Write Unit 9: Natural Disasters

     

Use the pictures và the words in the box to write a story. You can make changes or địa chỉ more details khổng lồ the story.

Bạn đang xem: Write unit 9: natural disasters

( thực hiện những tranh ảnh và những từ trong khung để viết một câu chuyện. Chúng ta có thể thay thay đổi hoặc thêm chi tiết vào câu chuyện.)

- It / beautiful day.

- Sun/shine; sky / blue; weather / perfect.

- Lan / outside / play / her dog / Skippy.

- All of a sudden / dog / behave strangely.

- She / keep / run around / in circles.

- Lan/ run / home / with / dog / tell / mother / what Skippy / do.

- Lan’s mother - Mrs. Quyen / tell Lan / she/ hear / on TV / there / be / typhoon coming.

- Mrs. Quyen / gather / family / tell / they / find / shelter / in the home.

- Suddenly / sky / become / very dark.

- Storm / come / with strong winds / heavy rain.

- Mrs. Quyen / family / scared.

- But / soon / storm / finish.

- Everyone / glad.

- What / clever / dog / Skippy! She / save / Lan / from / catch / in / typhoon.

*

Lời giải bỏ ra tiết

Hướng dẫn giải:

- It was a beautiful day. The sun was shining & the sky was blue. The weather was perfect.

Xem thêm: Số Điện Thoại Nhà Xe Vũng Tàu Đi Nha Trang Giường Nằm Lịch Trực Tuyến Mỗi Ngày

- Lan was outside the house, playing with her dog Skippy.

- All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running around in circles.

- Noticing it, Lan ran home quickly with her dog, và told her mother what Skippy had done.

- Lan’s mother - Mrs Quyen- told Lan that she had heard the news on TV that there would be a typhoon coming.

- Mrs Quyen gathered the family & told them to find shelter in the home.

- Suddenly, the sky became very dark.

- A few minutes later, the storm came with strong winds và heavy rain.

- Mrs Quyen ‘s family got very scared.

- But soon the storm finished.

- Everyone was glad.

- What a clever dog, Skippy! She saved Lan from being kept in a typhoon.

Tạm dịch: 

- Đó là 1 trong ngày đẹp mắt trời. Mặt trời nắng chói lóa và khung trời trong xanh. Thời tiết giỏi vời. 

- Lan ở bên phía ngoài chơi cùng với chú chó Skippy.

- Đột nhiên, chú chó hành xử lạ. Nó cứ chạy loanh quang quẻ hình vong tròn.

- Thấy thế, Lan cùng chú chó chạy cấp tốc về nhà, cùng kể cho bà bầu nghe về việc Skippy đang làm.

Xem thêm: 4 Tỷ Usd Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam ? 1 Tỷ Usd Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt

- người mẹ Lan - bà Quyên - nói cùng với Lan rằng bà sẽ nghe thông tin trên truyền họa rằng bão nhiệt đới sắp đến.