công của Liên Xô, Yuri Gagarin, vẫn tiến phi vào vũ trụ của nhân loại. Sự kiện lịch sử vẻ vang này đã cung ứng cho nhỏ người có thể tiếp cận và va vào các ngôi sao 5 cánh ở xa và khám phá những kín của vũ trụ.

II. Reading trang 187 sgk giờ Anh 11

Read the passage và answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

In the 19th và 20th centuries many very important discoveries were made in medicine. For example, in 1895 a German doctor named Roentgen developed the X-ray machine. The English scientist Sir Alexander Flemming discovered penicillin, the first antibiotic, in 1928. Antibiotics are drugs that fight diseases in the body. Flemming discovered penicillin growing in mold on an old piece of bread!

Other great improvements have been made in the công nghệ of medicine. Doctors can save people’s lives by giving them a new heart or a new kidney. Hospitals have large computers và machines that help sick people live better lives. Medicine today is very modem, but it is also very traditional in some parts of the world. In trung quốc and other Asian countries, doctors use acupuncture, a very old method of treating sickness và pain. Acupuncture uses needles khổng lồ help the human body fight pain and disease. Doctors have used this method for thousands of years, & some still use it today.

Dịch bài:

Trong nắm kỉ 19 với 20, nhiều sáng tạo rất đặc trưng đã được triển khai trong y học. Ví dụ, vào thời điểm năm 1895, một bác bỏ sĩ người Đức thương hiệu là Roentgen phạt hiện thiết bị X-quang. Một nhà khoa học Anh là Sir Alexander Flemming phát chỉ ra penicillin, kháng sinh đầu tiên vào năm 1928. Kháng sinh là loại thuốc chống lại bị bệnh trong cơ thể. Flemming phát hiển thị thuốc penicillin cách tân và phát triển trong mộc nhĩ trên một miếng bánh mỳ cũ.

Nhiều cách tân tuyệt vời khác sẽ được tiến hành trong technology y học. Những bác sĩ hoàn toàn có thể cứu mạng con người bằng cách cho bọn họ một trái tim new hoặc một quả thận mới. Bệnh viện có tương đối nhiều máy năng lượng điện toán cùng máy móc hiện tại đại có thể giúp fan bệnh sống một cuộc sống tốt hơn. Y học ngày này rất hiện đại, tuy thế nó cũng theo lối truyền thống cổ truyền ở một số nơi trên nạm giới. Ở trung hoa và các giang sơn khác nghỉ ngơi châu Á, các bác sĩ sử dụng châm cứu, một phương thức rất cổ nhằm điều trị bệnh tình đau nhức. Châm cứu sử dụng kim nhằm giúp khung hình con fan chống lại sự khổ sở của bệnh dịch tật. Những bác sĩ sẽ sử dụng cách thức này trong hàng vạn năm, và một vài vẫn còn sử dụng, nó ngày hôm nay.

Questions

1. When were many very important discoveries made in medicine?

2. Who developed the X-ray machine in 1895?

3. When was penicillin, the first antibiotic, discovered?

4. What can doctors bởi vì to save people’s lives and help them live better today?

5. What is acupuncture?

Answer: (Trả lời)

1. Many very important discoveries were made in medicine in the 19th & 20lh centuries.

2. A German doctor named Roentgen developed the X-ray machine in 1895.

3. It was discovered in 1928.

4. Doctors can save people’s lives by giving them a new heart or a new kidney. Hospitals have large computers and machines that help sick people live better.

5. It is a very old method of treating sickness và pain. It uses needles lớn help the human toàn thân fight pain và disease.

Tạm dịch:

1. Các phát minh đặc biệt trong ngành y được thành lập và hoạt động khi nào? ⇒ nhiều phát minh đặc biệt quan trọng trong ngành y được thành lập vào gắng kỷ 19 cùng 20.

2. Ai đã phát triển lắp thêm X-quang vào thời điểm năm 1895? ⇒ Một chưng sĩ fan Đức thương hiệu là Roentgen đã cải cách và phát triển máy X quang vào thời điểm năm 1895.

3. Bao giờ thì penicillin, nhiều loại kháng sinh đầu tiên, được phân phát hiện? ⇒ Nó được phát hiện vào năm 1928.

4. Những bác sĩ rất có thể làm gì để cứu mạng người và giúp họ sống xuất sắc hơn ngày hôm nay? ⇒ những bác sĩ có thể cứu mạng người bằng cách cho họ một trái tim mới hoặc một quả thận mới. Cơ sở y tế có máy vi tính và trang bị móc to giúp tín đồ bệnh sống xuất sắc hơn.

5. Châm cứu là gì? ⇒ Đó là một phương pháp rất cũ nhằm điều trị bệnh tật và nhức đớn. Nó sử dụng kim tiêm nhằm giúp khung người con tín đồ chống lại âu sầu và bệnh dịch tật.

III. Pronunciation & Grammar trang 188 sgk giờ đồng hồ Anh 11

a) Listen và put a tick (√) in the right box, paying attention khổng lồ the pronunciation of the underlined part of the word.

