VẤN ĐỀ THỔ ĐỊA LÀ CÁI CỐT CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN DÂN QUYỀN

  -  
*

*

Cùng Top lời giải trả lời đúng đắn nhất cho thắc mắc trắc nghiệm: “Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “vấn đề ông địa là loại cốt của bí quyết mạng bốn sản dân quyền”?” kết hợp với những con kiến thức không ngừng mở rộng về Luận cương chính trị tháng 10/1930 là tài liệu hay dành cho chúng ta học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền

Trắc nghiệm: Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ công là loại cốt của bí quyết mạng bốn sản dân quyền”?

A. Luận cương chính trị (10-1930)

B. Chủ yếu cương vắn tắt, sách lược vắn tắt (2-1930)

C. Chỉ thị ra đời hội phản bội đế đồng minh (11-1930)

D. Thông thường quanh vấn đề chế độ mới (10-1936)

Trả lời: 

Đáp án A:  Luận cương chính trị (10-1930)

Văn khiếu nại nào của Đảng nhấn mạnh vấn đề “vấn đề ông địa là dòng cốt của biện pháp mạng bốn sản dân quyền” là luận cương chủ yếu trị (10-1930)

Kiến thức tham khảo về Luận cương chính trị mon 10/1930.


1. Luận cương bao gồm trị mon 10/1930.

- thực trạng lịch sử:

+ Sau Hội nghị thành lập Đảng, cương cứng lĩnh với điều lệ của Đảng được kín đáo đưa vào quần chúng. Phong trào cách mạng cải tiến và phát triển mạnh và tiến dần lên thành cao trào.

+ mon 04/1930, sau một thời hạn học tập sinh hoạt Liên Xô, bè bạn Trần Phú quay trở lại nước, được bổ sung vào Ban Chấp hành lâm thời và được phân công cùng Ban hay vụ trung ương dự luận bàn cương chủ yếu trị của Đảng.

- nội dung luận cương: Trên cửa hàng phân tích đặc điểm, tình hình XH trực thuộc địa nửa phong kiến, xác định:

+ Về xích míc giai cấp: Mâu thuẫn diễn ra gay gắt “một bên thì thợ thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ; một bên thì địa chủ, phong kiến, tư bản và đế quốc nhà nghĩa”. + Về phương hướng kế hoạch cách mạng Đông Dương: Trong ban đầu sẽ làm cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa cùng phản đế. “Tư sản dân quyền phương pháp mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội bí quyết mạng”, sau thời điểm tư sản dân quyền thắng lợi sẽ liên tiếp “phát triển, bỏ lỡ thời kỳ bốn bổn cơ mà tranh đấu trực tiếp lên con đường xã hội nhà nghĩa” .

+ Về nhiệm vụ cách mạng: Sự cốt yếu của bí quyết mạng tư sản dân quyền là đánh đổ các di tích phong kiến, thực hành thổ địa triệt để; tranh đấu để tấn công đổ đế quốc nhà nghĩa Pháp, tạo nên Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai trọng trách chiến lược đó tất cả quan hệ ràng buộc với nhau, trong số ấy “vấn đề ông địa là chiếc cốt của giải pháp mạng bốn sản dân quyền”, là đại lý để Đảng giành quyền chỉ huy dân cày.

+ Về lực lượng cách mạng: “Giai cấp vô sản cùng nông dân là hai động lực chính của biện pháp mạng bốn sản dân quyền, vào đó ách thống trị vô sản là cồn lực chủ yếu và mạnh, là ách thống trị lãnh đạo cách mạng, nông dân là động lực mạnh mẽ của cách mạng”.

+ Về phương thức cách mạng: lúc thường thì đề nghị tuỳ theo tình trạng mà đặt khẩu hiệu “phần ít”, buộc phải lấy mọi sự công ty yếu từng ngày làm những bước đầu mà dắt vô sản kẻ thống trị và dân cày ra chiến trường cách mạng. Đến lúc có tình thế biện pháp mạng, Đảng phải tạo tức chỉ đạo quần bọn chúng để tiến công đổ chính phủ nước nhà của địch, giành lấy chủ yếu quyền. Võ trang bạo động để giành bao gồm quyền là 1 trong những nghệ thuật, đề nghị tuân theo khuôn phép bên binh.

+ Về lãnh đạo bí quyết mạng: Điều kiện cơ bản cho sự chiến thắng của bí quyết mạng sinh hoạt Đông Dương là cần phải có một đảng cộng sản có đường lối chính trị đúng, gồm kỷ khí cụ tập trung, mật thiết liên hệ với quần chúng và kinh nghiệm tranh đấu nhưng mà trưởng thành. Đảng là đội mũi nhọn tiên phong của thống trị vô sản, lấy công ty nghiã Mác-Lênin làm cho nồng cốt.


+ Về quan hệ tình dục quốc tế: biện pháp mạng Đông Dương là một thành phần của phương pháp mạng vô sản cố gắng giới, do thế, kẻ thống trị vô sản Đông Dương bắt buộc liên lạc quan trọng với vô sản núm giới, thứ 1 là vô sản Pháp.

