Unit 9 Lớp 10 Reading

  -  

Bài học Reading Unit 9 giờ đồng hồ Anh lớp 10 hướng dẫn các em đọc hiểu chủ đề về thế giới dưới lòng đại dương. Qua bài học hi vọng giúp những em không ngừng mở rộng thêm vốn phát âm biết và tài năng cho mình.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 10 reading


Tóm tắt bài bác giảng

1. Before You Read Unit 9 Lớp 10

2. While You Read Unit 9 Lớp 10

2.1. Unit 9 Reading Task 1

2.2.Unit 9 Reading Task 2

3. After you read Unit 9 Lớp 10

4.Bài dịch Reading Unit 9 Lớp 10

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Reading Unit 9 Lớp 10


Work with a partner. Look at the map and give the Vietnamese names for the oceans on the map. (Làm câu hỏi với chúng ta học. Quan sát vào bạn dạng đồ và viết tên các đại dương trên phiên bản đồ bằng tiếng Việt.)

*

Guide lớn answer

Antarctic Ocean: phái nam Băng Dương

Arctic Ocean: Bắc Băng Dương

Atlantic Ocean: Đại Tây Dương

Indian Ocean: Ấn Độ Dương

Pacific Ocean: tỉnh thái bình Dương

Work with a partner. Look at the pictures below. Can you name the sea animal in each picture? The first letter of the word has been given to help you. (Làm việc với các bạn học. Chúng ta cũng có thể gọi tên những động đồ vật biển trong mỗi bức tranh? Chữ cái đầu tiên của từ đang được mang đến sẵn giúp bạn.)

*

Guide to answer

Seal: hải cẩu

Jellyfish: nhỏ sứa

Turtle: rùa biển

Shark: cá mập


2. While You Read Unit 9 Lớp 10


2.1. Unit 9 Reading Task 1

The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with one of them. There are more words than needed. (Các từ vào khung mở ra trong đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trống một từ trong những đó. Có không ít từ hơn đề nghị thiết.)

gulf oversized biodiversity challenges investigate tiny

simples provide

Guide lớn answer

1. Tiny 2. Investigate 3. Gulf 4. Biodiversity 5. Samples


2.2. Unit 9 Reading Task 2

Read the passage again & then answer the following questions. (Đọc lại đoạn văn và vấn đáp các thắc mắc sau.)

1.What percentage of the earth"s surface is covered by seas and oceans? (Bao nhiêu phần trăm mặt phẳng trái đất được bao phủ bởi đại dương và đại dương?)

2.How bởi vì scientists now overcome the challenges of the depth? (Các nhà khoa học đã vượt qua thách thức của độ sâu như vậy nào?)

3.What can submarines bởi vì to help scientists know about the undersea world? (Tàu ngầm rất có thể giúp gì cho các nhà khoa học mày mò thế giới đại dương?)

4.What can we learn from the satellite photos? (Chúng ta hoàn toàn có thể biết được gì qua các hình ảnh vệ tinh?)

5.What are the three groups of marine plants & animal? (Ba nhóm động thực vật biển khơi là những nhóm nào?)

6.What would happen if the sea biodiversity were not maintained? (Điều gì sẽ xảy ra nếu hệ sinh thái xanh biển ko được duy trì?)

Guide khổng lồ answer

1. 75% of the earth"s surface is covered by sea & oceans.

2. They now overcome the challenges of the depth by using modern devices.

3. They investigate the seabed & bring samples of the marine life back lớn the surface for further study.

4. We can know a wide range of information, including water temperature, depth và the undersea population.

5. They are those that live on or depend on the bottom like the starfish, those that move independently of water currents and those that are carried along by the currents.

6. The marine life would be at stake if the sea bioadversily was not maintained.


3. After you read Unit 9 Lớp 10


Work in pairs. Complete the summary of the reading passage by filling each blank with a word or phrase given in the box below. (Làm vấn đề theo cặp. Xong xuôi bài cầm tắt của bài xích đọc bằng cách điền vào mỗi vị trí trống một từ hoặc cụm từ đã đến trong khung bên dưới.)

