Tiếng anh 12

     

1. Work in pairs. Discuss the difference between a graph and a chart; and how khổng lồ describe a pie chart. (Làm bài toán theo cặp. đàm đạo về sự khác biệt giữa một vật dụng thị cùng biểu đồ; cùng làm nỗ lực nào để diễn tả biểu vật hình tròn.)


Hướng dẫn viết:+ Charts & graphs represent a series of data but they are different from each other. Graphs are mainly used to represent variation in values over a period of time. Charts are used to lớn give information about the frequency of different quantities in a single pictorial representation.+ to lớn describe a pie chart we should specify the information (content) & proportion of each segment, which can be measured in percentages (%) or fractions (e.g. One-third, a quarter).

Bạn đang xem: Tiếng anh 12


Chú ý: Những thông tin được gạch men chân học tập sinh rất có thể thay thay để phù hợp với tình huống của riêng mình.


Tạm dịch: + Biểu đồ với đồ thị thay mặt cho một loạt dữ liệu nhưng bọn chúng khác với nhau. Đồ thị được sử dụng hầu hết để biểu cốt truyện thể giá trị trong một khoảng tầm thời gian. Những biểu đồ được thực hiện để đưa tin về tần suất những số lượng không giống nhau trong một hình hình ảnh duy nhất.+ Để trình bày biểu đồ gia dụng hình tròn, họ cần chỉ định tin tức (nội dung) và xác suất của từng phân khúc, có thể được đo bằng phần trăm (%) hoặc phân số (ví dụ: một phần ba, một trong những phần tư).


2. The pie chart below illustrates the forms of communication used by students in hãng intel Secondary School. Complete the mô tả tìm kiếm with the words in the box.

Xem thêm: Ngày Giờ Cúng Đất Ngày Nào Tốt 2021 Ngày Nào Giờ Nào Đẹp Nhất?


(Biểu thứ hình tròn dưới đây minh họa các bề ngoài truyền thông được sử dụng bởi những sinh viên trong trường Trung học tập Intel. Xong xuôi các biểu hiện với các từ vào hộp.)


*

*

Tạm dịch:Biểu đồ dùng tròn cho thấy các vẻ ngoài giao tiếp được ngưỡng mộ được lưu lại trong một cuộc điều tra được thực hiện tại ngôi trường Trung học Intel trong tháng 8 năm 2014. Dưới đó là một diễn đạt ngắn gọn về sở thích của học tập sinh. Mạng xã hội là được ghi dấn là hình thức giao tiếp được thương yêu nhất với phần nhiều là 27%. Điện thoại di động đứng thứ hai ở mức 23%. Gửi e-mail được ràng buộc nghiêm ngặt với chặt chẽ với tin nhắn tức thời với tầm 17% mỗi. Ít tốt nhất là đối mặt với làng mạc hội trực tiếp, nó thấp hơn 1% đối với gửi e-mail và nhắn thông tin thì.Để kết luận, phương thức media chiếm ưu vắt với học viên của ngôi trường Trung học Intel là mạng xã hội. Trong tất cả các hiệ tượng khác - nói chuyện điện thoại di động, giữ hộ email, chạm mặt mặt trực tiếp cùng tin nhắn ngay tắp lự - học sinh sử dụng tiếp xúc xã hội thẳng là không nhiều nhất.


3. Study the pie chart & write a paragraph of 130-160 words to lớn describe it. (Nghiên cứu các biểu đồ hình trụ và viết một đoạn 130-160 tự để biểu thị nó.)


Hướng dẫn giải:The pie chart shows students" preferred online resources recorded in a survey carried out at intel Secondary School Library in 2014. Following is a brief mô tả tìm kiếm of the students"preferences.We can see that a majority of students played interactive games, which rank the first at 30%. Fiction e-books line in the second at 20%, and are at 10% less than interactive games. Online magazines rank the third at 18% while non-fiction e-books trương mục for 15%. Online dictionaries are the fifth library resource at 11%. Only a minority of students, or 6%, used science journals, which is the least popular of all resources, and used fivefold less than the most preferred resource, interactive games.To conclude, the dominant khung of online resources used by the students at hãng intel Secondary School Library is interactive games. Of all the other resources - fiction e-books, online magazines, non-fiction e-books, online dictionaries and science journals - students used science journals the least.

Xem thêm: Hình Vẽ Cá Chép Hóa Rồng : Hơn Cả 1 Bức Tranh, Ảnh Cá Chép Hóa Rồng Đẹp


Tạm dịch:Biểu vật dụng tròn cho biết thêm các tài nguyên trực tuyến đường được ưa thích của học viên được lưu lại trong một cuộc điều tra được tiến hành tại thư viện Trường Trung học Intel vào thời điểm năm 2014. Dưới đó là một diễn tả ngắn gọn gàng về những sự thay đổi của học sinh.Chúng ta rất có thể thấy rằng phần lớn học sinh chơi trò chơi tương tác, xếp hạng thứ nhất là 30%. Sách điện tử viễn tưởng là thiết bị hai tại mức 20%, cùng thấp rộng 10% so với những trò đùa tương tác. Tạp chí trực tuyến xếp hạng thứ cha là 18% trong những khi sách năng lượng điện tử phi viễn tưởng chiếm phần 15%. Trường đoản cú điển trực con đường là khoáng sản thư viện máy năm ở tầm mức 11%. Chỉ có một vài ít sinh viên, hay 6%, áp dụng khoa học các tạp chí, ít thịnh hành nhất trong toàn bộ các mối cung cấp lực, và được sử dụng ít hơn 5 lần so với những tài nguyên ngưỡng mộ nhất - những trò đùa tương tác.Để kết luận, bề ngoài xếp hạng đầu của tài nguyên trực con đường được sử dụng bởi các học viên tại thư viện Trường Trung học tập Intel là trò đùa tương tác. Trong toàn bộ các tài nguyên không giống - sách năng lượng điện tử viễn tưởng, tạp chí trực tuyến, sách năng lượng điện tử phi viễn tưởng, tự điển trực đường và tạp chí công nghệ - học viên sử dụng tạp chí công nghệ ít nhất.