UNIT 7 LỚP 9 LISTEN AND READ

     

Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 E. Read trang 60-61

Loạt bài xích soạn, giải bài xích tập tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Read sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 9 dễ dàng chuẩn bị bài để học giỏi môn tiếng Anh lớp 9.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 9 listen and read

*

E. Read (Trang 60-61 SGK giờ đồng hồ Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

In Western countries, electricity, gas, và water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively but also save money.

For most North American households, lighting accounts for 10 percent lớn 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs và last eight times longer. Therefore consumers can save about US$7 to US$21 per bulb.

In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines, and tumble dryers. The label tells the consumers how much energy efficiency each mã sản phẩm has, compared with other appliances in the same category.

Ultimately, these innovations will save money as well as conserve the Earth"s resources.

Hướng dẫn dịch:

Ở những nước phương Tây, điện, khí đốt với nước không hẳn là mặt hàng xa xỉ mà lại là nhu cầu phẩm. Các công ty ngày nay ý thức được tín đồ tiêu thụ hy vọng những thành phầm không chỉ hoạt động hữu hiệu nhưng còn tiết kiệm chi phí tiền.

Đối với số đông gia đình sinh sống Bắc Mĩ, vấn đề thắp sáng chiếm phần 10% cho 15% hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, con số này có thể giảm vì chưng việc sửa chữa thay thế bóng đèn tròn 100 oắt thường thì bằng bóng tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng. Phần nhiều bóng này áp dụng 1/4 điện của trơn tiêu chuẩn chỉnh và bền vội vàng 8 lần. Vày đó, bạn tiêu thụ rất có thể tiết kiệm khoảng chừng 7 cho 21 đô la cho từng bóng.

Ở châu Âu, bài bản dán nhãn trên những tủ lạnh, tủ đông, đồ vật giặt cùng máy sấy. Nhãn nói cho người tiêu cần sử dụng biết hiệu suất tiết kiệm tích điện là bao nhiêu khi đối chiếu với các vật dụng khác cùng loại.

Sau hết, những thay đổi này sẽ tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền cũng tương tự bảo tồn các tài nguyên của trái đất.

a) Which of the following is the best summary of the passage. (Câu làm sao dưới đây là câu cầm tắt đúng nhất mang lại đoạn văn trên.)

Gợi ý:

3. North American và European countries are interested in saving money & natural resources.

Xem thêm: Translation Of Proverb " Đi 1 Ngày Đàng Học 1 Sàng Khôn Tiếng Anh

b) Answer the questions. Write the answers in your exercise book. (Rrả lời những câu hỏi. Viết những câu trả lời của người tiêu dùng vào vở bài xích tập.)

1. What are Western consumers interested in? (Điều mà người sử dụng phương Tây ân cần là gì)

=> Western consumers are interested in both the quality and money-saving feature of the products.

2. What can we vị to spend less on lighting? (Những gì chúng ta có thể làm gì để giá thành ít về chiếu sáng?)

=> lớn spend less on lighting, we can replace ordinary light bulbs with energy-saving bulbs.

3. Mrs. Jones uses only two ordinary bulbs và she pays US$8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy-saving bulbs instead? (Bà Jones chỉ thực hiện hai láng đèn thường thì và bà nên trả 8 đôla Mỹ mang lại chiếu sáng. Bà ấy sẽ trả từng nào tiền nếu như bà ấy thực hiện hai đèn điện tiết kiệm tích điện thay thế?)

=> Mrs. Jones will pay only US$2 for lighting.

4. What is the purpose of the labeling scheme? (Mục đích của chương trình ghi nhãn là gì?)

=> The labeling scheme tells the consumers how much energy efficiency each model has.

5.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Văn Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước Siêu Hay

Why should we save energy? (Tại sao chúng ta nên tiết kiệm ngân sách năng lượng?)

=> We should save energy to lớn save money as well as conserve the Earth"s resources.