Ước chung của 24 và 30

  -  

Bạn đang thắc mắc về kiến thức ước chung lớn nhất. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu chia sẻ kiến thức ước chung lớn nhất để nắm vững kiến thức và áp dụng vào bài tập nhé. 


1. Ước chung lớn nhất là gì? 

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói b là ước số của a.

Bạn đang xem: ước chung của 24 và 30

Ví dụng như ước của 6 là 1,2,3,6. 

Số lớn nhất chắc chắn các bạn đã biết ví dụ như 2,4,6 thì 6 là số lớn nhất. 

Ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai hay nhiều số là Sự kết kế giữa 2 yếu tố ước chung và lớn nhất. 

Ký hiệu ước chung lớn nhất của a và b là ƯCLN(a,b).

Ví dụ: Tìm ƯCLN(24, 30)

Ư(24) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24}

Ư(30) = {1, 2, 5, 6, 30}

Vậy ƯCLN(24, 30) = 6.

2. Cách tìm ước chung lớn nhất

Cách 1: Liệt kê tất cả các ước của các số mà bạn cần tìm

Để tìm ước chung lớn nhất của các số, ta tìm tập hợp các ước của từng số đó. Sau đó chọn ước chung lớn nhất.

Ví dụ: Tìm Ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên 27 và 45.

Đầu tiên ta tìm tập hợp các ước của 27 và 45.

Ư(27) = { 1, 3, 9, 27 }

Ư(45) = { 1, 5, 9, 45 }

Tìm tập ướng chung : 1,9

Vậy ƯCLN (27,45) = 9

Cách 2: Phân tích các số ra thừa số nguyên tố


Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các tích thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Bài Văn Tả Người Mẹ Lớp 5, 6 Hay Nhất, Dàn Ý Tả Mẹ Lớp 5 Hay Nhất

Tích đó là ƯCLN phải tìm.


Ví dụ: Tìm ƯCLN(24, 30)

20 = 2x2x5

30 = 2x3x5

Ta có: các thừa số nguyên tố chung là 2 và 5.

Vậy ƯCLN(20, 30) = 2 x 3 = 10

Cách 3: Tìm ƯCLN bằng bội chung nhỏ nhất (BCNN) (điều kiện a, b khác 0)

Ước chung lớn nhất của a và b có thể tính bằng cách lấy tích của a và b chia cho bội chung nhỏ nhất (BCNN) của a và b.

Ví dụ: Tìm ƯCLN(12, 30)

B(12) = {0, 12, 24, 36, 48, 60,…}

B(30) = {0, 30, 60,…}

Ta có: BCNN(12,30) = 60

Vậy ƯCLN(12,30) = 12.30:60 = 6

3. Những lưu ý khi tìm ước chung lớn nhất

Trong các số các bạn cần tìm ước chung có 1 số là 1 thì ước chung lớn nhất của các số đó là 1.

Ví dụ: ƯCLN(1, 24, 40) = 1

Nếu các số đã cho mà không có thừa số nguyên tố chung thì ước chung lớn nhất của số đó là 1. Hay các số đều là các số nguyên tố thì ước chung lớn nhất là 1.

Ví dụ: Số 5 và 7 không có thừa số nguyên tố chung nên ƯCLN(5,7) = 1

Trong các số có các số là số nguyên tố cùng nhau.

Ví dụ: ƯCLN (6,35) = 1 nên 6 và 35 là hai số nguyên tố cùng nhau.

Xem thêm: Chúc Mừng Sinh Nhật Công Ty Hay, Ý Nghĩa, Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Công Ty Ý Nghĩa

Trong các số đã cho, nếu có số nhỏ nhất là ước của các số còn lại thì ước chung lớn nhất của các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy.