Bài nghe nói tiếng anh lớp 7 unit 3 at home

     

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At home- part A1 What a lovely home!, 1289, Uyên Vũ,

Click để nghe: Your browser does not tư vấn the audio element.Click để download bài học:
*

Listen. Then practice with a partner: Hoa: What an awful day! You must be cold, Lan. Come in & have a seat. That armchair is comfortable. Lan: Thanks. What a lovely living room! Where are your uncle and aunt? Hoa: My uncle is at work & my aunt is shopping. Would you like some tea? Lan: No, thanks. I"m fine. Hoa: OK. Come và see my room. Lan: What a bright room! và what nice colors! Pink and write. Pink is my favorite color. Can I see the rest of the house? Hoa: Of course.

Listen. Then practice with a partner:

Hoa: What an awful day! You must be cold, Lan. Come in & have a seat. That armchair is

comfortable.

Bạn đang xem: Bài nghe nói tiếng anh lớp 7 unit 3 at home

Lan: Thanks. What a lovely living room! Where are your uncle và aunt?

Hoa: My uncle is at work and my aunt is shopping. Would you lượt thích some tea?

Lan: No, thanks. I"m fine.

Hoa: OK. Come & see my room.

Lan: What a bright room! & what nice colors! Pink & write. Pink is my favorite color. Can I see the rest of the house?

Hoa: Of course.

Hoa: This is the bathroom.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Tả Cảnh Đường Phố Vào Buổi Sáng Đạt Điểm 10, 9, Top 16 Bài Tả Cảnh Buổi Sáng Trên Đường Phố Lớp 5

Lan: What a beautiful bathroom! It has a sink, a tub & a shower.

Hoa: Yes. It"s very modern. Now come and look at the kitchen. You"ll love it.

Lan: Wow! What an amazing kitchen! It has everything: washing machine, dryer, refrigerator,

dishwasher, electric stove ...

Hoa: Yes. It"s very convenient. How about a drink, Lan? Would you like some orange juice?

Lan: What a great idea! I"d love some.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Chương 1 Đại Số 9, Đề Cương Ôn Tập Chương I

Xem những bài xích nghe giờ đồng hồ anh lớp 7 khác:

Bài Nghe tiếng Anh Lớp 7


Bài nghe nói giờ Anh lớp 7 Unit 3 At home- part A1 What a lovely home! giờ anh nhiều (SGK)


Đăng vị Uyên Vũ

Tin mới nhất Tiếng anh đa dạng (SGK)


*

bài xích nghe giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 14: Recreation

*

bài nghe giờ Anh lớp 11 Unit 13: Hobbies

*

bài bác nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 12: The Asian Games

*

bài xích nghe giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 11: Sources of energy

bài bác nghe giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 10: Nature in Danger

bài bác nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 9: The Post Office

Tin xem nhiều nhất tiếng anh ít nhiều (SGK)


bài xích Nghe tiếng Anh Lớp 7

bài bác Nghe tiếng Anh Lớp 6

bài xích nghe giờ Anh lớp 8

bài bác nghe tiếng Anh lớp 8 Unit 1: Leisure Activities

bài bác nghe tiếng Anh lớp 9

bài nghe tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Making Arrangement

tự khóa tìm kiếm kiếm tương quan bài nghe nói, bài xích nghe nói giờ Anh, bài xích nghe nói giờ đồng hồ Anh lớp 7, English Language, học tiếng Anh, Learning Part A What a lovely home, Part A What a lovely home! English 7, giờ Anh lớp 7, tiếng Anh phổ thông, unit 3 At home

Tin nổi bật Tiếng anh đa dạng (SGK)


35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ phiên bản
31 tình huống tiếng Anh phượt
20 đoạn clip học từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh phần 1
17 tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin câu hỏi làm
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh văn phòng
100 trường hợp tiếng Anh tiếp xúc thương mại
share
share
Tweet
nói qua
pin sạc 0
Tumblr

Web học Tiếng Anh Miễn Phí, giờ Anh Giao Tiếp, giờ Anh vấn đáp Xin vấn đề Làm, giờ đồng hồ Anh Cơ Bản, giờ Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn tổn phí vĩnh viễn

tandk.com.vn miễn giá tiền vĩnh viễn với hàng trăm ngàn tình huống tuy nhiên ngữ, hình ảnh và bài xích nghe đầy đủ. Không ngừng update mới.Hãy cùng làm cuộc sống đời thường tốt đẹp nhất hơn. Họ giàu gồm từ trong trái tim vì bọn họ luôn biết phân tách sẻ