Guide lớn answer

1. Three-quarters

2. Mysterious

3. Modern

4. Discoveries

5. Biodiversity

6. Huge

7. Plants và animals

8. Closely connected


4. Bài dịch Reading Unit 9 Lớp 10


Chỉ bao gồm một biển cả duy nhất. Nó được chia thành năm phần không giống nhau: tỉnh thái bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, phái mạnh Băng Dương với Bắc Băng Dương. Cũng còn có rất nhiều biển, vùng, vịnh nhỏ tuổi hơn là một phần của những đại dương ấy. Những biển khơi này chiếm phần 75% mặt phẳng trái đất. Nhiều thế kỷ nay những kín nằm sâu dưới lòng biển lớn đã thách thức con người. Tuy nhiên, những nhà khoa học hiện nay với các trang thiết bị tân tiến đã thừa qua được những thách thức của đại dương. Con tín đồ đưa tàu ngầm đi điều tra đáy biển lớn và chuyển lên bờ phần đa mẫu sinh vật biển lớn để nghiên cứu và phân tích thêm. Số đông bức ảnh chụp tự vệ tinh cung ứng rất các thông tin, bao gồm nhiệt độ nước biển, độ sâu và các cư dân dưới biển. Nếu không tồn tại những technology hiện đại, họ sẽ chẳng lúc nào có những tin tức quí giá như thế.

Động, thực vật hải dương được tạo thành ba đội chính. Team sống nhờ vào và chịu ảnh hưởng vào tầng đáy như chủng loại sao biển. Nhóm động vật hoang dã bơi như các loài cá với cá mập di chuyển không phụ thuộc vào làn nước trong khi những loài sinh vật nhỏ dại bé không giống bị dòng nước cuốn trôi đi như loại sứa biển. Động thực vật biển dù là kích thước nhỏ tuổi bé tốt to quá kích thước đều góp phần vào sự phong phú và đa dạng sinh học tập của biển. Nếu như sự nhiều mẫu mã sinh học này không được duy trì, sinh đồ gia dụng biển sẽ bị đe dọa.


1/ Tsunami,Japanesewordmeaning “harbor wave,” used as the scientific term for seismic sea waves that can cause catastrophic damage when they hit a coastline.

2/ Since 1819, about 40 tsunamis have struck the Hawaiian Islands.

Xem thêm: Ghi Lại Cảm Xúc Của Bài Thơ Mẹ Của Trần Quốc Minh ), Bài Thơ Mẹ (Trần Quốc Minh)

3/ Tsunamis can be generated by an undersea earthquake, an undersea landslide, the eruption of an undersea volcano, or by the force of an asteroid crashing into the ocean.

4/ When the ocean floor is uplifted or offset during an earthquake, a phối of waves is created similar to lớn the concentric waves generated by an object dropped into the water.

5/ The most frequent cause of tsunamis is an undersea earthquake.

6/ Most tsunamis originate along the Ring of Fire, a zone of volcanoes & seismic activity, 32,500 km (24,000 mi) long, which encircles the Pacific Ocean.

7/ Atsunamicanhavewavelengths, or widths (the distance between one wave crest to the next), of 100 lớn 200 km (60 khổng lồ 120 mi), và may travel hundreds of kilometers across the deep ocean, reaching speeds of about 725 khổng lồ 800 km/h (about 450 lớn 500 mph).

8/ People onboard a ship passing over it would not even notice the tsunami.

9/ A tsunami is not one wave but a series of waves.

10/ Upon entering shallow coastal waters, however, the waves suddenly grow rapidly in height.

11/ In the deep ocean, the waves may be only about half a meter (a foot or two) high.

12/ When the waves reach the shore, they may be 15 m (50 ft) high or more.

Xem thêm:

Key

1 – 3 – 5 – 4 – 6 – 2 – 7 – 9 – 11 – 8 – 10 – 12


Câu 1:Read the following passage carefully, and then select the best option A, B, C or D to lớn complete itApproximatelyone-third of the Arctic (1) _______ is underlain by continental shelf, (2) _______ includes a broad shelf north of Eurasia and the narrower shelves of North America và Greenland. Seaward of the continental shelves (3) _______ the Arctic Basin proper, which is subdivided (4) _______ a mix of three parallel ridges & four basins (also (5) _______ as deeps). These features were discovered and explored (6) _______ in the late 1940s. The Lomonosov Ridge, the major ridge, cuts the Arctic Basin (7) _______ in half, extending as a submarine bridge 1,800 km (1,100 mi) (8) _______ Siberia lớn the northwestern tip of Greenland. Parallel (9) _______ it are two shorter ridges: the Alpha Ridge on the North American (10) _______, defining the Canada and Makarov basins, & the Arctic Mid-Ocean Ridge on the Eurasian side, defining the Nansen & Amundsen basins. The average depth of the Arctic Ocean is only 1,300 m (4,300 ft) because of the vast shallow expanses on the continental shelves. The deepest point in the Arctic Ocean is 5,450 m (17,880 ft).