Unit 15 Lớp 12: Writing

     

Work ill pairs. The chart below shows the average hours of housework per week by people of difficult sexes & with different marital status in Fantasia.

Bạn đang xem: Unit 15 lớp 12: writing


WRITING

Describing a chart (Mô tả vật thị)

Task 1: Work in pairs. The chart below shows the average hours of housework per week by people of difficult sexes và with different marital status in Fantasia. Look at the chart then answer the questions that follow.

(Làm bài toán từng đôi. Nhìn biểu vật dưới đây cho biết thêm số giờ thao tác nhà trung bình sản phẩm tuần bởi nhiều người khác giới và với tình trạng hôn nhân gia đình khac nhau nghỉ ngơi Fantasia. Chú ý biểu đồ với trả lời câu hỏi kèm theo)

 

*

Questions

1. Who, in general, does more housework?

2. Bởi vì married women have to vị more or less housework when they have more children?

3. Bởi vì married men have to bởi vì more or less housework when they have more children?

4. How many hours vì married men and women without children spend on their housework per week?

5. How much time does it take men và women with one or two children to vày their housework every week?

6. What are the numbers of weekly housework hours that men và women with three or more children bởi respectively?

7. What bởi vì you think should be done lớn reduce the unequal distribution of housework hours per week between married men và women?

Hướng dẫn giải:

1. In general, married women vì chưng more housework than men.

2. They have to do more housework when they have more children.

3. Married men have to vì less housework when they have more children.

4. Married men & women without children spend 20 & 30 hours on their housework per week respectively.

5. It takes men and women with one or two children 15 & 50 hours respectively to vị their housework every week.

6. They are 10 và 55 .

7. Married men should spend more time sharing the housework with their wives.

Tạm dịch:

1. Nói chung, ai làm nhiều bài toán nhà hơn?

=> Nhìn chung, đàn bà có gia đình làm nhiều vấn đề nhà hơn nam giới.

2. Thiếu phụ đã lập mái ấm gia đình phải làm nhiều hay ít việc nhà rộng khi có nhiều con?

=> Họ đề nghị làm thêm bài toán nhà khi tất cả thêm con.

3. Người đàn ông sẽ kết hôn đề xuất làm những hay ít câu hỏi nhà rộng khi gồm thêm con?

=> Người bầy ông đang lập mái ấm gia đình phải làm cho ít vấn đề nhà rộng khi bao gồm thêm con.

Xem thêm: Top 9 Vitamin D3 Cho Trẻ Sơ Sinh Loại Nào Tốt Nhất 2022, Top 9 Vitamin D3 Cho Trẻ Sơ Sinh Tốt Nhất 2022

4. Đàn ông và đàn bà đã kết hôn mà không tồn tại con dành từng nào giờ cho các bước nhà mỗi tuần?

=> Đàn ông và thiếu phụ đã kết hôn không có con dòng dành trăng tròn và 30 giờ thao tác nhà từng tuần.

5. Có bao nhiêu thời gian giành cho nam giới và thiếu phụ với một hoặc nhị đứa trẻ để làm việc nhà của mình mỗi tuần? 

 

=> Đàn ông và đàn bà có một hoặc hai con lần lượt mất 15 cùng 50 giờ để triển khai việc nhà hàng tuần.

6. Số giờ thao tác làm việc hàng tuần mà phái nam và phụ nữ có từ bố con trở lên làm bao nhiêu?

=> Họ là 10 và 55.

7. Các bạn nghĩ gì đề nghị làm để sút sự phân bổ không đồng mọi số giờ làm việc nhà sản phẩm tuần giữa bọn ông và thiếu phụ đã lập gia đình?

=> Đàn ông kết hôn bắt buộc dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ việc đơn vị với vợ.

Task 2: Write a report describing the information shown in the column chart in Task 1. Begin your report with. 

(Viết bài xích tường thuật thể hiện thông, tin được mang lại ở biểu trang bị cột à Task 1. Ban đầu bài trần thuật của em với)

The column chart illustrates the average housework hours per week by married women in comparison with married men.

Hướng dẫn giải:

The column chart illustrates the average housework hours per week by married women in comparison with married men.

As seen in the chart, there is the distinctive difference in the average hours of housework in households. In childless families, the gap of housework hours per week between men and women is not largely. Women vì some 30 hours per week, meanwhile men’s contribution in housework is about trăng tròn hours.

In families of one or two children, however, the number of men’s housework hours decreases to lớn 15 hours, but women’s number of housework rises even to lớn 50. Undoubtedly the cause of this rise is due lớn childcare.

And amazingly in households with three or more children, the inequality becomes more distinct. Men work fewer hours than about 10 hours, but women"s housework hours rise to 55 per week.

The chart shows that the inequality in housework between husband và wife should be resolved. It is important that women should be liberated from the unreasonable burden of familial responsibilities. And to get the target, men should vì their share of housemaking.

Xem thêm: Bồ Đào Nha Đấu Với Ireland, Xem Trực Tiếp Ireland Vs Bồ Đào Nha

Tạm dịch:

Biểu vật dụng cột minh hoạ số giờ thao tác làm việc trung bình mỗi tuần của thiếu phụ đã lập gia đình so với phái nam kết hôn.

Như được thấy trong biểu đồ, gồm sự khác hoàn toàn đặc biệt về số giờ làm việc nhà bình quân trong những hộ gia đình. Vào các mái ấm gia đình không bao gồm con, khoảng cách làm việc quán ăn tuần giữa bọn ông và bọn bà ko lớn. Phụ nữ làm khoảng chừng 30 giờ từng tuần, trong khi đó nam giới đóng góp quá trình nhà khoảng tầm 20 giờ.

Tuy nhiên, trong gia đình của một hoặc nhì trẻ em, số giờ làm việc của phái mạnh giảm xuống còn 15 giờ, nhưng mà số mái ấm gia đình của thanh nữ tăng lên đến 50.

Và đáng ngạc nhiên ở các hộ mái ấm gia đình có trường đoản cú ba trẻ em trở lên, bất bình đẳng trở nên khác hoàn toàn nhiều hơn. Phái nam giới thao tác làm việc ít rộng 10 tiếng đồng hồ, tuy vậy giờ thao tác làm việc của phụ nữ tăng lên 55 từng tuần.

Biểu đồ cho thấy sự bất bình đẳng trong công việc nhà giữa chồng và bà xã nên được giải quyết. Điều đặc biệt quan trọng là phụ nữ nên được giải phóng khỏi trọng trách không hợp lí của trọng trách gia đình. Và để sở hữu được mục tiêu, bọn ông nên làm phần chia sẻ của nhà làm cho việc.