UNIT 5: READING (TRANG 62

     

Ask and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

I. BEFORE YOU READ (Trước lúc đọc)

*

Work in pairs. Ask và answer the questions.

Bạn đang xem: Unit 5: reading (trang 62

(Làm việc từng đôi. Hỏi và vấn đáp câu hỏi.)

1. How do you say in English the names of these universities? (Làm gắng nào để chúng ta gọi tên tiếng Anh của những trường đại học?)

=> - Hue University (Đại học Huế)

- Hanoi University of Architecture (Đại học bản vẽ xây dựng Hà Nội)

- Hanoi University of Natural Science (Đại học tập khoa học tự nhiên Hà Nội)

2. What university would you like to apply for and why? (Bạn muốn đk vào trường đại học và trên sao?)

=> I"d like to apply for Hue University because Hue is the only place where there are national historical remains left: such as royal palaces & tombs, etc.... Moreover, its Department of Court National Culture is the best of all, especially in folk music and dances. This is the most distinctive of our national culture, so we should conserve & safeguard it.

(Tôi mong mỏi xin học tại Đại học Huế vì chưng Huế là vị trí duy nhất còn lại của di tích lịch sử giang sơn như hoàng cung hoàng gia, lăng mộ vv .. Hơn nữa, bộ Văn hoá nước nhà của tand là giỏi nhất, đặc biệt là trong âm nhạc dân gian cùng điệu múa. Đây là đặc trưng nhất của văn hoá nước nhà của chúng tôi nên bảo đảm và bảo đảm nó.)

II. WHILE YOU READ(Trong lúc đọc)

Three students talk about their first impressions of university life. Read the passage and then đo the tasks that follow. (Ba sinh viên nói đến cảm nghĩ trước tiên của họ về cuộc sống ở đại học. Đọc đoạn văn và tiếp đến làm các bài tập kèm theo.)

Click tại phía trên để nghe:

 

Sarah

On the first weekend I went out with my new friends, walking around campus. It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine. The most exciting thing was that I didn"t have to lớn explain lớn my parents where I was going, who with, or what time I"d be home!

On Saturday night, I followed my roommate to a party. The people at the tiệc nhỏ were busy playing some game, & no one seemed to notice my existence. I suddenly felt so lonely. Fighting back tears, I ran back lớn my room, thinking I would never feel at home at college.

Ellen

My roommate left the window open all the time, even when it was 10 degrees Celsius out, and went to lớn bed at 10 every night. When she got sick after midterms, she blamed my typing and having a light on while she was trying lớn sleep.

At first, college was a little daunting. I graduated from a small school. After seeing the same people over & over for many years, it was amazing, but a little scary, khổng lồ be in a place where it seemed like I never saw the same person twice.

Brenden

The first year at college was probably the best and most challenging year of my life. Academically, I enjoyed it thoroughly. Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance lớn use my creativity and knowledge khổng lồ help society.

Socially, I made lots of new friends both through engineering và living at St John"s College on campus. The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities khổng lồ meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.

Hướng dẫn dịch:

 Sarah

Ngày vào buổi tối cuối tuần đầu tiên tôi đi dạo với những người bạn mới, đi bộ quanh khuôn viên đại học. Thật ham mê thú, nghĩ về tôi học tập trường đh thế nào, chạm chán những người rất có thể là những người bạn xuất sắc của tôi. Điều thú vị nhất là tôi không phải lý giải cho bố mẹ tôi đi đâu, đi cùng với ai với tôi cần về nhà lúc mấy giờ!

Vào một tối Thứ Bảy, tôi theo một chúng ta cùng phòng dự một giở tiệc. Những người ở buổi tiệc bận nghịch trò chơi, và trong khi không ai chú ý sự hiện lên của tôi. Thiên nhiên tôi cảm giác cô đơn. Rứa nén đa số giọt nước mắt, tôi chạy về phòng, nghĩ có lẽ rằng tôi không lúc nào cảm thấy dễ chịu ở trường đại học.

Ellen

Bạn thuộc phòng của tôi luôn để cửa sổ mở, trong cả khi bên phía ngoài 100C cùng đi ngủ lúc 10 giờ mỗi đêm. Khi chúng ta ấy bị bệnh sau hầu hết ngày thi giữa học kì, bận ấy đổ lỗi cho vấn đề tôi tiến công máy cùng để đèn sáng trong khi bạn ấy cố gắng ngủ.

Lúc đầu, trường đại học làm cho tôi chán nản lòng song chút. Tôi giỏi nghiệp ở 1 trường nhỏ. Sau khi gặp đi gặp gỡ lại cùng những người dân đó những năm, tôi ngạc nhiên, tuy nhiên hơi sợ, sống tại một nơi hình như tôi chưa bao giờ thấy thuộc một bạn hai lần.

Brenden

Năm đầu ở trường đại học có lẽ là năm đẹp nhất và thử thách nhất trong đời tôi. Về vấn đề học, tôi thật sự ưng ý thú. Gia nhập vào dự án Kĩ thuật nâng cấp cho tôi dịp thực hiện tính trí tuệ sáng tạo và kiến thức để giúp đỡ xã hội.

Về tiếp xúc (xã hội), tôi kết nhiều người mới qua ngành kỹ năng lẫn bài toán sống sinh hoạt khuôn viên trường Đại học Thánh Jhon. Chương trình chuyển động xã hội của các trường đại học cung ứng nhiều thời cơ để gặp mặt gỡ nhiều sinh viên không thuộc ngành kĩ thuật cũng như các kĩ sư khác, đa số người trong họ đã trở thành những người bạn thân của tôi.