2. Tóm tắt văn bản Luận cương thiết yếu trị

1. Luận cương thiết yếu trị năm 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương đã trình diễn một bí quyết cụ thể, khá đưa ra tiết, mang hương vị của xứ Đông Dương nằm trong địa. Nếu như Nghị quyết Đại hội VI thế giới Cộng sản (1928) nói về việc triển khai cách mạng dân chủ tư sản, thì Luận cương bao gồm trị năm 1930 lại xác định làm tứ sản dân quyền, trong các số đó hai khía cạnh tranh đấu tiến công đổ những di tích phong kiến để thực hành thực tế thổ địa cách mạng cho triệt để cùng tranh đấu để đánh đổ đế quốc công ty nghĩa Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập liên lạc trực tiếp với nhau. Đây là 1 trong vận dụng trí tuệ sáng tạo so với Đại hội VI thế giới Cộng sản. Sự sáng tạo này xuất phát điểm từ việc khẳng định tính chất xã hội. Nếu xã hội trọn vẹn phong loài kiến thì đề nghị làm biện pháp mạng dân chủ tứ sản. Giả dụ xã hội tư sản thì cần làm biện pháp mạng vô sản (ở đây buộc phải phân biệt cùng với một tứ tưởng khủng của hồ chí minh bàn về phong thái mạng vô sản sống thuộc địa, mà shop chúng tôi không đối chiếu ở bày viết này). Luận cương chính trị năm 1930 xác định “Xứ Đông Dương (Việt Nam, Cao Miên với Lào) là một xứ trực thuộc địa nhằm khai khẩn của đế quốc chủ nghĩa Pháp”, đề nghị cuộc phương pháp mạng Đông Dương sẽ là 1 trong cuộc giải pháp mạng tứ sản dân quyền (có đặc điểm thổ địa cùng phản đế) tiến lên con đường cách mạng vô sản.

Bút tích page đầu dự bàn bạc cương chủ yếu trị của Đảng, mon 10/1930.

Xem thêm: Lối Xưa Xe Ngựa Hồn Thu Thảo Nền Cũ Lâu Đài Bóng Tịch Dương, ThäƒNg Long Thã Nh Hoã I Cổ

- khởi nguồn từ việc khẳng định tính hóa học xã hội trực thuộc địa với hai đặc điểm lớn là “không vạc triển chủ quyền được” cùng “mâu thuẫn kẻ thống trị ngày càng kịch liệt”, cần Luận cương đã gồm sự so với mối liên hệ mật thiết giữa hai mặt đấu tranh chống phong con kiến và phòng đế quốc, thân hai kim chỉ nam “thổ địa biện pháp mạng” và “Đông Dương hoàn toàn độc lập”. Sự phân tích quan hệ giữa hai trách nhiệm này, tuy gồm có chỗ không cân xứng với hoàn cảnh một nước trực thuộc địa cơ mà là đề xuất thiết, bởi sự câu kết giữa đế quốc với phong kiến là 1 trong đặc trưng của chế độ thuộc địa.

2. Luận cương cũng so sánh rõ vai trò địa vị của từng giai cấp:

- Đối với những đảng phái non sông cải lương, Đảng phải nhất quyết vạch trần đặc thù nguy hiểm, lừa gạt cùng phá hoại trào lưu cách mạng công nông. Đối với những đảng phái tiểu bốn sản, Đảng rất có thể tạm thời thích hợp tác, với điều kiện là họ bắt buộc thật sự kháng đế quốc, không ngăn trở công tác làm việc tuyên truyền cùng sản vào công nông, Đảng phải luôn giữ tính chất hòa bình về tuyên truyền với tổ chức của bản thân mình và phê phán tính lừng chừng của họ. Luận cương chính trị khẳng định, biện pháp mạng Đông Dương phải tất cả một Đảng cộng sản vững mạnh bạo lãnh đạo.

- "Điều kiện chính yếu cho sự thành công của cuộc bí quyết mạng sống Đông Dương là cần phải có một Đảng cộng sản có một mặt đường chánh trị đúng, tất cả kỷ luật triệu tập mật thiết liên lạc với quần chúng, và từng trải tranh đấu nhưng trưởng thành. Đảng là team tiền phong của vô sản giai cấp lấy công ty nghĩa những Mác cùng Lênin làm cho gốc nhưng đại biểu quyền hạn chánh và lâu dài, thông thường cho cả kẻ thống trị vô sản sinh hoạt Đông Dương, và chỉ đạo vô sản kẻ thống trị Đông Dương ra tranh đấu để dành được mục đích ở đầu cuối của vô sản là nhà nghĩa cộng sản".

- Luận cương còn chỉ rõ: muốn giành được chiến thắng Đảng phải hàng phục được phần đông quần bọn chúng lao động bằng cách tổ chức ra các đoàn thể phương pháp mạng như Công hội, Nông hội...

