Write

     

Phần write phía dẫn bàn sinh hoạt cách viết một quãng văn bàn cãi và thực hành thực tế viết đoạn văn về học viên nên giỏi mặc đồng phục xuất xắc thường phục để mang đến trường. Bài học kinh nghiệm là nền móng để về sau viết các bài văn dài hơn. Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài bác tập mang tính tham khảo.


*

WRITE – UNIT 2: CLOTHING

This is how lớn present one side of an argument. It is used lớn persuade readers to lớn believe or vì chưng something. An argument should have: (Đây là cách trình diễn 1 ý kiến của một bên phía trong một bài bác tranh luận. Nó được thực hiện để thuyết phục bạn đọc tin tuyệt làm 1 điểm gì đó. Một bài xích tranh luận phải có)

Organization (Cấu trúc)

Language (Ngôn ngữ)

Introduction (Giới thiệu)

lets the reader know the writer’s point of view (cho người đọc biết cách nhìn của bạn viết)

My opinion is ...

Bạn đang xem: Write

I think ... (Ý kiến của tôi là ...

Tôi suy nghĩ ...)

Series of arguments (Chuỗi lý luận)

presents arguments in a logical way (one in each paragraph), gives examples where possible (trình bày cách thức một phương pháp lôgic (một lý lẽ trong mỗi đoạn văn), đưa ra ví dụ nếu như cần)

Firstly, ...

Secondly, ...

Finally....

Conclusion (Kết luận)

sums up the argument (Tổng hợp lại những lý lẽ)

Therefore. ...

Xem thêm: Các Thành Phần Cấu Tạo Của Cpu Gồm Những Thành Phần Nào, Các Thành Phần Cấu Tạo Của Cpu

In conclusion. ...

a) Read the topic and Outline A. Then read the passage. (Hãy đọc chủ thể và dàn bài xích A. Tiếp đến đọc đoạn văn.)

Secondary school students should wear uniforms (Học sinh trung học nên mặc đồng phục)

Outline A

Wearing uniforms: (Dàn bài bác A)

encourages students to lớn be proud of their school because the uniforms bear their school’s name. (khích lệ học sinh tự hào về trường của họ bởi vì đồng phục mang tên trường.)helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor. (giúp đỡ học sinh cảm thấy đồng đẳng về gần như phương diện, mặc dù họ gồm giàu hay nghèo.)is practical. No need lớn think of what to wear every day. (là mang tính chất thực tiễn. Không nhất thiết phải nghĩ xem đề xuất mặc gì mỗi ngày.)

Bài viết:

I think it is necessary for secondary school students to wear uniforms when they are at school. Firstly, wearing uniforms encourages students to be proud of being students of their school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school"s name. Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether they arc rich or poor. Finally,wearing uniforms is practical. You don’t have lớn think of what lớn wear every day. Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.

Dịch bài:

Tôi suy nghĩ với học sinh trung học thì câu hỏi mặc đồng phục lúc ở trường là bắt buộc thiết. Trước hết, câu hỏi mặc đồng phục khích lệ học viên tự hào là học viên của ngôi trường mình chính vì đồng phục sở hữu tên trường. Thứ hai, câu hỏi mặc đồng phục giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về phần đông phương diện, cho dù họ tất cả giàu giỏi nghèo. Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang ý nghĩa thực tiễn. Bạn không nhất thiết phải nghĩ xem đề nghị mặc gì mỗi ngày. Vị đó, học sinh ở các trường trung học nên mặc đồng phục.

b. Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you. (Bây giờ chúng ta hãy viết một quãng văn khoảng tầm 100 mang lại 150 từ. Nhưng lại lần này các bạn hãy ủng hộ cho chủ ý rằng học viên trung học đề xuất mặc thường phục. Dàn bài bác B có thể giúp bạn.)

Secondary school students should wear casual clothes (Học sinh trung học đề nghị mặc thường phục)

Outline B

Wearing casual elothes: (Mặc hay phụcJ

makes students feel comfortable. (làm học viên cảm thấy thoải mái.)gives students freedom of choice (sizes, colors, và fashions, etc.). (giúp học sinh tự vì chưng lựa lựa chọn (kích cỡ, color sắc, cùng phong cách, ...).makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes. (giúp học sinh cảm thấy lạc quan khi họ mặc những cỗ quần áo mến mộ tới trường.)makes school more colorful and lively. (làm trường học tập đầy color và chân thật hơn.)

Bài viết:

I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school. Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They don’t feel constrainted lớn wear uniforms that they vị not like. Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, và fashions of clothing they love. And for the other, parents bởi not worry about their clothes because their children can wear any clothing lớn school as long as it is clean & tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition. Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. Và what’s more it makes the school more colorful and lively. In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

Xem thêm: Biểu Hiện Của Chân Tay Miệng, Các Dấu Hiệu Nặng Và Hướng Dẫn Chăm Sóc

Dịch bài:

Tôi nghĩ rằng câu hỏi mặc thường phục là mong ước của học viên trung học tập khi chúng ta ở trường. Thứ nhất, mặc thường xuyên phục có tác dụng cho học sinh cảm thấy thoải mái. Chúng ta không cảm giác bị ràng buộc mặc đồng phục mà người ta không thích. Điều máy hai nữa là mặc thường phục cũng hoàn toàn có thể cho học viên tự bởi vì lựa chọn. Họ có thể chọn kích thước, màu sắc sắc, cùng thời trang của quần áo mà người ta yêu thích. Điều khác nữa là cha mẹ không lo lắng về xống áo của họ cũng chính vì con mẫu của họ rất có thể mặc xống áo đến trường miễn là nó thật sạch sẽ và gọn gàng. Nói cách khác đây là kỹ càng tích cực cho người nghèo vào điều kiện kinh tế khó khăn hiện tại nay. Cuối cùng, mặc thường xuyên phục hoàn toàn có thể làm cho học viên cảm thấy đầy niềm tin khi họ mặc quần áo hâm mộ của họ. Điều đó tạo cho trường học trở buộc phải đầy màu sắc và sinh động. Cuối cùng, theo tôi, toàn bộ các học sinh trung học buộc phải mặc hay phục.