XÁC ĐỊNH HÀM SỐ CHẴN LẺ

     

tandk.com.vn reviews đến các em học sinh lớp 10 nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số, nhằm mục tiêu giúp những em học tốt chương trình Toán 10.

*Bạn đang xem: Xác định hàm số chẵn lẻ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số:Xét tính chẵn lẻ của hàm số. Phương pháp: Để xét tính chẵn lẻ của hàm số y = f(x) ta tiến hành các bước như sau: tra cứu tập xác định D của hàm số với xét coi D tất cả là tập đối xứng hay không. Nếu như D là tập đối xứng thì so sánh f(x) cùng với f(x) (x bất cứ thuộc D). Nếu f(-x) = f(x) f là hàm số chẵn. Trường hợp f(-x) = f(x), thì f là hàm số lẻ. Chú ý. Tập đối xứng là tập thoả mãn điều kiện: ví như D nhưng f(-x) = f(x) thì f là hàm số ko chắn không lẻ. Những ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1. Xét tính chẵn lẻ của những hàm số sau: Hàm số f(x) = y có TXĐ D = R phải hàm số lẻ. Hàm số f(x) = x – x có TXĐ D = R đề nghị f(-x)= f(x) đề xuất hàm số chẵn. Hàm số f(x) = x + x + 1có TXĐ D = R nên hàm số không chẵn ko lẻ. Hàm số f(x) bao gồm TXĐ D = IR -1. Ta gồm hàm số không chắn ko lẻ.Ví dụ 4. Tìm đk của m nhằm hàm số y = m(m – 1)x + x + mx + m là hàm số chẵn. Hàm y tất cả tập khẳng định là R nên hàm số chẵn. Ví dụ như 5: tìm kiếm m thì hàm số f(x) = x là hàm số lẻ. Lời giải: Hàm số có tập xác định là D = R vì thế theo đề bài, ta có f(-x) = -f(x), nghĩa là điều này xảy ra lúc m = 1. Bài xích tập trắc nghiệm. Câu 1. Mang lại hàm số y = f(x) xác minh trên tập D. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng? A. Ví như f(x) không là hàm số lẻ thì f(x) là hàm số chẵn. B. Ví như f(-x) = -f(x), thì f(x) là hàm số lẻ. C. Đồ thị hàm số lẻ dìm trục tung làm trục đối xứng. D. Nếu f(x) là hàm số lẻ thì f(-x) = -f(x). A không nên vì gồm có hàm số ko chẵn, không lẻ. B sai vì chưng f(x) = 0 thì f(-x) = -f(x) tuy thế f(x) cũng là hàm số chẵn. C sai vì chưng đồ thị hàm số lẻ nhận nơi bắt đầu tọa độ làm trọng tâm đối xứng.

Xem thêm: Cách Cho Hoa Ly Nở Nhanh Và Tươi Lâu, Cách Cắm Hoa Ly Nhanh Nở Tươi Lâu Ngày Tết


Xem thêm: Top 3 Cách Lưu Video Trên Tik Tok Về Điện Thoại, Máy Tính 2022


Mang đến đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ. Kết luận nào trong các tóm lại sau là đúng?Câu 3. A. Đồng biến hóa trên R. B. Hàm số chẵn. C. Hàm số lẻ. D. Cả bố đáp án phần nhiều sai. Lời giải. Chọn B. Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy nên hàm số đã cho là hàm số chẵn. Hàm số y = x – x + 3 là A. Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. B. Hàm số ko chẵn, không lẻ. C. Hàm số lẻ. D. Hàm số chẵn. Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn. Hàm số như thế nào sau đó là hàm số lẻ? mang đến hàm số y = f(x) = 3x – 4x + 3. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng? A. Y = f(x) là hàm số chẵn. B. Y = f(x) là hàm số lẻ. C. Hàm số không tồn tại tính chẵn lẻ. D. Y hàm số vừa chẵn vừa lẻ.