Task 1: Complete the following sentences, using the right forms or the words in the box. (Hoàn chỉnh các câu sau. Cần sử dụng dạng đúng của không ít từ vào khung.)

campus blame scary challenge amazing

1. The new library was built in the centre of the…………..

2. They…………….the rise in oil prices for the big increase in inflation.

3. That"s the………………story I"ve ever heard.

4. Intelligent boys like to study something if it really………………them.

Xem thêm: Lịch Vạn Sự Tháng 1 Năm 2022 Dương Lịch, Lịch Vạn Niên Tháng 01 Năm 2022 Dương Lịch

5. The new oto goes at an…………………….speed.

Lời giải:

1 .The new library was built in the centre of the campus.

(Thư viện new được xây dựng vị trí trung tâm của khuôn viên.)

2 .They blamed the rise in oil prices for the big increase in inflation.

(Họ đổ lỗi mang lại sự tăng thêm giá dầu mang lại sự tăng thêm lạm phát.)

3. That"s the scariest story I"ve ever heard.

(Đó là mẩu truyện đáng hại nhất cơ mà tôi từng nghe.)

4. Intelligent boys like to study something if it really challenges them.

(Những đứa con trẻ thông minh mong muốn học một cái gì đấy nếu thiệt sự thử thách chúng.)

5. The new car goes at an amazing speed.

(Xe bắt đầu đi với vận tốc kinh ngạc.)

Task 2: Find out who: (Tìm ra ai.)

a. Attended a tiệc nhỏ on the first weekend at college.

b. Didn"t get on very well with the roommate.

c. Was not used to lớn meeting different people every day at college.

d. Liked having a chance to lớn be creative.

e. Was very excited about going lớn college.

f. Enjoyed the first year at college.

Sarah: (1)________ (2)__________

Ellen: (3)________ (4)___________

Brenden: (5)_______ (6)___________

Lời giải:

Sarah: 

a. Attended a party on the first weekend at college. (đã tham gia một buổi tiệc vào ngày cuối tuần đầu tiên sinh hoạt trường đại học.)

e. Was very excited about going lớn college. (rất vui mừng khi lên đại học.)

Thông tin: “On Saturday night, I followed my roommate to lớn a party.”

“It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine.”

Ellen:

 b. Didn"t get on very well with the roommate. (đã không có côn trùng quan hệ tốt với bạn cùng phòng.)

c. Was not used to lớn meeting different people every day at college.(đã ko thường gặp gỡ những người dân khác hằng ngày tại ngôi trường đại học.)

Thông tin: “When she got sick after midterms, she blamed my typing and having a light on while she was trying to sleep.”

“a little scary, khổng lồ be in a place where it seemed like I never saw the same person twice.”

Brenden:

d.liked having a chance lớn be creative. (thích có cơ hội sáng tạo.)

f.enjoyed the first year at college. (tận hưởng năm đầu tiên ở trường cao đẳng.)

Thông tin: “Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance lớn use my creativity và knowledge to lớn help society.”

“The first year at college was probably the best và most challenging year of my life.”

Task 3 : Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What did Sarah vị on the first weekend? (Sarah đã làm gì trong tuần đầu tiên? )

=> She went out with her new friends, walking around the campus.

Xem thêm: Mẫu Backdrop Phông Nền Sinh Nhật Người Lớn, Phông Nền Sinh Nhật Đẹp

(Cô đi dạo với đồng đội mới, quốc bộ quanh khuôn viên.)

Thông tin: (câu thứ nhất đoạn 1)

2. Why did Sarah feel so lonely at the party? (Tại sao Sarah cảm thấy đơn độc trong bữa tiệc?)

=> Because she felt no one seemed to lớn nolice her (Bởi bởi vì cô ấy cảm xúc không ai bên cạnh đó nuông chiều cô ấy. )

Thông tin: “The people at the các buổi party were busy playing some game, và no one seemed khổng lồ notice my existence. I suddenly felt so lonely.”

3. What problems did Ellen have with her roommate? ( Ellen có vấn đề gì với chúng ta cùng phòng của cô?)

=> Her roommate left the window mở cửa all the time, even in the cold weather, went to bed late và blamed her typing & having the light on. (Bạn thuộc phòng của cô ý đã luôn để cửa sổ mở, trong cả trong tiết trời lạnh giá, đi ngủ muộn với đổ lỗi cho chính mình ấy gõ phím máy tính xách tay và nhằm đèn sáng. )

Thông tin: (đoạn thứ nhất của Ellen)

4. What did Brenden think about his first year at college? ( Brenden đã nghĩ gì về năm đầu tiên của bản thân mình tại trường đại học?)

=> He thought it was probably the best and most challenging year of his life. (Anh nghĩ về đó có lẽ rằng là năm cực tốt và đầy thử thách nhất vào cuộc đời. )

Thông tin: “The first year at college was probably the best & most challenging year of my life.”

5. What does the social calendar of the colleges provide him? (Chương trình chuyển động xã hội của những trường đại học hỗ trợ cho anh ta?)

=> It provides him with a lot of opportunities to meet non-engineering students as well as other engineers. (Nó cung cấp cho anh ta những cơ hội gặp gỡ sinh viên không kỹ thuật cũng như các kỹ sư khác.)

Thông tin: “The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities to meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.”