UNIT 8 LỚP 10: WRITING TRANG 32

  -  

Phần writing trình làng cách bố trí ý và viết một quãng văn chủ thể The story of my village (Câu chuyện của thôn tôi). Bài viết dưới đây cung ứng các từ bỏ vựng và kết cấu cần chú ý cũng như phía dẫn giải pháp giải bài bác tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập giờ Anh bên trên lớp tương tự như trong những bài kiểm tra.


*

Giving directions (Lời chỉ đường)

Task 1.Jim has decided khổng lồ come to lớn Ann"s place for his holiday. Ann writes him a letter giving directions lớn her house. Work in pairs. Read the letter and look at the map. Find Ann"s house on the map.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 10: writing trang 32

(Jim ra quyết định đến đơn vị Ann vào kì nghỉ. Ann viết mang đến anh ấy một bức thư dẫn đường tới nhà cô ấy. Thao tác làm việc theo cặp. Đọc lá thư và nhìn vào phiên bản đồ. Tìm nhà đất của Ann trên bạn dạng đồ.)

Dear Jim,

I’m very pleased to lớn hear that you have decided khổng lồ come here for the holiday. I’m writing to tell you how to get to lớn my house from Roston Railway Station.

Now, when you come out of the station, turn right. Keep walking for about 5 minutes; you’ll see a small bridge ahead. Go over the bridge, walk past a medical centre, then take the first turning on the left. Keep on until you come lớn the over of the road; turn right. Walk past a small shop. Mine is the second house after the shop, opposite the bookshop. It’s the one with a green gate. You can’t miss it. I have enclosed a bản đồ so that you can follow ny direction easily.

Looking forward to lớn seeing you soon.

Love,

Ann

Dịch:

Jim thân mến,

Mình hết sức vui khi nghe đến tin bạn quyết định đến phía trên nghỉ. Mình viết thư này nhằm chỉ cho bạn đường tri kỷ đi từ công ty ga Roston mang đến nhà mình.

Khi bạn thoát ra khỏi nhà ga hãy rẽ phải. Tiếp tục đi bộ khoảng 5 phút, các bạn sẽ thấy một cây cầu nhỏ tuổi trước mặt. Đi qua cầu, rồi qua trung trọng tâm y tế, kế tiếp rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên. Đi tiếp nối cuối con đường rồi rẽ phải. Đi qua một siêu thị nhỏ. đơn vị mình là nơi ở thứ nhì sau cửa hàng đó, đối diện với tiệm sách. Nó là ngôi nhà có cổng màu xanh da trời lá cây. Chúng ta không thể không thấy nó. Mình gửi dĩ nhiên đây tấm phiên bản đồ để chúng ta có thể đi theo lời phía dẫn của chính mình một phương pháp dễ dàng.

Mong sớm gặp mặt bạn.

Thân,

Ann

=> Ann"s house is atH, the second house after the shop, on Parker Avenue.

Xem thêm: Status, Stt Kỉ Niệm 1 Năm Yêu Nhau, Kỉ Niệm 1 Năm Yêu Nhau Viết Gì Cho Ngầu

Task 2.Read the letter again. Underline the words và phrases you can use to give directions. Then write them down in your notebook.(Đọc lá thư lần nữa. Gạch men dưới những từ và cụm từ bạn cũng có thể sử dụng để mang ra lời chỉ đường. Sau đó chép chúng nó vào vở bài bác tập.)

when you come out of ... (khi bạn ra khỏi...)turn right/left (rẽ phải/trái)go over (đi qua)take the first turning on the left (rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên)you can"t miss it (dễ để tìm thấy)keep walking for (tiếp tục quốc bộ khoảng)walk past a small cửa hàng (đi cỗ qua một shop nhỏ)keep on until (tiếp tục mang lại tận khi)opposite (đối diện)

Task 3.Your house is A on the map. Write a letter lớn Jim, telling him the way toyour housefrom Roston Railway Station.(Nhà chúng ta ở A trên bạn dạng đồ. Viết một lá thư đến Jim, nói mang đến anh ấy con đường tới nhà bạn từ bên ga Roston.)

Gợi ý:

Dear Jim,

I"m pleased to lớn hear that you are going here for your holiday. I"m writing lớn show you the way to get lớn my house from Roston Railway station.

Now, when you come out of the station, turn right. Keep walking about 5 minutes, you"ll see a small bridge ahead. Go over the bridge, walk past a medical centre, then take the first turning on the left. My house is on Bright Street, next to the shoe shop, opposite the souvenir shop. You can"t miss it.

Looking forward khổng lồ seeing you soon.

Love,

Mai

Dịch:

Jim thân mến,

Mình khôn cùng vui khi nghe đến rằng các bạn sẽ ở đây vào kì nghỉ. Bản thân viết thư này để chỉ bạn đường đến đơn vị mình từ công ty ga Roston.

Xem thêm: Bài Tập Mệnh Đề Nhượng Bộ Có Đáp Án, Bài Tập Về Mênhj Đề Chỉ Sự Nhượng Bộ

Bây giờ, khi chúng ta ra ngoài ga, rẽ phải. Tiếp tục đi dạo khoảng 5 phút, bạn sẽ thấy một cây cầu nhỏ dại ở phía trước. Đi qua cây cầu, quốc bộ qua một trung trọng tâm y tế, sau đó rẽ trái ở bửa rẽ đầu tiên. Bên mình ở trên tuyến đường Bright, cạnh cửa hàng giày, đối diện quán lưu giữ niệm. Các bạn sẽ dễ dàng kiếm tìm thấy thôi.