(Nghe và ghi lại vào ô đúng, chú ý đến phạt âm của phần được gạch dưới của từ.)

*

b) Complete the sentences, using question tag.

(Hoàn thành câu, sử dụng thắc mắc đuôi)

1. The seafood is delicious,_________ ?

2. He passed the entrance exams,__________ ?

Answer: (Trả lời)

1. Isn’t it

2. Didn’t he

Tạm dịch:

1. Thủy sản ngon, đúng không?

2. Anh ấy vẫn qua kỳ thi đầu vào, đúng không?

c) Rewrite each of the following sentences in a such way that it means almost the same as the sentence printed before it.

(Viết lại mỗi câu sau làm thế nào cho nó có nghĩa tương tự với câu in sẵn nó.)

1. People think that Jane is very rich.

2. It is said that she won a special prize.

3. People say that he knows five foreign languages.

4. It is thought that the thief got in throuch the kitchen window.

Answer: (Trả lời)

1. Jane is thought lớn be very rich.

2. She is said lớn have won a special prize.

3. He is said to know five foreign languages.

4. The thief is thought lớn have got in through the kitchen window.

Tạm dịch:

1. Mọi tín đồ nghĩ rằng Jane hết sức giàu có.= Jane được suy nghĩ rằng cực kỳ giàu có.

2. Tín đồ ta bảo rằng cô vẫn giành được một giải đặc biệt. = Cô biết đến đã giành được một giải sệt biệt.

3. Mọi fan nói rằng anh ấy biết năm trang bị tiếng nước ngoài. = Anh ấy được bảo rằng biết năm trang bị tiếng nước ngoài.

4. Fan ta nhận định rằng tên trộm sẽ vào vào qua cửa sổ nhà bếp. = tên trộm được hiểu đã vào vào qua cửa sổ nhà bếp.

IV. Writing trang 189 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Write a biography of Mark Twain, using the following information: Known as one of the greatest American writers.

(Viết bài bác tiểu sử về Murk Twain, bằng cách sử dụng những thông tin sau: Được biết đến như là trong số những nhà văn khổng lồ nhất của Mĩ.)

Known as one of the greatest American writers

Real name: Samuel Langhorne Clemens

1835: born in Missouri

Childhood: grew up on the banks of the Mississippi River

During Civil War: – started writing

– worked as a newspaperman in Nevada và California

1870: married Olivia Langdon

Career: was also a famous lecturer, travelled around he country, giving talks on a variety of subjects

Works: – best novels: “The Adventures of Tom Sawyer”and “The Adventures of Huckleberry Finn”

– another novel: “Life on the Mississippi”, which told of his adventures on the river boats of his era

1909: last novel was written

1910: died at the age of 75

*

Answer: (Trả lời)

Mark Twain, one of the greatest American writers, was born in Missouri in 1835. His real name was Samuel Langhome Clemens. He spent his childhood on the riversides of the Mississippi River. Twain started writing during the Mississippi River During Civil War. He worked as a newspaperman in Nevada và California. In 1870, he married Olivia Langdon. He was also a famous lecturer and travelled around the country, giving talks on a variety of subjects. The “Life on the Mississippi” told about his adventures on the river boats. Among his novels are best ones: “The Adventures of Tom Sawyer” & “The Adventures of Huckleberry Finn”. He wrote his last novel in 1909, & he died, at the age of 75.

Tạm dịch:

Được biết đến như trong số những nhà văn to tướng nhất nước Mỹ

Tên thật: Samuel Langhorne Clemens

1835: sinh trên Missouri

Tuổi thơ: béo lên trên kè sông Mississippi

Trong thời Nội chiến: – bắt đầu viết

– thao tác làm việc như một bên báo sinh sống Nevada và California

1870: kết duyên với Olivia Langdon

Nghề nghiệp: cũng là 1 trong những giảng viên nổi tiếng, vẫn du hành mọi nước Anh, đàm phán về các chủ đề không giống nhau

Tác phẩm: – tiểu thuyết tốt nhất: “Những cuộc linh giác của Tom Sawyer” và “Những cuộc dò ra của Huckleberry Finn”

– một cuốn tiểu thuyết khác: “Cuộc sinh sống trên sông Mississippi”, nhắc về cuộc nhận thấy của ông trên những cái thuyền bên trên sông của thời đại ông

1909: tè thuyết ở đầu cuối được viết

1910: mất ở tuổi 75

Mark Twain, giữa những nhà văn lớn tưởng nhất của Mỹ, hình thành ở Missouri năm 1835. Tên thật của ông là Samuel Langhome Clemens. Ông đã trải qua thời thơ ấu của chính bản thân mình trên bờ sông Mississippi. Twain bắt đầu viết vào sông Mississippi trong cuộc nội chiến. Ông làm việc như một đơn vị báo sống Nevada cùng California. Năm 1870, ông kết thân với Olivia Langdon. Ông cũng là một trong những giảng viên nổi tiếng và đi khắp khu đất nước, nói những về nhiều chủ đề khác nhau. “Cuộc sống trên sông Mississippi” đề cập về cuộc nhận ra của ông trên các chiếc thuyền bên trên sông. Trong những các tiểu thuyết của ông là phần đông cuốn sách tốt nhất: “Những cuộc xiêu dạt của Tom Sawyer” với “Những cuộc nhận ra của Huckleberry Finn”. Ông viết cuốn tè thuyết cuối cùng của ông vào thời điểm năm 1909, và ông tạ thế ở tuổi 75.