- ngoài các vấn đề về con đường lối chiến lược, Luận cương cứng đã vạch ra hồ hết vấn đề hiệ tượng và cách thức cách mạng. Luận cương chứng thực khi chưa tồn tại tình thế giải pháp mạng, phải để khẩu hiệu "phần ít" như bức tốc giảm giờ đồng hồ làm, phòng thuế… qua cuộc đấu tranh hàng ngày giáo dục đến quần bọn chúng ý thức đánh đổ đế quốc giành độc lập, tiến công đổ phong con kiến giành ruộng đất cho dân cày.

- nhiệm vụ của Đảng là "phải lấy đầy đủ sự nhu yếu mỗi ngày làm những bước đầu mà dắt vô sản thống trị và dân cày ra mặt trận cách mạng".

- Về thời cơ khởi nghĩa tranh bị giành chính quyền, Luận cưng cửng viết: “Đến thời gian sức giải pháp mạng lên vô cùng mạnh, kẻ thống trị thống trị đang rung động, các giai cấp đứng thân đã mong mỏi bỏ về phe cách mạng, quần bọn chúng công nông thì sôi nổi cách mạng, quyết hy sinh phấn đấu, thì Đảng phải tạo lập tức chỉ huy quần chúng để tiến công đổ chánh tủ của địch nhân với giành rước chánh quyền mang lại công nông".

- Về cách thức cách mạng, Luận cương nhận định rằng khởi nghĩa "không phải là một trong việc thường, chẳng đều là theo như hình thế trực tiếp cách mạng, mà lại theo khuôn phép nhà binh… vào khi không có tình vắt trực tiếp cách mạng cũng cứ kịch liệt tranh đấu; nhưng kịch liệt tranh tài ấy không hẳn là để tổ chức triển khai những cuộc manh động, hay là võ trang đảo chính quá sớm, mà lại cốt là để suy cồn đại quần bọn chúng ra thị oai, biểu tình bãi công, v.v., để tham dự bị chúng ta về cuộc võ trang bạo động sau này".

- Luận cưng cửng cũng nói nhở nguy cơ tiềm ẩn chiến tranh đế quốc càng ngày gần, vì vậy phải làm cho khẩu hiệu chống cuộc chiến tranh đế quốc ăn sâu trong quần bọn chúng như khẩu hiệu "đổi chiến tranh đế quốc ra chiến tranh cách mạng”, "phản đối binh bị"...; đồng thời tăng tốc công tác vận động binh lính địch, tổ chức triển khai tự vệ của công nông.

- Cuối cùng, Luận cương cứng chánh trị của Đảng chỉ rõ: bí quyết mạng Đông Dương là một bộ phận khăng khít của giải pháp mạng vô sản vắt giới.

- Luận cương thiết yếu trị năm 1930 của Đảng sẽ đóng góp đặc trưng vào kho tàng lý luận của bí quyết mạng Việt Nam, vun ra tuyến phố đi lên của giải pháp mạng nước ta. Song, Luận cương còn một vài mặt hạn chế, không nêu ra được xích míc chủ yếu ớt là mâu thuẫn giữa dân tộc việt nam và đế quốc Pháp, từ kia không nêu được trọng trách chống đế quốc lên mặt hàng đầu. Do vậy, không phát huy rất đầy đủ vị trí của yếu tố dân tộc, không nhận thức được rất đầy đủ vai trò của khía cạnh trận dân tộc bản địa thống duy nhất trong vấn đề đoàn kết các lực lượng yêu thương nước. Luận cưng cửng chưa nhận xét đúng khả năng cách mạng của kẻ thống trị tiểu tứ sản, ý thức yêu nước của tư bản dân tộc cùng một phần tử địa công ty nhỏ.

3. Những điểm chưa thống nhất và là giảm bớt của Luận cương:

- Luận cương thiết yếu trị và Chánh cưng cửng vắn tắt, Sách lược vắn tắt bao hàm điểm chưa thống nhất, đó cũng đó là những tiêu giảm của Luận cưng cửng tháng 10-1930:

+ Một là, Luận cương chưa phân tích sâu sắc đặc điểm của làng mạc hội vn nên ko nêu được mâu thuẫn chủ yếu đuối cần giải quyết và xử lý của xã hội nước ta là mâu thuẫn giữa dân tộc nước ta và đế quốc Pháp với tay không đúng của chúng, do đó không đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu.

Xem thêm: Lời Bài Hát Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau Lời, Chung Ta Khong Thuoc Ve Nhau

+ nhì là, Luận cương đánh giá chưa đúng vai trò giải pháp mạng của thế hệ tiểu tư sản và mặt yêu nước của tứ sản dân tộc, không thấy được kỹ năng phân hoá và lôi cuốn một phần tử địa nhà vừa và nhỏ tuổi trong phương pháp mạng giải hòa dân tộc. Luận cương chính trị dấn rõ sứ mệnh của hợp lại thành công nông, mà lại lại chưa đề cập sự việc Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất.