SPEAKING

     

2. Read the text in the READING section again. Complete the table below. Include your ideas, if necessary.

Bạn đang xem: Speaking


*

*

một loạt các vấn đề môi trường xung quanh như mưa axit, hiệu ứng công ty kính, sự rét lên trái đất và những vấn đề về mức độ khỏe


Student A: We are facing severe environmental pollution despite the fact that many world organisations are working hard khổng lồ reduce it.

Student B: Well, it is a result of human activities in modern times. For example, air pollution is a consequence of fossil fuel burning by motor vehicles, factories, aircraft và rockets.

Student A: You"re right. It leads lớn a series of environmental problems such as acid rain, greenhouse effect, global warming and health problems.

Student B: Well, if this goes on, the Earth may soon become a dangerous place lớn live on. Therefore, we must bởi vì something before it is too late.

Tạm dịch:

Học sinh A: họ đang đối mặt với độc hại môi trường cực kỳ nghiêm trọng mặc dù rằng nhiều tổ chức triển khai đang làm việc vất vả để sút thiểu nó.

Học sinh B: À, nó là hiệu quả của những vận động con bạn trong thời hiện nay đại. Ví dụ ô nhiễm và độc hại không khí là hiệu quả của vấn đề đốt nguyên nhiên liệu hóa thạch của những phương một thể xe cộ, công ty máy, máy bay và tôn lửa.

Học sinh A: chúng ta nói đúng. Nó dẫn đến một loạt những vấn đề môi trường xung quanh như mưa axít, hiệu ứng bên kính, trái đất ấm lên và những vấn đề sức khỏe.

Xem thêm: Các Tên Hay Cho Bé Gái Hay Và Ý Nghĩa, Mang Lại Nhiều May Mắn

Học sinh B: À, nếu điều đó tiếp tục, trái đất có lẽ sớm biến đổi một nơi gian nguy để sống. Bởi vậy, bọn họ phải làm nào đấy trước khi quá muộn.


4. Work in groups. Choose one of the types of pollution in 2. Use the information from the table to prepare a similar conversation as in 3.


(Làm theo nhóm. Lựa chọn một loại ô nhiễm trong mục 2. Sử dụng thông tin từ bảng để chuẩn bị cho bài xích đàm thoại.)


Hướng dẫn giải:

Student A: Our earth is having the severe soil pollution. The soil is very harmful now.

Student B: Yes, It is the result of human activities. People use fertilizer and spray pesticides, threw harmful rubbish and chemicals in the river.

Student A: These cause the vegetation contaminated và the the decrease of soil fertility. This leads the negative unilization of land.

Tạm dịch:

Học sinh A: Trái đất chúng ta dang bao gồm sự độc hại đất nghiêm trọng. Đất hiện nay rất độc hại.

Học sinh B: Đúng vậy, nó là hiệu quả của hoạt động con người. Tín đồ ta sử dụng phân bón với phun thuốc trừ sâu, ném rác rến và chất hóa học gây sợ hãi xuống sông.

Xem thêm: Ngắm Kết Quả Sau Khi Uống Cần Tây Bị Nổi Mụn, Uống Nước Ép Cần Tây Để Trị Mụn Trong 15 Ngày

Học sinh A: phần nhiều điều này tạo nên thực vật bị truyền nhiễm độc và việc giảm độ màu mỡ của đất. Điều này dẫn đến tận dụng khu đất một phương pháp tiêu cực.


5. Act out the conversation you have prepared. (Diễn bài bác thoại mà lại em đã chuẩn chỉnh bị.)