Verbs Of Liking

  -  

1. VERBS OF LIKING WITH THE INFINITIVE và THE GERUND - KIPDF.COM

Tác giả: kipdf.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 77679 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết


Bạn đang xem: Verbs of liking

*

2. TO-infinitive or gerund: LIKE, HATE, PREFER, CAN'T BEAR | Grammaring

The verbs like and hate express (dis)liking if they are followed by a gerund:...

Tác giả: www.grammaring.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 77678 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 4 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm: The verbs like and hate express (dis)liking if they are followed by a gerund:I lượt thích getting up early in summer. (I enjoy getting up early in summer.)I hate dancing, so don't ask me to. (I don't lượt thích dancing.)I like to be punctual. (It's important lớn be punctual and I am.)I hate to lớn lie, but sometimes I do. (It's not right khổng lồ lie, but sometimes I do.)I could tell that Sandra didn't lượt thích being photographed though she didn't say a word. (Sandra was photographed, which she didn't like.)Sandra didn't like to be photographed, so she turned her back lớn the camera. (Sandra didn't want lớn be photographed, & she wasn't.)I prefer walking to taking the bus. (I like walking better than taking the bus.)If you prefer to walk, it will take you 30 minutes to lớn school. (If you want to lớn walk, it will take you 30 minutes to lớn school.) I can't bear seeing people being humiliated. (I don't like it when I see people being humiliated.)I couldn't bear khổng lồ see those animals suffer, so I looked away. (I didn't want lớn see them suffer, so I looked away.)

Xem bỏ ra tiết


Xem thêm: 26 Lời Chúc 20/10 Cho Mẹ Chân Thành Và Ý Nghĩa Nhất, Lời Chúc 20/10 Hay Và Ý Nghĩa Nhất


3. NGỮ PHÁP - UNIT 1 - VERBS OF LIKING - tủ sách 123

(BÀI VIẾT ĐANG vào QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN, mong CÁC BẠN THÔNG CẢM) adore : ham mê love like : thích hợp enjoy fancy don’t mind: không...

Tác giả: thuvien123.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 77676 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 3 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm: adore : thíchlike : thíchhate : ghét(BÀI VIẾT ĐANG vào QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN, muốn CÁC BẠN THÔNG CẢM)don’t mind: không phiềndon’t like : không thíchdislike không phù hợp

Xem bỏ ra tiết


Xem thêm: Những Câu Chúc Sinh Nhật Vợ Hay, Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Vợ Hay Và Ý Nghĩa Vô Cùng

*

4. Using the verbs "to hate", "to like", and "to love" | EF | Global Site

...

Tác giả: www.ef.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 77673 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 2 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm: The verbs hate, love, like, và prefer are usually followed by a gerund when the meaning is general, and by the infinitive when they refer to lớn a particular time or situation. You must always use the infinitive with the expressions would love to, would hate to, etc. These verbs can also be followed by a that-clause or by a noun.