G. Vocabulary (Phần từ vựng)

TừPhân loạiPhát âmNghĩa
belongingsn/bɪˈlɒŋɪŋz/đồ dùng, vật đạc
burialn/ˈberiəl/sự mai táng, chôn cất
chambern/ˈtʃeɪmbə(r)/gian buồng, phòng
dedicatev/ˈdedɪkeɪt/biếu, cống hiến
enlistv/ɪnˈlɪst/đăng ký, ghi sổ
eternaladj/ɪˈtɜːnl/vĩnh cửu, vĩnh hằng
groundn/ɡraʊnd/khoảng đất, bến bãi đất
impressivea/ɪmˈpresɪv/gây ấn tượng
proposev/prəˈpəʊz/đề nghị, đề xuất, chuyển ra
pyramidn/ˈpɪrəmɪd/hình chóp, tháp chóp, kim trường đoản cú tháp Ai Cập;
rampn/ræmp/đường dốc
representv/ˌreprɪˈzent/tiêu biểu, đại diện
spirala/ˈspaɪrəl/xoắn ốc
structuren/ˈstrʌktʃə(r)/cấu trúc, kết cấu
surpassv/səˈpɑːs/vượt, trội hơn
theoryn/ˈθɪəri/lí thuyết, trả thuyết
thronen/θrəʊn/ngai, ngai vàng vàng
tombn/tuːm/mộ, mồ, mả
treasuren/ˈtreʒə(r)/châu báu, kho báu

H. Grammar (Ngữ pháp)

Cấu trúc câu bị động dạng: It is said that/People say that

It is said that…/People say that… đều sở hữu chung một ý nghĩa: “Người ta tin rằng/cho rằng/nghĩ rằng….”.

Để viết câu bao gồm nghĩa giống với câu gốc bắt đầu bằng It is said that…/People say that… ta có các cách viết sau:

– Nếu động từ trong mệnh đề đầu và mệnh đề đồ vật hai thuộc thì, cùng thời điểm ta chuyển động từ thứ hai về nguyên mẫu gồm “to”

It + be + V1(ed/III) + that + S2 + V2 (s/es) S2 + be + V1(ed/III) + lớn + V2 (infinitive)

Ví dụ: It is said that many people are jobless after closing the factory. → Many people are said khổng lồ be jobless after closing the factory.

S1 + V1 + that + S2 + V2 S2 + be + V1(ed/III) + khổng lồ + V2(infinitive)

Ví dụ: People say that smoking causes cancer. → Smoking is said khổng lồ cause cancer.

– Nếu rượu cồn từ vào mệnh đề đồ vật hai biểu đạt hành động xẩy ra trước hành động của hễ từ vào mệnh đề sản phẩm công nghệ nhất, ta hoạt động từ vào mệnh đề thứ hai về thừa khứ phân trường đoản cú rồi thêm “to have” vào trước

It + is + V1(ed/III) + that + S2 + V2(ed) S2 + is + V1(ed/III) + to have + V2(ed/III)

Ví dụ: It is said that you were in Paris then. You are said to lớn have been in Paris then.

S1 + V1 + that +S2 + V2(ed) S2 + be + V1(ed/III) + lớn have + V2(ed/III)

Ví dụ: People say that he wrote poetry. He is said to lớn have written poetry.

– Nếu đụng từ làm việc mệnh đề đầu tiên ở thì lúc này đơn cơ mà động từ sinh sống mệnh đề vật dụng hai sinh hoạt thì bây giờ tiếp diễn, ta gửi động trường đoản cú tobe vào mệnh đề sản phẩm hai về nguyên mẫu đứng trước V-ing.

It + is + V1(ed/III)/ S1 + V1 + that + S2 + Be + V-ing S2 + be + V1(ed/III) + lớn + be + V-ing

Ví dụ: It is said that/People say that he is living a simple life. He is said khổng lồ be living a simple life.

– trường hợp trong mệnh đề lắp thêm hai gồm động từ khuyết thiếu (will, can, could,…) ta vứt động từ khiếm khuyết đó rồi thêm “to” vào trước cồn từ.

Xem thêm: Hãy So Sánh Sự Nở Vì Nhiệt Của Các Chất Rắn Lỏng Khí? Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Lỏng Và Chất Khí

It + is + V1(ed/III)/ S1 + V1 + that + S2 + Modal verbs + V2 + … S2 + be + V1(ed/III) + lớn + V2 + …

Ví dụ: It was thought /People thought that she would win the race. She was thought to lớn win the race.

Bài trước:

Trên đó là nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài bác tập trong Unit 16. The wonders of the world trang 178 sgk tiếng Anh 11 đầy đủ, gọn nhẹ và đúng chuẩn nhất. Chúc chúng ta làm bài bác Tiếng Anh tốt!