SPEAKING

     

Bài viết phía dẫn biện pháp học và cách giải bài xích tập của phần speaking về chủ thể Life in the future, một công ty điểm rất rất đáng quan trung khu trong công tác tiếng Anh 12. Hãy thuộc điểm qua những từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo nhắc nhở giải bài tập bên dưới đây.


*

Task 1.Look at the newspaper cuttings from the future, and say what will happened by the kết thúc of the 21stcentury.

Bạn đang xem: Speaking

(Hãy chú ý vào các mẩu báo của tương lai, cùng nói hồ hết điều sẽ xẩy ra vào vào cuối thế kỷ 21.)

By the end of the 21stcentury, Chinese astronauts will have landed on Mars. (Cuối cố kỉnh kỉ 21, những phi hành gia china sẽ hạ cánh bên trên sao Hỏa.)By the end of the 21stcentury, the third thành phố on the moon will have been declared open. (Cuối cầm kỉ 21, tp thứ 3 cùng bề mặt trăng sẽ tiến hành tuyên ba khánh thành.)By the kết thúc of the 21stcentury, scientiest will have found a cure for the common cold. (Cuối cố gắng kỉ 21, những nhà kỹ thuật sẽ tìm kiếm ra cách tiến hành chữa dịch cảm lạnh.)By the end of the 21stcentury, the oldest world citizen will have celebrated her 150th birthday. (Cuối nắm kỉ 21, công dân già nhất trái đất sẽ chúc mừng sinh nhật lần đồ vật 150 của bà ấy.)By the over of the 21stcentury, Vietnam tourism will have welcomed the fiftieth holiday-maker back from Jupiter. (Cuối thế kỉ 21, du lịch Việt nam sẽ đón nhận người đi ngủ mát đồ vật 50 về bên từ sao Mộc.)By the over of the 21stcentury, the first oto running on sea water will have been finished. (Cuối gắng kỉ 21, chiếc ô tô chạy bằng nước biển đầu tiên sẽ được hoàn thành.)

Task 2.Work in pairs.Which of these predictions are likely/unlikely to lớn happen? Give at least two reasons for each.(Làm vấn đề theo cặp. Hầu hết dự báo nào gồm khả năng/không có công dụng xảy ra? Đưa ra ít nhất hai lí do cho mỗi dự báo.)

I think it"s very unlikely that by the kết thúc of the 21stcentury, Chinese astronauts will have landed on Mars because it"s too far from the earth.Tôi nghĩ vô cùng ít kỹ năng cuối ráng kỉ 21 những phi hành gia china sẽ hạ cánh bên trên Sao Hỏa do nó vượt xa từ Trái Đất.I think it"s very likely that scientists will have found a cure for the common cold by the over of the 21stcentury thanks to lớn the development of science and technology.Tôi nghĩ về rất có chức năng các nhà kỹ thuật sẽ đưa ra được phương thức chữa dịch cảm rét cuối cố kỉ 21 nhờ bao gồm sự cách tân và phát triển của kỹ thuật và công nghệ.In my opinion, it"s unlikely that by the over of the 21stcentury people will be living khổng lồ the age of 150 because there will be more and more diseases.Theo chủ ý của tôi, khôn xiết ít kỹ năng cuối thay kỉ 21 con bạn sẽ sinh sống tới 150 tuổi vì càng ngày càng có nhiều căn bệnh hơn.I think it"s very likely that by the over of the 21stcentury, people will be living lớn the age of 100 or more, even to 150, because living standards will be/ have been improved & the cures for fatal diseases will be/have been found.Tôi suy nghĩ rất có công dụng cuối núm kỉ 21 con người sez sống mang lại 100 tuổi hoặc hơn, thậm chí còn là 150 tuổi cũng chính vì mức sinh sống sẽ/đã được nâng cao và những cách chữa trị trị những bệnh hiểm nghèo sẽ/đã được tìm kiếm ra.I think it"s very unlikely that by the end of the 21stcentury, people will have travel to lớn Mars or dòng jupiter because it"s too hot/cold and they are very far from our earth. It’s too costly for us to travel there as well./ It’s just impossible to vị that.

Xem thêm: Please Wait - Vẽ Tranh Đề Tài Chú Bộ Đội Lớp 3

Tôi nghĩ khôn xiết ít kĩ năng cuối thế kỉ 21 con bạn sẽ đi đến Sao Hỏa hoặc sao Mộc cũng chính vì nó khôn xiết nóng/lạnh và nó vô cùng xa Trái Đất. Nó cũng tốn hèn cho bọn họ đi đến đó./Nó ko thể để gia công được điều đó.

Task 3.Work in groups. Make some more predictions about what life will be lượt thích one hundred years from now.(Làm bài toán nhóm. Hãy đưa ra một vài dự đoán nữa về cuộc sống đời thường sẽ ra sao trong 100 năm nữa.)

I think we won"t need money or credit cards by the year 2117 because there won"t be any stores by then. We"ll bởi vì all our shopping through computers or interactive TV.Tôi nghĩ chúng ta sẽ không yêu cầu tiền hoặc thẻ tín dụng vào thời điểm năm 2117 bởi vì sẽ không có bất cứ cửa sản phẩm nào vào mức đó nữa. Bọn họ sẽ làm tất cả công việc mua sắm qua laptop hoặc truyền ảnh có liên kết Internet.I believe that schools will no longer be necessary thanks khổng lồ the Internet and other new technologies.Tôi tin rằng trường học sẽ không cò quan trọng nữa nhờ tất cả Internet và các technology mới khác.I think it’s very likely that life will be easier and more comfortable one hundred years from now thanks lớn the great developments in Science and technology.Tôi cho là rất có thể cuộc sống sẽ thuận tiện hơn và dễ chịu hơn 100 năm sau nhờ tất cả sự cách tân và phát triển vượt bậc của công nghệ và kĩ thuật.But the living environment will be much worse because of the growing rate of pollution, unless there are no appropriate measures for it.

Xem thêm: Ý Nghĩa Lì Xì Tết & Những Con Số Lì Xì Ý Nghĩa Trong Dịp Tết Nhâm Dần 2022

Nhưng môi trường xung quanh sống vẫn xấu hơn không hề ít bời vị sự ngày càng tăng dân số nếu như không tồn tại các phương án thích hợp.