Vinh keeps forgetting his homework

  -  

⇒ S+ khổng lồ be+ always+ Ving: diễn đạt sự phàn nàn về ai này thường hay làm cho hoặc mắc phải

7. Vị you mind putting the chairs away for me?

⇒ Would/ do you mind+ Ving? chúng ta có phiền làm gì đó hay không?

8. I"https://tandk.com.vn/vinh-keeps-forgetting-his-homework/imager_2_8920_700.jpgd rather you didn"https://tandk.com.vn/vinh-keeps-forgetting-his-homework/imager_2_8920_700.jpgt make any noise because I am tired

⇒ S+ would rather+ S+ Ved/ V2: diễn đạt sự muốn muốn/ không thích người khác có tác dụng một điều gì

9. It is very interesting to lớn have a vacation abroad

⇒ S+ to be+ interesting+ khổng lồ V: nó siêu thú vị để triển khai gì đó

10. The water wasn"https://tandk.com.vn/vinh-keeps-forgetting-his-homework/imager_2_8920_700.jpgt warm enough for the children khổng lồ swim

⇒ S+ khổng lồ be+ (not)+ adj+ enough+ ( for somebody)+ to Vinf: đầy đủ ( không đủ ) để làm việc gì


Hãy giúp mọi bạn biết câu vấn đáp này cố nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết


Chưa bao gồm nhómTrả lời428

Cám ơn

638


*

6. Van is always forgetting his homework

7. Do you mind helping me put the chairs away?

8. I"https://tandk.com.vn/vinh-keeps-forgetting-his-homework/imager_2_8920_700.jpgd rather you didn’t make any noise because I am tired.

Bạn đang xem: Vinh keeps forgetting his homework

9. It"https://tandk.com.vn/vinh-keeps-forgetting-his-homework/imager_2_8920_700.jpgsvery interesting to lớn have a vacation abroad

10. The water wasn"https://tandk.com.vn/vinh-keeps-forgetting-his-homework/imager_2_8920_700.jpgt warm enough for the children lớn swim in.

Xem thêm:


Hãy giúp mọi tín đồ biết câu trả lời này nắm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
2 vote

GửiHủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK ANH 7 - TẠI ĐÂY

Bạn ý muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện


Bạn mong mỏi hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do report vi phạm?


Gửi yêu mong Hủy


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa bên Intracom, trần Thái Tông, mong Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Tả Một Người Lao Đông Đang Làm Việc, Tả Người Lao Động Đang Làm Việc Lớp 5 Hay Nhất


Giấy phép tùy chỉnh thiết lập mạng xóm hội trên mạng số 331/GP-BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.